Nominace Dušana Dvořáka za účastníka třetího odboje

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor pro válečné veterány
Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6


ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ
ÚČASTNÍKA ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
DLE ZÁKONA Č. 262/2011 Sb.

Žádost je podávaná z titulu účasti nominovaného v odboji a odporu proti komunismu

a také z titulu účasti nominovaného Mgr. Dušana Dvořáka v odboji a odporu proti inkvizi, cenzuře a kartelům před rokem 1989 a po roce 1989 s nominacemi Mgr. Dušana Dvořáka na http://nominace.blogspot.com/


I. žádost je podávána v zastoupení obecného zmocněnce: Cannabis is The Cure, z.s. (asociace nevládních organizací), Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p, IČO: 266 70 232, zastoupena Mgr. Ivanem Chalašem, předsedou správní rady.

Návrh nominace Mgr. Dušana Dvořáka a podání žádosti Odboru pro válečné veterány MO ČR je dáno podporujícím společným usnesením valné hromady asociace Cannabis is The Cure,z.s., sněmu sboru European Ecumenical Church of Nature a VH členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ze dne 20.12.2017 s návrhem nominovaného Mgr. Dušana Dvořáka jako účastníka v odboji a odporu proti totalitám, demagogii a násilí v letech 1978 - 2018. Podání nominace a žádosti je podáno s podpisy zmocněnce a zmocnitele s přílohami datovou schránkou asociace.

Identifikační údaje o nominovaném žadateli: Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962 v Olomouci. Adresa trvalého pobytu: Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd. Komunikace s justicí a exekutivou pouze skrze asociace ID: 4ex7c9p. Absolvent: PdF Univerzity Palackého v Olomouci (1986, speciální pedagogika), VŠPS v Praze (1994, psychoterapie), San Diego Univerzity a Univerzity di Palermo (1995 - 2000, adiktologie, prevence, terapie, rehabilitace, harm reduction a drogové politiky), Open Royal Academy (2008 – 2016, cannabisterapie, výzkum a evropská legislativa). Od 14.7.2006 do 20.12.2017 byl Mgr. Dvořák předsedou správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. a je vedoucím výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Od 20.12.2017 je Dušan Dvořák statutárním zástupcem Church of Nature, z.s. a pastorem HR Cannabis Social Club. Telefonní spojení na Dušana Dvořáka: 774 723 261. Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz. Státní občanství v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989: ČR. Státní občanství ke dni podání žádosti schválené dne 20.12.2017 usnesením VH a sněmu a níže uvedenými podpisy o přijetí zmocnění dne 20.12.2017: ČR

II. údaje o uskutečňovaném odboji a odporu proti komunismu a dalším totalitám: Navrhujeme, aby Dušanovi Dvořákovi bylo vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb., a to z titulu jeho následující činnosti:

Rodinná kontinuita: Dědečkem Dušana Dvořáka byl jeden se zakladatelů a významných činovníků olomouckého Sokola a atletiky František Dvořák (21.3.1905 - 28.6.1981), který byl za svou občanskou angažovanost vězněn ve fašistických a komunistických lágrech a který po okupaci v době tuhé normalizace až do své smrti úspěšně zrealizoval více než 10 zahraničních výprav přátel a fandů atletiky po západoevropských šampionátech a olympiádách, což bylo v dané době i s ohledem na „politický škraloup“ Františka Dvořáka vyjímečným počinem, zvláště pak, když se olomouckou Lokomotivou (dnes opět Sokol Olomouc) po západní Evropě „přepřahaný“ pronajatý lehátkový vagón Českých drah s českými fandy atletiky údajně opakovaně nevracel zpět do České republiky s plným osazením cestujících a někteří „účastníci zájezdu“ emigrovali.

První občanské aktivity Dušan Dvořáka podle něj sahají do roku 1977, kdy byl Dušan Dvořák členem vznikajícího neformálního sdružení Jazzové sekce v Petříkově v Jeseníkách. V Petříkově kromě sportu s níže uvedenými přáteli Dušan Dvořák cca od roku 1979 pravidelně opisoval a šířil samizdaty, nahrávali v té době režimem zakázanou hudbu z koncertů a exilového vydavatelství Šafrán, pořádali literární poutě (opakovaně za Jakubem Demlem), navštěvovali zakázané hudební koncerty a festivaly a s pražským básníkem Milanem Erbenem navštěvovali na různých místech ČR tajné křesťansky orientované přednášky, koncerty a tajné oslavy svěcení.

Dušan Dvořák v roce 1986 ukončil vysokoškolské studium v Olomouci obor speciální pedagogika a začal pracovat v Praze na právě založeném a vysoce inovativním Středisku pro mládež na Klíčově, které používalo socioterapeuticky orientované metody, práci s celou rodinou a skupinovou terapii. Zhruba od roku 1986/1987 se Dušan Dvořák se v Praze účastnil veřejných soudních jednání se členy Charty 77, opisoval a šířil dokumenty Charty 77 (trasa Praha - Olomouc), později v 80. letech také obnovené Lidové noviny, podepisoval petice. Současně také chodil v Praze na nepovolené koncerty, přednášky a demonstrace na Václavském náměstí (s opakovaně použitými obušky a vodními děly příslušníků VB) pořádané v druhé polovině 80.let občanskými iniciativami k výročí okupace, výročí první republiky, k výročí úmrtí Jana Palacha apod. Dušan Dvořák byl také účastníkem jediné bolševiky povolené demonstrace v prosinci 1988 v Praze na Škroupově náměstí s právě propuštěnými vězni svědomí a pozdějším prezidentem.

Středisko pro mládež na Klíčově v Praze bylo v druhé polovině osmdesátých let s ohledem na „nadměrnou koncentraci protistátních živlů“ opakovaně infiltrováno agenty StB. jako zaměstnanci střediska. Dušan Dvořák pro historii Charty 77 popsal jejímu archiváři Jiřímu Gruntorádovi případ agenta rozkládajícího Česko-Polskou Solidaritu Stanislava Dvořáka, který byl nasazen na Středisko pro mládež v Praze s nejvyšším krytím těsně před svým odhalením v Polsku (1987/1988) a na pracovníky střediska donášel. Zrůdnost doby si uvědomíme, když zjistíme, že daný agent S.D. byl naverbován StB a vysazen v Polsku výměnou za trest za spáchaný homosexuálně orientovaný pedofilní čin, následně byl těsně před odhalením polskou Solidaritou se souhlasem tehdejší hlavní pražské prokurátorky pro děti a mládež Marie Vodičkové (pozdější post sametová zakladatelka Fondu ohrožených dětí) a možná i se souhlasem Školského odboru Hl. Města Prahy vysazen na pracoviště s mládeží Středisko pro mládež na Klíčově (chlapci do 18 let), kde se mu však jeho homosexuálně orientované pedofilní sklony nepodařilo udržet pod kontrolou. Po náhodném zjištění VB, že pracovník střediska (a agent StB) S.D. ukrývá jednoho z chlapců, který ze střediska utekl, na své chatě (léto 1989), byl namísto agenta S.D. Dušan Dvořák a jeho kolegové vyšetřování jako podezřelí pod vedením tehdejší prokurátorky Marie Vodičkové s návrhem na obvinění, že Mgr. Dvořák a jeho kolegové daného chlapce ve středisku různým omezováním jeho práv týrali a daný chlapec proto údajně utekl pod ochranu (agenta StB) S.D., a to vše jen proto, aby nedošlo k rozkrytí agenta StB Stanislava Dvořáka vysazeného na pracoviště s mládeží s vědomím jeho trestné činnosti proti mládeži. Podezření a vyšetřování Dušana Dvořáka a jeho kolegů bylo 17.listopadem 1989 zastaveno.

K podpisu Charty 77: Od roku 1986 Dušan Dvořák v Praze příležitostně docházel za signatářkou Charty 77 paní PhDr. Danou Němcovou za účelem podpisu Charty 77, od kterého jej však paní Němcová vždy zrazovala a říkala, že může pomáhat jinak, aby nepřišel o místo, které měl rád (práce s mládeží). V souvislosti s úmrtím (zabitím) Pavla Wonky ve vězení, očekávaným narozením prvního dítěte a brutálními zásahy Veřejné bezpečnosti na demonstracích se Dušan Dvořák v roce 1988 rozhodl Chartu 77 podepsat i přes riziko ztráty zaměstnání. Podpis Charty 77 učinil v den, kdy jeho kolega ve Středisku pro mládež na Klíčově PhDr. Václav Vrba slavil padesáté narozeniny a podpis Charty 77 si k tomuto osobnímu výročí - údajně u básníka Pavla Šruta - daroval. Podpis Charty 77 zprostředkovaný básníkem Milanem Erbenem se ten den u Dušana odehrával méně důstojně, což Dušan Dvořák společně s dalšími skutečnostmi včetně jednání agenta StB S.D. na pracovišti ve Středisku pro mládež na Klíčově podrobně popsal před cca 20-ti lety archiváři Charty 77 Jiřímu Gruntorádovi, zakladateli a řediteli knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, o jehož referenci se nyní v podané žádosti ucházíme. Důvodem je, že Dušan Dvořák právě s ohledem na okolnosti podpisu Charty 77 není veden v oficiálním seznamu signatářů a činnost Charty 77 byla na počátku 90.let ukončena.

Dále dodejme, že Dušan Dvořák nebyl za bolševika kromě krátkých zadržení nikdy vazebně a jinak omezen na svobodě a obviněn či odsouzen, nebyl ani na výsleších mučen a či jinak týrán, dehonestován a ponižován jako řada jiných spoluobčanů.

Dne 19.11.1989 Dušan Dvořák po krátkém zadržení VB a vysazení z vlaku z Prahy do Olomouce v Pardubicích za sběr podpisů proti zásahu na Národní třídě dne 17.11.1989 vystoupil v olomouckém Moravském divadle, aby namísto večerního představení Olomoučanům referoval na prvním protestním vystoupení umělců o situaci, která se přes víkend stala v Praze a stal se jedním ze spoluzakladatelů olomouckého Občanského fóra (dále Milan Hořínek, Hynek Suchánek, Pavel Dostál, Pavel Hekela ad.).

Dušan Dvořák považuje ochranu lidských práv za téma nezávislé na režimech. V roce 2000 se jako erudovaný adiktolog rozhodl změnit prolhanou prohibiční drogovou politiku způsobující enormní utrpení nevinných lidí a rodin a obrovské škody na veřejných a soukromých rozpočtech. Po řadě příkladů dobré praxe, za které byl Dvořák v letech 2000 – 2008 oceněn vládami a českými a zahraničními nadacemi, zveřejnil dne 21.3. 2008 výzkum Konopí je lék, www.konopijelek.cz a podal společně se 77 signatáři (kromě pracovníků v pomáhajících profesích, vědců a lékařů také signovaných Martou Kubišovou, Jindřichem Štreitem, Olgou Sommerovou, Davidem Kollerem ad. hodnověrnými umělci) první legislativní návrh na zastavení kriminalizace výzkumu, přírody a nemocných (celkem do roku 2014 podal společně se členy asociace tři legislativní návrhy a dvě petice). V roce 2009 získal Dušan Dvořák za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím cenu Vlády ČR a požádal prvně o policejní ochranu výzkumu (celkem asociací podáno 15 marných žádostí o policejní ochranu). Od roku 2010 byl Dušan Dvořák jako vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dokládající s lékaři prospěch cannabisterapie nejen u smrtelných onemocnění již 10x obviněn a od roku 2012 se jej justice opakovaně marně pokouší zbavit svéprávnosti. Emeritní rektor Univerzity Palackého v Olomouci a senátor prof. Josef Jařab napsal v roce 2011 justici dopis, že jedná s Dušanem Dvořákem jako za bolševická justice, a v roce 2012 Dušana Dvořáka a další olomoucké členy výzkumu společně s prof. Jindřichem Štreitem navrhli na Cenu města Olomouce.

III. Doklady prokazující tvrzený odboj a odpor proti komunistickému režimu
a) Výše uvedená tvrzení může Dušan Dvořák doložit svědectvím níže uvedených osob, které jsou členové a přátelé Jazzové sekce v Petříkově v Jeseníkách a současně byli členové správních rad nevládních organizací, které v oborech prevence, HR, terapie, rehabilitace a výzkumu a vzdělávání nominovaný Dušan Dvořák inicioval v letech 1990 – 2008 založit: Sananim Olomouc, 1994 – víceúčelové středisko P-centrum a galerie U mloka „obsahující“ mj. první denní stacionář pro ohrožené a týrané děti na Moravě a od roku 200 první rehabilitační a substituční program pro závislé na heroinu na Moravě 2000, Ateliér ALF, z.s. - bezbariérová škola a galerie pro dospělé Ateliér ALF v Praze (2006) – terciální vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením, Art Language Factory,z.s. - filmové dokumenty výzkumu Konopí je lék (od roku 2010), Konopí je lék, z.s. - odborná společnost a společně s výše uvedenými spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově (odborná společnost založena v roce 2008), tedy nevládních organizací, které rodina Dvořákových a členové asociace a zejména pak členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. dlouhodobě finančně podporovali a podporují (názvy společností do změn na VH dne 20.12.2017):

Od roku 1977:

Dále kolegové z Prahy ze Střediska pro mládež od roku 1986:
 • Hana Barešová, Slezská 14, 120 00, Praha 2, mail: hanelehubert@seznam.cz, čestný člen odborné společnosti Konopí je lék, z.s.
 • PaeDr. Martina Těmínová, se kterou Mgr. Dvořák, dále pak PhDr. Dana Struková a Mgr. Martin Vlček na začátku 90. let založili dnes největší nevládní organizaci pro prevenci, léčbu a rehabilitaci osob ohrožených drogových závislostí Sananim, z.ú, Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13, www.sananim.cz která byla mj. také partnerem bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově, kterou Mgr. Dvořák založil, vybudoval a vedl (2006 – 2012), mail: teminova@sananim.cz
 • Paedr. Jiří Pilař, Za Kovářským rybníkem 265, Šeberov, 149 00, Praha 4, pilar.jiri@email.cz, který mj. také jako vedoucí odboru MHMP vyvrátil nepravdivé tvrzení trestní justice proti Dušanu Dvořákovi a doložil důkazy, že je pravdou tvrzení Dušana Dvořáka, že město Praha darovalo v roce 2010 na bezbariérové vzdělávání dospělých a vznik Edukativní konopné kliniky s pěstírnou matečních medicínských odrůd konopí dar 1,1 mil. Kč

b) podklady a důkazy, jejichž provedení navrhujete, avšak nemáte je k dispozici: Podpis Charty 77, viz svědectví žádaného svědka Jiřího Gruntoráda uvedené výše

IV. Finanční odškodnění a změny důchodu: V případě úspěšné žádosti a vydání osvědčení nominovaný Mgr. Dušan Dvořák navrhuje jednorázový peněžitý příspěvek vyplatit bezhotovostním převodem na účet výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) číslo účtu: 8454852001/5500 Je ověřitelné u ČSSZ, že ke dni nominace je Dušan Dvořák od 1.5.2012 invalidou ve 3.st. Invalidity, přičemž klíčový podíl na jeho plné invalidizaci má extrémní stres způsobený od roku 2009 opakovanými trestními řízeními a 8 domovním prohlídkám a exekucemi majetků za opakované nedůvodné obvinění z těžkého zločinu (právní kvalifikace) za nedovolenou výrobu konopných léčiv/drog, resp. za realizaci výzkumu a opakované pokusy české justice zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti nebo mu stanovit zcela nesmyslnou ochrannou léčbu a snahy zavřít jej v psychiatrickém ústavu, viz http://soudniznalec.blogspot.com/

V. Prohlášení k překážkám bránícím vydání osvědčení: Sdělujeme, že Dušan Dvořák může věrohodně sdělit, že nikdy:
  1. NEBYL příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek, s výjimkou základní nebo náhradní vojenské činné služby, ze které byl pro „modrou knížku“ vyřazen
  1. NEBYL evidován v materiálech bezpečnostních složek jako jejich spolupracovník nebo tajný spolupracovník, členem Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, pomocníkem Pohraniční stráže nebo informátorem zpravodajského aparátu Komunistické strany Československa anebo jinak obdobně spolupracující s bezpečnostními složkami nebo Komunistickou stranou Československa,
  1. NEBYL členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska,
  1. NEBYL příslušníkem Lidových milicí,
  1. NEBYL po 21. srpnu 1968 individuálním členem Svazu československo-sovětského přátelství (netýká se těch, kteří své členství ve Svazu československo-sovětského přátelství krátce po 21. srpnu 1968 ukončili),
  1. NEBYL členem akčního výboru Národní fronty po 25. únoru 1948, prověrkových komisí po 25. únoru 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. srpnu 1968,
  1. NEBYL studentem nebo absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních nebo vojenských anebo školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy, anebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách,
  1. NEBYL příslušníkem nebo spolupracovníkem zpravodajské služby cizího státu v době, kdy v tomto státě vládl komunistický nebo komunistickému režimu obdobný režim,
  1. se jinak dobrovolně, vědomě a aktivně významným způsobem NEPODÍLEL na budování, rozvoji a upevňování komunistické totalitní moci v Československu.


Jako přílohu žádosti mj. dokládáme žalobu asociace na Ústavní soud ČR a další orgány veřejné moci ze dne 19.12.2012 a 10. ústavní stížnost asociace Cannabis is The Cure, z.s. a vedoucího výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 12.12.2017 a jeho trestní podnět ze dne 6.10.2017 na justičně exekutivní kartel a reference na Dušana Dvořáka dokládající důkazy, že dosud v žádném případě nedošlo k debolševizaci české justice – viz http://bolsevici.blogspot.com/, která stejně jako za bolševika jedná na politickou objednávku a neumí se vyrovnat s právní argumentací Dušana Dvořáka a dalších členů výzkumu a namísto toho se Dušana Dvořáka více než 5 let pokouší omezit na právní způsobilosti. Je doložitelné, že česká justice bez uzardění a vyšetření věci policií (zakázáno šetřit státními zastupitelstvími) vědomě a dlouhodobě porušuje čl. 2) a 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a 267) Smlouvy o fungování Společenství s cenzurou veřejnoprávních medií a odpovědných orgánů od roku 2012 doložených ve scanech na http://respekt-blog.blogspot.com/

Za asociaci Cannabis is The Cure, z.s. prohlašuji, že všechny údaje v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, zmocnění přijímáme a na důkaz toho připojuji svůj podpis:

Dne 20.12.2017
…………………………………
Mgr. Ivan Chalaš, podpis
statutárního zástupce Cannabis is The Cure,z.s.
Prohlašuji, že všechny údaje v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a na důkaz toho připojuji svůj podpis a dále zmocňuji asociaci Cannabis is The Cure,z,s. k podání žádosti.Dne 20.12.2017

…………………………………

Mgr. Dušan Dvořák, v.r.