Ústavní stížnost zákonodárců - legislativa

Zákon o Ústavní soudu
Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů
§ 64
Podání návrhu
(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení
podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat
a) prezident republiky,
b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) vláda za podmínek uvedených v § 118,
e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou
oprávněni podat
a) vláda,
b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona,
e) zastupitelstvo kraje,
f) Veřejný ochránce práv,
g) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje a hlavního města Prahy a jde-li o návrh na zrušení právního předpisu obce,
h) věcně příslušný ministr, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje a hlavního města Prahy,
i) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.

(3) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.

(4) Řízení o zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení může též zahájit plénum, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2.

(5) Návrh skupiny poslanců nebo skupiny senátorů podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b) musí být podepsán požadovaným počtem poslanců nebo senátorů.

(6) Pokud se v tomto oddílu mluví o zákonu, rozumí se jím též zákonné opatření Senátu, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou podle čl. 33 odst. 5 Ústavy.

BlogyNejvyšší soud ČRZachovat odběrOdmítnout
Občanská advokacieZachovat odběrOdmítnout
Art Language FactoryZachovat odběrOdmítnout
Cannabis a důkazy netrestnosti výroby konopných léčiv/drog v souladu právem SpolečenstvíZachovat odběrOdmítnout
Church of Nature,z.s., IČ: 226 91 871Zachovat odběrOdmítnout
European Ecumenical Church of NatureZachovat odběrOdmítnout
Šíření toxikomanie, nebo pomoc a osvěta?Zachovat odběrOdmítnout
Policie České republiky versus Cannabis is The CureZachovat odběrOdmítnout
The right to treatment and research of cannabisZachovat odběrOdmítnout
Cannabis BrasilZachovat odběrOdmítnout
Státní ústav pro kontrolu léčivZachovat odběrOdmítnout
Středisko prevence, léčby a rehabilitace, Lafayettova 47/9, 779 00 OlomoucZachovat odběrOdmítnout
Olomouc of Cannabis LeavesZachovat odběrOdmítnout
Vláda České republiky versus Konopí je lék (Cannabis is The Cure)Zachovat odběrOdmítnout
Petr NečasZachovat odběrOdmítnout
Konopí a medicínaZachovat odběrOdmítnout
Český snář sv. BastilyZachovat odběrOdmítnout
Edukativní konopná klinika, www.konopijelek.czZachovat odběrOdmítnout
BUSHKAZachovat odběrOdmítnout
Okresní soud v ProstějověZachovat odběrOdmítnout
Veřejný ochránce právZachovat odběrOdmítnout
Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social ClubZachovat odběrOdmítnout
Medical-Cannabis-Cup.euZachovat odběrOdmítnout
Náhrada škod způsobených výzkumu Konopí je lék, www.konopijelek.czZachovat odběrOdmítnout
Okresní státní zastupitelství v ProstějověZachovat odběrOdmítnout
Palacky university OlomoucZachovat odběrOdmítnout
Ministerstvo vnitraZachovat odběrOdmítnout
Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6Zachovat odběrOdmítnout
Art Language Factory,z.s.,IČ: 227 24 303, Edukativní konopná klinika, www.konopijelek.czZachovat odběrOdmítnout
ORA (Grand Moravia)Zachovat odběrOdmítnout
LudmírovZachovat odběrOdmítnout
Petice a legislativní návrhyZachovat odběrOdmítnout
Evropský soud pro lidská právaZachovat odběrOdmítnout
European Ecumenical Church of NatureZachovat odběrOdmítnout
Soudní znalci, soudně znalecké ústavy a lékaři o jednání Mgr. Dušana DvorákaZachovat odběrOdmítnout
Univerzita PalackéhoZachovat odběrOdmítnout
Ministerstvo spravedlnosti od 14.7.2004 do 31.12.2016Zachovat odběrOdmítnout
PN Bílá VodaZachovat odběrOdmítnout
Odborná společnost Konopí je lék, z.s., právní zástupce Cannabis is The Cure,z.s. konopijelek.czZachovat odběrOdmítnout
DaněZachovat odběrOdmítnout
Prostějov: Orgány činné v trestním řízení?Zachovat odběrOdmítnout
Ústavní soud ČRZachovat odběrOdmítnout
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.Zachovat odběrOdmítnout
Open Royal Academy (IČ 227 49 250)Zachovat odběrOdmítnout
MUDr. Silvia MusilováZachovat odběrOdmítnout
Liberland - cannabisZachovat odběrOdmítnout
The right to treatment and research of cannabisZachovat odběrOdmítnout
Soudy a exekutiva versus právo na cannabis dle nadřazeného práva OSN, Evropy a EUZachovat odběrOdmítnout
Ministryně spravedlnosti JUDr. Helena Válková, CSc.Zachovat odběrOdmítnout
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9pZachovat odběrOdmítnout
Cannabis is The Cure vs. European Court of Human RightsZachovat odběrOdmítnout
Ateliér ALF, o.s., IČ: 226 80 101Zachovat odběrOdmítnout
ENCODZachovat odběrOdmítnout
Škoda Yeti - trochu jinakZachovat odběrOdmítnout
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962 v Olomouci, vedoucí výzkumu Konopí je lék /Cannabis is The CureZachovat odběrOdmítnout
Exekuce Edukativní konopné kliniky a statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky od roku 2008Zachovat odběrOdmítnout
Korupce Nejvyššího státního zastupitelstvíZachovat odběrOdmítnout
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ. 70631298Zachovat odběrOdmítnout
OlomoučanůmZachovat odběrOdmítnout
MZ ČR vs. zapírané právo na léčbu a výzkum konopíZachovat odběrOdmítnout
Ne šetření zločinů proti lidskosti spáchaných vědomě soudci a státními zástupciZachovat odběrOdmítnout
Respekt / DespektZachovat odběrOdmítnout
Česká republika versus Konopí je lék (Cannabis is The Cure)Zachovat odběrOdmítnout
ČR versus výzkum Cannabis is The Cure a kriminalizace výzkumu a dostupnosti cannabisterapieZachovat odběrOdmítnout
Constitutional CourtZachovat odběrOdmítnout
Vojenská nemocnice v Olomouci, zřizovatel Ministerstvo obrany ČRZachovat odběrOdmítnout
Noc básníků, divadla a festivalyZachovat odběrOdmítnout
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - CANNABISZachovat odběrOdmítnout
The right to treatment and research of cannabisZachovat odběrOdmítnout
Kanebos, s.r.o.Zachovat odběrOdmítnout
Konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lékZachovat odběrOdmítnout
Open Royal AcademyZachovat odběrOdmítnoutMinistr spravedlnostiZachovat odběrOdmítnout
Premiér Vlády ČRZachovat odběrOdmítnout
Ministr vnitraZachovat odběrOdmítnout
Vrchni soudy a státní zastupitelstvi České republikyZachovat odběrOdmítnout
Nejvyšší státní zastupitelstvíZachovat odběrOdmítnout
Nanebevzetí Panny Marie sv. Bastily OspělovskéZachovat odběrOdmítnout
Jaroslav KabilkaZachovat odběrOdmítnout
Ministři spravedlnosti k (ne)šetření trestných/kárných podnětů, stížností a nezákonných rozhodnutíZachovat odběrOdmítnout
PirátiZachovat odběrOdmítnout
Důkazy porušování čl. 2 a 3 jurisdikce Evropského soudu a čl. 34 a 267 jurisdikce Soudního dvoraZachovat odběrOdmítnout
Edice Petlice, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 2008 - 2018Zachovat odběrOdmítnout
Krajské a městské soudy a státní zastupitelstvíZachovat odběrOdmítnout
OSZ Prostějov a trestná činnost státních zástupců a soudců dle § 149 TZZachovat odběrOdmítnout


S pozdravem