Čestné prohlášení pro asociaci Cannabis is The Cure,z.s.,

Čestné prohlášení pro asociaci Cannabis is The Cure,z.s., 
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 


Já, Marcel Kovář, prohlašuji na svou čest, že jsem byl společně s Dušanem Dvořákem jako předsedou a Veronikou Bartoňovou jako místopředsedkyní do 14.5.2016 členem správní rady Ateliér ALF, z.s. a potvrzuji, že sídlo všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky bylo ještě před platností nového občanského zákoníku od 1.1.2014 změno na adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Majetky  Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc jsou vlastnictvím ex předsedkyně Art Language Factory,z.s. Jany Dvořákové. 

Potvrzuji, že dnešní člen správní rady Ateliér ALF,z.s. Vladimír Dopita (trvale bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc) byl správní radou zmocněn k jednání za Ateliér ALF, z.s. nejpozději ode dne 10.12.2015 a není tedy možné, aby Obvodní soud pro Prahu 3 a odvolací Městký soud v Praze ještě dne 18.7.2016 sp.zn. 53 Co 140/2016 v žalobě proti Ateliér ALF, z.s. uváděli, že pan Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou statutárními zástupci a osoby oprávněné jednat za Ateliér ALF,z.s . a že  sídlo Ateliér ALF,z.s. je na adrese Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, když toto sídlo zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nebylo platné již od 11.9.2012. Analogické nepravdy stran sídla a statutárních zástupců byly Obvodním soudem pro Prahu 3 a odvolacím Městským soudem v Praze uváděny dne 9.11.2012 sp.zn. 21Co 531/2012 u nevládní organizace Art Language Factory, z.s. 

Opravné prostředky Obvodní soud pro Prahu 3 také neuznává a ještě dne 28.11.2017 Obvodní soud pro Prahu 3 k návrhům žalobců a žalovaných k žalobám č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012 uvedl, že je jej podávají neoprávněné osoby. 

Sděluji, že za mého působení ve správní radě Ateliér ALF,z.s. byly od 1.1.2014 do 14.5.2016 Ateliérem ALF,z.s. hrazeny všechny exekuce způsobené  důvodně podezřelými a marně žalovanými fyzickými osobami, které zneužily funkce při správě svěřeného majetku (vedeno u OS pro Prahu 3, č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, u OSZ pro Prahu 3 č.j. 3 ZN 83/2012 ), což se bohužel dodnes řádně nevyšetřuje, přes stále dokládané nové důkazy a svědectví, viz archiv na  http://edicepetlice.blogspot.cz 

Sděluji a odkazují na sp.zn. řízení u ústavního soudu a na úředně ověřená zmocnění doložená na 
http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz, že od 14.5.2016 do Valné hromady dne 20.12.2017 jednají zřizovatelé Edukativní konopné kliniky
 1) za Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101 v zastoupení Františka Slavíka , Slavomila Boudného a Vladimíra Dopity (č.j. SPR ÚS 725/17) - do 14.5.2016 Dušan Dvořák a Vladimír Dopita (č.j. SPR ÚS 92/16), 
http://atelier-alf.blogspot.cz 

 2) za Konopí je lék, z.s, IČ: 227 27 281 v zastoupení Miloslava Tetoura, Aleše Skřivánka a Vojtěcha Karbana (č.j. SPR ÚS 733/17) - do 14.5.2016 v zastoupení Aleše Skřivánka a Dušana Dvořáka (č.j. SPR ÚS 885/16), http://konopijelek.blogspot.cz 

 3) za Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 v zastoupení Josefa Pospíšila, Jana Prokeše a Marka Rybáře (č.j. SPR ÚS 732/17) - do 14.5.2016 Jana Dvořáková a Josef Pospíšil (č.j. SPR ÚS 155/2016), 
http://artlanguagefactory.blogspot.cz

Výše uvedené nevládní organizace jsou zřizovateli Edukativní konopné kliniky a od 14.5.2016 sídlí na adrese Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6, http://ospelov.blogspot.cz
Dle dohody ze  dne 6.1.2014 je zmocněncem poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Cannabis is The Cure,z.s. (č.j. SPR ÚS 49/17, SPR ÚS 3/2016), http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz 


K Valné hromadě asociace dne 20.12.2017 


Marcel Kovářúředně ověřený podpis