Exekutorský úřad Liberec dne 17.11.2017

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, společně sídlem od 14.5.2016 v Konopné apatyce královny koloběžky první na adrese 798 55 Ospělov 6 zastoupeni dle § 441 o.z. asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p

Exekutorský úřad LiberecVěc: č.j. 131 EX 8674/15 Návrh na spolupráci při vymáhání exekuce Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101

Úvodem souhrn exekucí Ateliér ALF,z.s. se souhlasem Obvodního soudu pro Prahu 3
A) Dne 11.10.2017 Exekutorský úřad Liberec pod č.j. 131 EX 8674/15 -- 46 A1077161, B) Dne 15.3.2017 Magistrát město Praha, exekuce č.j. MHMP 372979/2017, A976997, C) Dne 2.12.2016 Exekutorský úřad Liberec, č.j. 131 EX 8674/15 -- 31, a935721, D) Do dne 1.1.2015 uhrazena pohledávka exekuce EXE 3654/2014 vystavená dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, E) Dne 30.8.2013 Městská část Praha 3 exekuce č.j. UMCP3 067606/2013


 1. Dne 10.11.2017 s pohledávkou ve výši 135.145,- Kč Exekutorský úřad Liberec pod č.j. 131 EX 8674/15 -- 46 A1077161 zablokoval transparentní účet Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 vedený u Raifeisen bank, číslo účtu 4261244001/5500

 1. S ohledem na nemajetnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a škody, které byly Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 způsobeny (viz dodatky), navrhujeme zastavení exekučního řízení, ev. splátkový kalendář s platbami 1.000,- Kč/měsíčně. Přestože jsme za důvodně podezřelé pachatele (viz dodatky) od roku 204 vždy uhradili všechny vystavené exekuce vůči Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, vyšší částku než 1.000,- Kč/měsíčně, které na podporu nezákonného jednání státních orgánů vůči Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 přispívá Nadační fond Anima, si bohužel nemůžeme dovolit.

 1. Dle bývalého ředitele Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 (Dušan Dvořák) společnost O2 v roce 2012 uvedla, že závazky Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 jsou splněny a pochybení prominuto. Pohledávka společnosti O2 vymáhaná v exekuci č.j. 131 EX 8674/15 začala být O2 uplatňována u Telekomunikačního úřadu poté, co byla společnost O2 v roce 2014 vyzvána výše uvedený smír písemně potvrdit, což neučinila a po seznámení se se situací Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, který byl odpovědnými osobami zneužitím funkce při správě cizího majetku, zcela rozkraden a bez likvidace opuštěn, uplatnila společnost O2 nárok na uhrazení škody.

Děkujeme předem za vaše vyjádření také k exekuci č.j. 131 EX 8674/15-31, kde jsme od prosince 2016 dosud uhradili z výše uvedeného účtu Ateliér ALF,z.s. více než 7 tisíc Kč, nevíme však, zda byla exekuce zastavena, když není celá uhrazena a dále vymáhána.

Dne 17.11.2017 František Slavík, statutární zástupce


 • Dodatek 1): Zmocnění k podání a přijmu podání skrze datovou schránku ID: 4ex7c9p asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc zaslané do Sbírky listin zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a asociace na www.justice.cz přikládáme přílohou s úředně ověřenými podpisy
 • Dodatek 2): Dne 22.6.2011 došlo řadou trestných činů k poškození práv nejen zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a zmocnění se/ukradení nevládních organizací Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 osobami realizujícími projekt Bohemp/Kanebos, .s.r.o., které jako členové statutárních orgánů ( statutární zástupci a dozorčí rada) Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 (Mgr. Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém, Mgr. Naomi Zamazalová, MUDr. Radek Matlach, Ing. Juraj Kořínek, Ing. Pavel Martínek) odmítli splnit přijaté usnesení Valné hromady ze dne 11.5.2011 a způsobili svým vědomě nezákonným jednáním nejen mnohamilionové škody a opakované exekuce Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, ale také poškození zdraví řady osob.

 • Dodatek 3): V důsledku nečinnosti a nezákonného jednání státních orgánů Obvodního státního zastupitelství v Praze (č.j. 3 ZN 82/2012) , Městského státního zastupitelství v Praze (č.j. 3 KZN 1117/2012), Vrchního státního zastupitelství v Praze (č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016 ) , Obvodního soudu na Praze 3 (č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013 ), Městského soudu v Praze (č.j. 21 Co 531/2012, 53 Co 140/2016,,1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 1 Nc 2381/2017, St 89/2017, St 17/2017, 11 Co 246/2017), Vrchního soudu v Praze (č.j. S 269/2016) a Nejvyššího státního zastupitelství (č.j. 3 SPR 24/2017) došlo k nevyšetřování důvodně podezřelých osob a jejich jednání a nevyšetřování státních zástupců a soudců, kteří tuto trestnou činnost nejen kryli, ale - všechny důkazy tomu nasvědčují - byli tomuto nezákonnému jednání vědomě nápomocni.


Příloha

 • Cannabis is The Cure,z.s. Tylova 963/2, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
 • Vrchní soud v Praze
 • č.j. 11 To 96/2016 a 7Cmo 467/2016
 • Věc: Stížnost na nevydání informací žádaných vydat ke kauze č.j. 11 To 96/2016 od 9.11.2016 opakovaně a důkazy pro justiční kartel OS Praha 3 a MS v Praze doložený ve sbírce listin a ve spisu opakovaně, nyní s falešnou exekucí. Viz č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 23 C 136/2013 a 21 C 317/2013 a níže uvedené
 • V příloze dokládám důkaz, že státní zastupitelství v Praze ze sebe dělá v předmětné věci vydání informací mentálně nezpůsobilé dlouhodobě.
 • Dne 12.12.2016
 • Dušan Dvořák, MMCA předseda správní rady

 • Obvodní soud pro Prahu 3 Exekutorský Úřad Liberec
 • č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 č.j. 131 EX 8674/15-31 dne 1.12.2016

 • Datum: 11. prosince 2016 14:41

 • Předmět: Re: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999
 • Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr

 • Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, epodatelna.policie@pcr.cz

 • Děkuji za vaše sdělení a táži se soudu a policie, zda nejde o podvod, poškozování cizích práv, zneužití pravomoci, útisk atd
 • Exekuci 135 tisíc Kč vůči Ateliéru ALF,z.s. Obvodní soud pro Prahu 3 vydal v roce 2015 na devět telefonních čísel za údajně dluhy Ateliéru ALF,z.s. za rok 2009, přičemž taková telefonní čísla jsme nikdy neměli a vedli s O2 o tomto úspěšný spor.
 • Dokládám níže, že O2 mne v roce 2012 písemně ubezpečuje, že Ateliér ALF,z.s. nemá žádnou pohledávku či závazek
 • Podání k exekuci O2 Telekomunikačnímu úřadu je z roku 2015 poté, co jsem O2 v roce 2014 informoval o možných škodách za předchozí vedení Ateliér ALF, z.s., které za vydatné pomoci policie, státního zastupitelství a soudu na Praze 3 rozkradli, co mohli, a žádal jsem O2 specifikovat, zda mají a jak vysoké škody vázané na společnost Ateliér ALF, ale nevyjádřili se a pak dají ti podvodníci exekuční návrh a soud nás ani neinformuje a rovnou nás odsoudíte? Opět justičně exekutivní kartel, jako vždy od roku 2010?
 • Žádám zcela jednoznačně doložit:
 • 1) Kdy zaslal O2, soud či telekomunikační úřad výzvu naší společnosti k předmětné kauze- zašlete kopii
 • 2) Co máme exekutorovi doložit, aby kauzu zastavil, když soud naši společnost opětovně poškodil - není to už od roku 2012 organizovaný zločin?
 • 3) Zašlete kopie důkazů, kterými soudu telekomunikační úřad doložil pravdivost slov, že daná telefonní čísla patřila společnosti Ateliér ALF,z.s, přičemž pokud takový dokument existuje, ihned ho předejte policii pro podvod!
 • Děkuji
 • Dušan Dvořák, nar. 12,1.1962, 79855 Ospělov 6→↓