Desatero adresátů k Otázky Václava Moravce a Reportérům České televize, podklady k 3.11.2017

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Desatero adresátů podání ke dni sametového 99. výročí výstřelu dne 6.listopadu na veřejnoprávní korporace justici a dne 2017 s laskavou žádostí o sdělení, jaké přijali adresáti opatření/rozhodnutí/návrhy k tomuto podání zveřejněnému pro kontrolu veřejnosti a kontrolu poslanců a veřejno - právních medii (viz bod 10) na http://konopijelek.blogspot.cz/


  1. Vážený pan ministr obrany MgA. Martin Stropnický. Zasláno do datové schránky MO ČR k tímto podanému návrhu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a asociace Cannabis is The Cure,z.s. na přednostní ocenění účastníkem 3. odboje v letech 1977 - 1989 Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, spoluzakladatele Jazzové sekce Petříkov (1977, resp. 1980 - 1989), aktivního demonstranta za svobodu a propuštění politických vězňů a jasně se vymezujícího vůči Národní parlamentní frontě zločinců a idiotů vedených rudými komáry dle čl. 5 ústavy (aktivní účast na demonstracích v letech 1987 – 1989 v Praze zpravidla ve dnech 21.8., 28.10. 10.12. a 15.1 – 19.1.). Dále opisovatele a šiřitele samizdatů a nahrávek prohibované hudby (1979 - 1989), kolportéra a pašeráka (1988) prohibované literatury ze zahraničí včetně kolportéra Lidových novin (Praha - Olomouc- Slovensko, 1988-199) a signatáře Charty 77 (1988) . Od roku 1990 investora, mecenáše, zakladatele Edukativní konopné kliniky v Praze (ředitel, 2010), galerie U mloka v Olomouci (1997), Ateliéru ALF v Praze na Žižkově (ředitel, 2006), InternetPoradny.cz v Olomouci (2000), galerie Jaroslavy Moserové (2007), Střediska prevence, léčby a rehabilitace (ředitel, 1994), spoluzakladatele nevládní organizace pro prevenci a léčbu drogových závislostí Sananim (1990), pořadatele a mecenáše uměleckých festivalů Noc básníků (2008 -2017), nositele vládních cen za výzkum, léčbu a vzdělávání (2000 – 2009) a od 1.1. 2010 již více než 10 x obviněného člověka s opakovanými návrhy 3 letého trestu vězení dle inkvizičního odvolání obžaloby od roku 2010 – 2017 za realizaci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Odůvodnění lze čerpat rovněž k 4 odboji Dušana Dvořáka (dnes trvale Výzkumnická farma Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6) proti naprosto zrůdným inkvizitorům, bolševikům, katolíkům, milicionářům, náckům, pitomcům, buranům, estébákům a pomocné stráži VB a jiným zločineckým kreaturám v obou komorách parlamentu, akademické a novinářské obci a talárovým manekýnům v exekutivě a justici, viz http://dusandvorak.blogspot.cz
  2. Vážený pan předseda ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Zasláno do datové schránky Ústavního soudu ČR jako dodatek ke kárným podnětům na naprosto zkorumpované soudce ústavního soudu senátu č.j. III.ÚS 3354/16 opětovně odmítajících projednat porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství ve spojení s odvoláním k rozhodnutím č.j. SPR ÚS 13 /17 a č.j. SPR ÚS 49/17 vůči asociaci Cannabis is The Cure, z.s. a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory, z.s.) a vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka spojených od 15.-28.10 s žádostmi o informace absentující v meritorně totožných usneseních ústavního soudu v ústavních stížnostech členů výzkumu a statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky (Dušan Dvořák, Ateliér ALF, z.s., Miloslav Tetour, Konopí je lék,z.s., Radomíra Dvořáková, Art Language Factory,z.s.) č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16. Důkazy nezákonného jednání - viz odůvodnění kárných podnětů a žádosti o informace od 15.-28.10. 2017 od členů asociace na http://ustavnisoud.blogspot.cz
  3. Vážený pan předseda nejvyššího soudu profesor JUDr. Pavel Šámal, Ph.D Zasláno do datové schránky NS ČR jako dodatek ke kárným podnětům na předsedu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Roberta Grygu (průtahy a nešetření kárných podnětů č.j. S 13/2017 - S 291/2017 a nezákonné jednání soudců VS v Olomouci, naposledy senátu č.j. 4 To 33/2017, kdy opětovně dne 16.5.2017 nepředal Vrchní soud v Olomouci trestní spor členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ve věci kriminalizované výroby konopí jako léku Soudnímu dvoru, přestože konopícož vědí nejen členové výzkumu a Česká televize a Český rozhlas - není prekurzor, jak vědomě mylně uvádí ústavní soud (viz výše) a Nejvyšší soud ČR č.j. 8 Tdo 1231/2011,6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016) a kárným podnětům na předsedu Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslava Bureše (průtahy a nešetření kárných podnětů č.j. S 269/2016 a nezákonné jednaní soudců VS v Praze, naposledy senátu č.j 11 To 48/2017, kdy Vrchní soud v Praze opětovně dne 12.6.2017 rozsudkem č.j 11 To 48/2017 nepředal trestní spor členů výzkumu ve věci kriminalizované výroby konopí jako léku Soudnímu dvoru, přestože což nejen členové výzkumu a Česká televize a Český rozhlas vědí - konopí není prekurzor, jak vědomě mylně uvádí Nejvyšší soud ČR č.j. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 ). Uvedenou justiční korupci a kartel justice s exekutivou neprojednat opakované porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství však prozatím předseda nejvyššího soudu stejně jako předseda ústavního soudu kryje, konkrétně v nešetřených kárných podnětech č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, SM 304/2017, SM 302/2017, SM 259/2017, SM 264/2017 , viz důkazy na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz
  4. Vážený pan policejní prezident generálmajor Mgr. Tomáš Tuhý. Zasláno na Policejní prezidium Policie ČR do datové schránky ke stížnosti č.j. PPR-29650-2/ČJ-2017-990210-PD a stížnosti na Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a stížnosti na Policejní prezidium P ČR za předání trestního podnětu k porušování nejen čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství a řady zákonů na výše a níže uvedené důvodně podezřelé spolupachatele a t.č. soudce a státní zástupce k šetření trestního podnětu právě důvodně podezřelým prvotním přímým vykonavatelům a spolupachatelům spáchaných zločinů z řad prostějovské policie a soudců a státních zástupců OSZ a OS v Prostějově jim samotným k prošetření, nebo naposledy v rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě dne 19.10.2017 č.j. 1KZN 7171/2017 jsou trestní podněty předávány věc nikdy nešetřícímu a přezkumnému KSZ v Brně, což je všem státním zastupitelstvím známo). Podání je zasláno rovněž jako dodatek stížností v roce 2017 za předání trestního podnětu Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje a v roce 2016 Krajskému ředitelství policie hl. Města Prahy mlčícímu k důvodně podezřelým spolupachatelům státních zástupců a soudců kryjících na OSZ a OS na Praze 3 a na Praze 1 zločiny a jejich pachatele doložených k „přezkumům, odvoláním, stížnostem a kárným podnětům“ podaným MSZ a MS v Praze v letech 2012 - 2017 (viz souhrnně Policejní prezidium v č.j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140) namísto předání trestních podnětů jedinému k tomu příslušnému policejnímu útvaru pro organizovaný zločin, který trestní podněty odmítá od roku 2012 – 2017 opakovaně šetřit za souhlasu naprosto nečinného nejvyššího státního zástupce NSZ a vrchních státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Vrchního státního zastupitelství v Praze, viz popis trestné činnosti na http://policie-cr.blogspot.cz
  5. Vážený pan nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, PhD. Zasláno do datové schránky NSZ ČR ke kárným podnětům č.j. 3 SPR 24/2017 a č.j. 3 SPR 24/2016 na nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, PhD. za napomáhání výše a níže uvedené organizované trestné činnosti s důsledky zločinů proti lidskosti a zcela vědomé porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy Společenství (7 let) a vědomé nešetření níže uvedené závažné trestné činnosti ve spolupachatelství s vrchními státními zástupci JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. (po 5 letech naposledy v roce 2017 neřešeno VSZ v Praze č.j. 1VZN174/2016 a č.j. 1VZN2639/2016) a JUDr. Ivo Ištvánem (po 7 letech naposledy VSZ v Olomouci neřešeno pod č.j. 1 VZN 268/2017, analogicky jako neřešeno na VSZ v Praze č.j. 1VZN2639/2016, byť všem státním zastupitelstvím bylo opakovaně doloženo, že krajská, městská a okresní státní zastupitelství věc odkládají a nešetří, policie rovněž, stejně tak justice), důkazy viz trestní podněty na http://pravnistat.blogspot.cz od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od 6.9.2010 – 6.10.2017
  6. Vážený pan ministr vnitra Bc. Milan Chovanec. Zasláno do datové schránky MV ČR ke stížnostem, odvoláním, rozkladům a správním deliktům a nevydávání informací k nešetřeným kárným/trestním podnětům ve výše a níže uvedené věci č.j. MV-125922-2/KM-2017 a MV- 97821/SSL-2017 a marných žádostí (5 let) o policejní ochranu od 11.září 2009 – 11.září 2014 a letitých stížností na jednání jednotlivých policejních útvarů se souhlasem zcela nečinného policejního prezidenta (kromě pana ředitele Petra Lessyho dne 16.6.2011), ministrů, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti a státních zastupitelství namísto řádného šetření trestních podnětů útvarem pro organizovaný zločin, a to vše (viz stěžované rozhodnutí Obvodního ředitelství policie Praha III ze dne 31.10.2017 č.j. KRPA-37698-5-ČJ-2017-001357, resp. toto jednání schvalující rozhodnutí stěžovaného Krajského ředitelství policie hl. města Prahy dne 1.1.2017 č.j. KRPA-376983/ČJ-2017-001357) s letitým souhlasem GIBS a vnitřních útvarů policie (souhrn Policejní prezidium v č.j. PPR-27900-6/ČJ-2017-990140), důkazy viz http://ministr-vnitra.blogspot.cz
  7. Vážený pan ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Zasláno do datové schránky Msp ČR ke stížnostem, odvoláním, protinávrhům, rozkladům, správním deliktům a kárným podnětům a před žalobním výzvám v předmětné věci č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV a č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV, tzn. porušení zákona nešetřeného se souhlasem všech ministrů spravedlnosti od 18.5.2012 včetně ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána v rozhodnutích pod č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2, MSP-30/2016-OJD-SPZ/18, MSP-1493/2016-OJD-/3, MSP-594/2016-OJD-DOH/3), důkazy viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz
  8. Vážený pan předseda Krajského soudu v Brně JUDr. Milan Bořek. Zasláno do datové schránky KS v Brně k č.j. 17 Co 195/2017, resp. č.j. 7 To 118 /2017 ve věci protinávrhu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 10.10.2016 k č.j. 18 Cm 236/16 , resp. 7 To 362/2017 a ustanovení asociace Cannabis is The Cure,z.s. soudně znaleckou institucí a ustanovení vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Mgr. Dušana Dvořáka soudním znalcem také pro obor pedagogika se specializací na řízení o svéprávnosti a ochranné léčbě sociálně ohrožených a vyloučených a diskriminovaných osob používajících přírodní léčiva a pro obor zdravotnictví se specializací na veřejné zdraví dětí, mládeže, dospělých a seniorů používajících přírodní léčiva, nejen pro obor pedagogika se specializací výzkum léčby přírodními látkami a zejména cannabisterapii a adiktologii , to zejména v prenatální a hospicové péči a dále pro obor pedagogika a sociálně prospěšné podnikání, důkazy viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz et http://dusandvorak.blogspot.cz
  9. Vážený pan ředitel Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Bc. Ivan Krejčí. Zasláno do datové schránky RRTV k tímto podané stížnosti na ignorování opakovaných stížností na vědomou cenzuru ČT a ČRo ve věci výše a níže doložené trestné činnosti při páchání zločinů proti lidskosti a porušování mezinárodních úmluv s cenzurou souhlasím ředitelem a ombudsmanem Českého rozhlasu a Rady České televize od roku 2012, konkrétně stížnost na rozhodnutí generálního ředitele České televize (první rozhodnutí ředitele ČT od 21.3.2008 – zveřejnění a medializace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) s legislativním návrhem změn trestního zákoníku od 1.1.2010 - konané v souladu se zákonem jako reakce na stížnost na cenzuru ČT, ředitel ČRo na stížnosti vůbec nereaguje) ze dne 3.10.2017 č.j. LP 726/2017 schvalovat výše a níže uvedenou cenzuru České televize (viz nezákonná rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v letech 2012 -2017 hájit cenzuru Českého rozhlasu a České televize v rozhodnutích č.j BUR/2414/2012 et č.j. 5830/2012 - RRTV/1507/2017-chr et RRTV/14645/2017-bur, viz důkazy na https://respekt-blog.blogspot.com
  10. Do datové schránky Sněmovny, České televize a Českého rozhlasu řediteli České televize a řediteli Českého rozhlasu s žádostí o uvedení kritických publicistických a zpravodajských pořadů ve věci předmětné cenzury při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy Společenství (viz níže) a předsedům všech parlamentních stran a předsedům všech poslaneckých klubů skrze datovou schránku Sněmovny k zaslání tohoto podání vedení všech parlamentních stran s laskavou žádostí o vyjádření předsedů stran a klubů k předmětné cenzuře veřejnoprávních medií a vědomě nezákonným jednáním justice a exekutivy při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy Společenství doložené na konkrétní kauze v roce 2017 níže i s posledním rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 -852 a Městského státního zastupitelství v Praze dne 24.10.2017 č.j. KZT 337/2012 – 149 na nešetření vědomě nezákonného jednání soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové a státního zástupce z Obvodního soudu a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 od roku 2012 při krytí trestní činnosti realizátorů projektu „Bohemp/Kanebos, s.r.o.“ a státní zástupkyně JUDr. Zdeňky Gallkové a soudkyně JUDr. Dany Šindelářové z OSZ a OS Pro Prahu 1 při krytí závažné trestné činnosti ex místopředsedkyně vlády Karoliny Peake od roku 2011 nejen vůči členům výzkumu a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky při vědomém napomáhání porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy Společenství a vědomém neoznámení zákona č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) do databáze TRIS. Suma sumárum třetí neoznámené novele výroby konopí jako léku při novelách zákona o návykových látkách a zákona o léčivech jako jeho technických předpisů k výrobě konopí jako léku od 20.5.2004 (lék Sativex s kanabinoidy CBD a THC v poměru cca 50: 50 % uveden v lékopise Kanady a Velké Británie – v ČR od 1.4.2011 -, tedy v Evropské unii a k tomu neoznámená novela č. 362/2004 Sb., která prvně od přijetí zákona o návykových látkách určila způsob zjištění obsahu THC v konopí, včetně konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny pěstovaném do 100m2/osobu k pokusnickým účelům dle § 5 odst. 5 a novelizace § 29, což policie a justice při určení stopy (60 ks) a vzorku (celá rostlina) při měření obsahu THC v konopí nikdy nerespektovala, viz nejen lék Sativex, kdy extrakce může probíhat z celé rostliny konopí). Druhá neoznámená novelizace dne 20.4.2009 (ČR povoluje výrobu 100 % THC s uvedením Dronabinolu v lékopisu SUKLu dne 20.12.2008 dle neoznámené novely výroby (§ 8) konopí jako léku novelou č. 141/2009 Sb.) a třetí neoznámení novelizace dne 1.4.2013 (neoznámená novela č. 50/2013 Sb. pěstování a výroby konopí jako léku neoznámená ve spolupachatelství s - dne 10.1.2011 se svědky řádně právně poučenou - ex ministryní Karolinou Peake odpovědnou vládě a parlamentu za novelu č. 50/2013 Sb. a její zcela vědomé napomáhání porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství justicí a exekutivou v osobě konkrétní soudkyně a státní zástupkyně OS a OSZ na Praze 1 v žalobě č.j. 6 T 21/ 2012, kteří Karolinu Peake a další důvodně podezřelé spolupachatele kryjí včetně JUDr. Lenky Bradáčové z VSZ v Praze, JUDr. Ivo Ištvána z VSZ v Olomouci a JUDr. Pavla Zemana z NSZ - viz výše, když žaloba č.j. 6 T 21/ 2012 byla zastavené dne 30.7.2012 na návrh naprosto nečinné státní zástupkyně JUDr. Zdeňky Galkové pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka vyvrácenou posudkem řady znalců a znaleckého ústavu PN Bohnice dne 12.12.2016. Odmítavé rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze dne 24.10.2017 č.j. KZT 337/2012 – 149 a dosud stále nečinné soudkyně OS pro Prahu 1 č.j. 6 T 21/2012 JUDr. Dany Šindelářové posuďte právě ve světle odmítavého rozsudku Městského soudu v Praze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 -852 (obdrženo 12.10.2017) ve věci žaloby na soudkyni Obvodního soudu na Praze 3 JUDr. Markétu Písaříkovou s náhradou škody 3 mil. Kč pro poškozené členy výzkumu zastoupené souhrnně dle § 441 o.z. a § 26, odst. 3 o.s.ř. asociací Cannabis is The Cure, z.s. za nedůvodný návrh soudkyně Obvodního soudu na Praze 3 JUDr. Markéty Písaříkové ze dne 4.9.2012 č.j. 20 C 2/ 2012 omezit právní způsobilost žalobce č.j. 20 C 2/ 2012 a ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka žalujícího advokátkou společně s Mgr. Radomírou Dvořákovou a Art Language Factory,z.s. na OS na Praze 3 (č.j. 20 C 178/2011,č.j. 18 NC 5655/2011) s dalšími poškozenými zřizovateli, zakladateli a investory Edukativní konopné kliniky důvodně podezřelé spolupachatele „projektu Bohemp/Kanebos, s.r.o.za vědomé poškození výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), rodiny Dvořákových a poškození členů výzkumu, smluvních věřitelů a smluvních partnerů Edukativní konopné kliniky, kdy soudkyně JUDr. Markéta Písaříková v roce 2011 podanou žalobu v roce 2012 neprojednala (odročila stání o cca půl roku) a kryla tak vědomě spolupachatele uvedené jmenovitě v žalobách u Obvodního soudu na Praze 3 č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015, 7 Nc 2/2016. To vše kryté předsedou Obvodního soudu na Praze 3 JUDr. Michalem Princem (č.j. 52 St 42/2012) a opětovně předsedou Obvodního soudu – nyní - pro Prahu 1 JUDr. Michalem Princem (čj. 56 St 36/2017, JUDr. Dana Šindelářová, kauza Karolina Peake) a předsedou Městského soudu v Praze JUDr. Liborem Vávrou (č.j. St 7/2013, et č.j. St 133/2016, SPR 2505/2016, St 89/2017, St 17/2017) a předsedou Vrchního soudu v Praze JUDr. Jaroslavem Burešem (č.j. S 269/2016), ale také konkrétními státními zástupci MSZ v Praze (č.j. 3 KZN 1117/2012 a KZT 337/2012) a státními zástupci na VSZ v Praze (č.j. 1VZN174/2016 a č.j. 1VZN2639/2016) se souhlasem nadřízených včetně ministrů spravedlnosti (viz výše) a nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana z NSZ ČR (č.j. 3 SPR 24/2017 et 3 SPR24/2016), viz důkazy na https://bolsevici.blogspot.cz
Otázky Václava Moravce a Reportérů České televize 


1. Posoudili nebo neposoudili státní zástupci a soudci v rozhodnutích (uvedených chronologicky na https://bolsevici.blogspot.cz) dne 24.10.2017 Městského státního zastupitelství v Praze dne č.j. KZT 337/2012 – 149, dne 11.9.2017 Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 -852,