Česká pošta,s.p., Elektronická podatelna MV ČR, Kancelář veřejného ochránce práv dne 2.11.2017 k vymazání datové schránky

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 2. listopadu 2017 22:02
Předmět: Re: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17
Komu: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>


Důkaz k vymazaní Datové schránky Dušana Dvořáka od 22.1.-27.7.2017 a stížnosti na jednání České pošty,s.p. evidované podatelnou Ministerstva vnitra ČR pod č.j. MVCRX03OXR2U.

V příloze dokládám nejen rozhodnutí České pošty, s.p. ze dne 21.10.2017, že Datový trezor datové schránky Dušana Dvořáka vyprší až dne 21.11.2017

Oznamuji, že ke dni 17.11.2017 žádám přeposlání veškeré pošty adresované do datové schránky Dušana Dvořáka automaticky do datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s., viz níže, zastupující dle § 50 tr.ř. a 441 o.z. oběti trestné činnosti a diskriminované občany také dle o.s.ř. a s.ř.s., ve které jsem předsedou správní rady a oprávněn takové zmocnění přijmout.

Bude zasláno datovou schránkou asociace bez důkazních příloh včetně rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.10.2017 č.j. S 291/2017, že datová schránka je nefunkční, když obdobně se vyjádřilo na jaře MZ ČR a bylo České poště,s.p. zasláno.

Dne 2.11.2017
Dušan Dvořák v kopii Veřejnému ochránci práv


Dne 27. října 2017 12:24 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Věc: Stížnost na odvolací a zamítavé rozhodnutí ředitele doručovacích a účelových sítí České pošty, s.p. ze dne 17.10.2017 č.j. ČP/220428/17-P DÚS SM adresované rovněž VOP a Ministerstvu vnitra ČR k rukám ministra jako zákonnému garantu Datových schránek a instituci odpovědné za Českou poštu,s.p. a Ústavnímu soudu k č.j.  SPR ÚS 13/17 (oprávněnost zastoupení z důvodu diskriminace státními orgány k tomuto účelu dle občanského a trestního zákoníku a občanského soudního a správního řádu  - advokacii - zřízenou právnickou osobou) ve spojení s příkazem VOP a Ministra vnitra ČR řediteli České pošty, s.p. , aby odesilateli a adresátům vysvětlil, na základě jakého zákonného opatření byla z Datové schránky Dušana Dvořáka ID: r8u3nhx a v jakém období a na čí pokyn vymazána veškerá příchozí a odchozí pošta (cca 600 příchozích/cca 600 odchozích rozhodnutí) za období od 22.1.2017 - 27.7.2017 a dokdy zajistí Česká pošta,s.p.  NÁPRAVU DAT a MV ČR garantovaná data se v Datové schránce obnoví. 

První rok Datové schránky byla Českou poštou,s.p. garantována evidence pošty bez dokoupení Trezoru. Pokud snad byl pro první rok Datové schránky stanoven limit dat, na základě jakého odůvodnění byla vymazána korespondence právě a jen za toto období leden - červenec 2017 a ne jako u jiných datových schránek, kde jsou data vymazána po překročení limitu od těch zcela posledních (příchozí/odchozí a časově souměrně) směrem k novějším dle limitu kapacity. 
Je nebo není první rok Datové schránky s garancí všech dat  u všech druhů právnických a fyzických osob?

Děkuji za přijetí opatření a výklad

Scan vymazané příchozí pošty posílám přílohou, analogicky vymazáno u odchozí pošty.

Dušan Dvořák, MMCA


Ps.
Hello,

I am absent from my office till 21 August 2018 included. 
In professional matters, you can get write to the office’s e-mail address podatelna@nsz.brn.justice.cz, or wait until I am back. 
This message is not forwarded automatically to any other addressee. 
It is nonetheless possible that I read it, though it is is not very probable that Icould deal with it.
Best regards, Dušan Dvořák
www.tortura.eu