Stížnost k doručování a datovým schránkám ze dne 27.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s.


Komu: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>, Ústavní soud ČR <podani@usoud.cz>, MV ČR <posta@mvcr.cz>, Veřejný ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>

Věc: Stížnost na odvolací a zamítavé rozhodnutí ředitele doručovacích a účelových sítí České pošty, s.p. ze dne 17.10.2017 č.j. ČP/220428/17-P DÚS SM adresované rovněž VOP a Ministerstvu vnitra ČR k rukám ministra jako zákonnému garantu Datových schránek a instituci odpovědné za Českou poštu,s.p. a Ústavnímu soudu k č.j. SPR ÚS 13/17 o stanovisko k oprávněnost zastoupení z důvodu diskriminace státními orgány k tomuto účelu dle občanského a trestního zákoníku a občanského soudního a správního řádu - advokacii - zřízenou právnickou osobou ve spojení s příkazem VOP a Ministra vnitra ČR řediteli České pošty, s.p. , aby odesilateli a adresátům vysvětlil, na základě jakého zákonného opatření byla z Datové schránky Dušana Dvořáka ID: r8u3nhx a v jakém období a na čí pokyn vymazána veškerá příchozí a odchozí pošta (cca 600 příchozích/cca 600 odchozích rozhodnutí) za období od 22.1.2017 – 27.7.2017 a dokdy zajistí Česká pošta,s.p. NÁPRAVU DAT a MV ČR garantovaná data se v Datové schránce obnoví.
První rok Datové schránky byla Českou poštou,s.p. garantována evidence pošty bez dokoupení Trezoru. Pokud snad byl pro první rok Datové schránky stanoven limit dat, na základě jakého odůvodnění byla vymazána korespondence právě a jen za toto období leden - červenec 2017 a ne jako u jiných datových schránek, kde jsou data vymazána po překročení limitu od těch zcela posledních (příchozí/odchozí a časově souměrně) směrem k novějším dle limitu kapacity.
Je nebo není první rok Datové schránky s garancí všech dat u všech druhů právnických a fyzických osob?
Děkuji za přijetí opatření a výklad
Scan vymazané příchozí pošty posílám přílohou, analogicky vymazáno u odchozí pošty.
Dušan Dvořák, MMCA
Ps.
In professional matters, you can get write to the office’s e-mail address podatelna@nsz.brn.justice.cz, or wait until I am back.
It is nonetheless possible that I read it, though it is is not very probable that Icould deal with it.
Best regards, Dušan Dvořák


Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17 Od: Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>
Datum: 27. října 2017 12:45
Předmět: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.10.2017 12:24:33 v obsahu zprávy: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17 doručené elektronickou poštou
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz


Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.10.2017 12:24:33 v obsahu zprávy: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, čj. SPR ÚS 13/ 17 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.10.2017 12:24:33 delivered by email./

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Osp...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. Podatelny - ceskaposta@cpost.cz;podani@usoud.cz;posta@mvcr.cz;
dne 27.10.2017 12:24:33
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03OXR2U.

Ministerstvo vnitra