OS a OS v Šumperku a Ministerstvu spravedlnosti

Od:Dušan Dvořák, MMCA , dusan.dvorak@konopijelek.cz Datum: 13. října 2017 23:14 .
Předmět: Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, svědek pro trestní řízení s odsouzeným Markem Rybářem dne 12.10.2017 u OS v Šumperku pod č.j. 3 T 109/2017

Komu: Podatelna Okresní soud v Šumperku <podatelna@osoud.sup.justice.cz>, podatelna@osz.sup.justice.cz, posta@msp.justice.cz
Kopie: advokat.spickova@razdva.cz, Pavla Prasilova <advokat.prasilovapavla@gmail.com>, advokati@konopijelek.cz


  • Dne 12.10.2017 u OS v Šumperku pod č.j. 3 T 109/2017 na první stání odsoudil kolegu Marka Rybáře za nedovolenou výrobu konopných drog bez vyjádření se soudu ke zločinům justičních a exekutivních manekýnů doložených ve spise a tvrdil údajně, že  se svědek-žadatel o informace soudu vůbec ani neomluvil a v přípravném řízení nevypovídal a nelze tedy prokázat policejně zkonfiskované vlastnictví konopí, když svědek-žadatel, jak je doloženo v příloze, soud s řadou listin obsáhle seznámil s těmito důkazy a s netrestností skutku Marka Rybáře a s právním stavem, také  se řádně a včas, viz příloha, dne 5.10.2017 soudu omluvil.
  • Protože důkazní listiny svědka zaslané soudu vedly soud k zcela nemístné otázce, viz příloha, zda jde v případě důkazních listin o žádost o informace a soud byl žádán vysvětlit, na základě jaké mentálně nezpůsobilé úvahy klade tyto stupidní otázky, soud dosud neodpověděl.
  • Sdělte tedy dle infozákona č. 106/1999 Sb., zda v příloze uvedené podání svědka-žadatele zaslané z datové schránky svědka-žadatele, byly/nebyly podatelnou soudu vloženy do spisu č.j 3 T 109/2017
Děkuji a v příloze rovněž zasílám pozdravení "Sig Heil! Byznys" od zkorumpované justiční žumpy nejvyššího a ústavního soudu


Dušan Dvořák