Okresní soud v Prostějově, č.j. 3 T 141/2017 ze dne 26.9.2017 – výzva soudu

Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud v Prostějově, č.j. 3 T 141/2017 ze dne 26.9.2017 – výzva soudu
Čestné prohlášení
Prohlašujeme na svou čest, že NTB zabavený policii dne 17.10.2016 v sídle české sekce asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 7779 00 Olomouc byl a je v majetku asociace Cannabis is The Cure,z.s. a byl zakoupený za cca 8.000,- Kč za příspěvky členů asociace, což lze doložit daty kriminalizovaných českých členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék a Art Language Factory,z.s. ). Všechno konopí bylo v majetku náboženské společnosti European Ecumenical Church of Nature (dříve Konopná církev), viz přílohy s důkazy – výpisy, nájemní smlouvy, zápisy z Valné hromady a vyjádření European Ecumenical Church of Nature ze dne 28.9.2017 Městskému soudu v Praze k replice žaloby na Ministerstvo kultury na http://konopna-cirkev.blogspot.cz
Současně podáváme proti rozhodnutí soudu stížnost na průtahy, neboť jsme stížnost podali ihned po rozhodnutí policie ze dne 2.6.2017, č.j. KRPM-112323-2/TČ-2016-141271 a OSZ v Prostějově dne 10.7.2017, č.j. ZT 316/2016-280 nařídilo policii věc prošetřit, nic se nestalo, nic nikdo nešetřil a nyní věc 26.9.2017 řeší soud?
Současně oznamujeme omluvu předsedy asociace Cannabis is The Cure,z.s Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 z hlavního líčení dne 5.10.2017, protože je nyní po operaci hospitalizován v nemocnici Šumperk a dne 11.10.2017 nastupuje na cca měsíční rehabilitace do lázní Darkov u Karviné, což si můžete ověřit telefonicky nebo u ošetřující lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové, viz příloha.

Současně žádáme být účastníky řízení (poškození jednáním justičně mafiánské skupiny OSZ a OS v Prostějově), navíc soudkyně byla za nezákonné jednání vůči Dušanu Dvořákovi kárána Nejvyšším soudem ČR v analogickém řízení za realizaci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure).

Navrhujeme se souhlasem předsedy asociace Dušana Dvořáka opětovně obžalovaného organizovanou zločineckou skupinou prostějovských státních zástupců a soudců a žádáme – viz přílohy, stížnosti a odvolání advokátů Dušana Dvořáka v roce 2017- tyto důvodně podezřelé zločince vyloučit z řízení, stejně tak nadřízenou zločineckou partičku na KSZ a KS v Brně, viz ústavnímu soudu k 8. výročí Konopné apatyky královny koloběžky první.

Další důkazy netrestnosti v příloze

Dne 29.9.2017
Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce

S podáním v plném rozsahu souhlasím a trvám znát přesné složení jednotlivých řádně na pozemku označených zkonfiskovaných fenotypů zkonfiskované odrůdy Charlotta (Charlottina pavučina) dne 17.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA , obžalovaný