Infekční schizofrenie (odborně Cannamnézia) z hlediska nákladů na časoprostorovou efektivitu v soudních, úředních a policejních řízeních

- adiktologicko endokanabinoidní anotace studie pro WHO,  
psáno pro Soudní a exekutivní obzor, kazuistika -


CBD - Cannabidiol 
V pondělí 20. února 2017 má cannamnézií od roku 2008 jako první v Evropě stižený infekční bacilonosič Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962 v Olomouci v 8.00 hod. u Okresního soudu v Olomouci další ze seriálů soudních jednání. Soud má na návrh Dušana Dvořáka, MMCA, jeho rodiny, soudem určené lékařky, lékařů, znalců a nakonec i celého znaleckého ústavu ukončit výzkum cannamnézie u Dušana Dvořáka a ukončit tak série pokusů vědecké rady konopné prekurzorové koalice od 4.9. 2012 zbavit Dušana Dvořáka, MMCA  svéprávnosti a zavřít do ústavu či jinak ochraňovat magickou moc konopného prekurzoru před Soudním dvorem v Luxemburku.

THC - Tetrahydrocannabinol 
V  pondělí 20. února 2017 je Dušan Dvořák, MMCA současně v 8.30 hod. u Okresního soudu v Prostějově účasten jako obžalovaný v hlavním líčení nové dramatizace konopného prekurzoru (de facto premiéry obžaloby po 7 letech) v režii hanáckého pluku s návrhem až na deset let nevolnictví za spoluvlastnictví ospělovské úrody léčivého konopí zkonfiskovaného dle obžaloby dne 3. září v roce 2014 a v roce 2015 s neuvedením váhy zkonfiskovaného majetku v obžalobě, ale uvedením ceny zkonfiskovaného majetku na černém trhu - viz přílohy hanáckého dadaismu a patafyziky. 

CBC - Cannabichromen
V  pondělí 20. února 2017 pak má být současně Dušan Dvořák na pozvání Evropské koalice pro spravedlivou protidrogovou politiku v Římě a přednášet v italském parlamentu, viz http://european-cannabis.blogspot.com/

CBG - Cannabigerol
Podle sdělení místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a opatrovníka vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, MMCA pana MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D je jím pečlivě opatrovaný Dušan Dvořák, MMCA připraven celý šampionát dne 20.února 2017 stihnout právě díky infekční schizofrenii, viz přílohy. Konkrétně Dušan Dvořák, MMCA na holotropním plese v Ospělově dne 28.1.2017 opatrovníkovi sdělil: "Ještě že mám infekční schizofrenii a umím vystoupit z těla. Jinak by se evropský šampionát nedal vůbec stihnout a příští rok ho EU dokonce pořádá i v jižní Americe ve Francouzské Guayaně a v Africe na Reunionu! To bych jinak opravdu nedal. Zlatá infekce!"


Pozn: Kód DG infekční schizofrenie je F 666.001. 
Zapsáno WHO na návrh týmu profesora Univerzity Karlovy MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D dne 17.11.2016 pod názvem Cannamnezia. 
Bylo zjištěno, že infekční schizofrenií se od roku 2008 nakazily miliony občanů Evropy a nemoc lavinovitě se šíří, má však i své výhody na soukromé a veřejné rozpočty, viz výše. a exekutivním 
Lékaři - objevitelé:  Bilík, J., 2012, Zmeková, J., 2013, Musilová, S.,  2014,  Hosák, L., 2015, více v Soudním a exekutivním  obzoru na http://soudniznalec.blogspot.cz/ 

Od: Medical Cannabis Social Club <info@konopijelek.cz>
Datum: 29. ledna 2017 19:03
Předmět: Vědci učinili významný objev. Našli Cannamnézii
Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@osoud.pro.justice.cz, Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, epodupol <e-podatelna@upol.cz>, rektor@upol.cz, zurnal@upol.cz, podatelna@nsoud.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@osoud.olc.justice.cz, podatelna@rrtv.cz, podatelna@osz.olc.justice.cz, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, podatelna@vsoud.olc.justice.cz, posta@msp.justice.cz, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>, Posta <posta@vlada.cz>, epodatelna.policie@pcr.cz
Kopie: olomouc@ctk.cz, prostejovsky@denik.cz, info@rozhlas.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, zpravy@nova.cz, zpravodajstvi@iprima.cz, redolo@mfdnes.cz