Čísla spisů pro žalobu s náhradou škody

ČR Vědomé za podpory veřejných médií porušila čl. 34,267 a další čl. SFEU (úmluva) a čl. 2, 3 a další čl. EDLP (úmluva) a judikaturu ESLP a SDEU a od roku 2010 judikaturu a řadu zákonů ČR (trestní a občanský zákoník, zákon o zdraví lidu).„Od roku 2004 došlo u NSZ ČR ve věci Cannabis ke změnám pro primát exportu marihuany do Evropy a od roku 2010 ke změnám pro nové vytvořený Nejvyšší prekurzorový obchodní soud ČR a Nejvyšší prekurzorové obchodní státní zastupitelství ČR“, ze stížnosti pro Evropský soud pro lidská práva a Evropskou komisi


Fakta NS ČR


2004 - 2016

Fakta: Oznámení pěstován léčivého konopí členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) nejen na výzkumnické farmě v Ospělově veřejné moci s žádostí o spolupráci bylo uskutečněno ode dne 1. 6.2008 do dne 19. 7 2016 (poštou OS a OSZ Prostějov a Policii ČR v Prostějově a dne 21.7.2016 osobně na podatelně NSZ, NS a ÚS ČR členy asociace Open Royal Academy v rámci akce Tour de Franz (bod 8). V roce 2016 (Charlotta) urgentně žádaný podnět zástupce asociace Open Royal Academy Cannabis is The Cure, z.s. o vydání opatření obecné povahy k zabránění páchání dalších zločinů proti lidskosti páchaných důkazně veřejnou mocí a justicí dle § 401 a 149 ve čtvrtém odstavci tr. zákoníku ode dne 14.7. 2004 za lhostejného přihlížení Českého rozhlasu a televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


Důkazy ze správních a kárných řízení

15.6., 22.6. a 7.7. 2016, č.j. S 265 /2016 (předseda Pavel Šámal)
Kárný podnět na níže uvedené soudce prekurzory – zahájení, odmítnutí podání kárného podnětu a předání stížnosti ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí – Msp zamítnuto, podavatel: Dušan Dvořák, předseda Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

12.7.2016 a 27.7.216 sp.zn. Zin 91/2016 (předseda)
Odmítnutí vydání informací k omezení právní způsobilosti předsedů NSZ, NS a ÚS tvrdících, že je desatero kárných provinění prekurzorových soudců a státních zástupců naprosto OK, podavatel:Dušan Dvořák, předseda Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

18.7.2016 sp.zn. Zin 98/2016 (tiskový mluvčí)
Odmítnutí sdělení judikatury k čl. 23 LZPS a informace, zda je konopí prekurzor atd., podavatel: Dušan Dvořák, předseda Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

28.7.2016 sp.zn SM 244/2016 rozhodl vůči fyzické nikoli právnické osobě (místopředseda prekurzor Roman Fiala) a 28. 7. 2016 sp. zn. Ntn 170/2016 rozhodl vůči fyzické osobě (trestní kolegium, soudce prekurzor Stanislav Rizman)
Odmítnutí přijetí opatření k zastavení zločinů na základě žádosti společnosti Cannabis is The Cure, z.s., vyjádření se k netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 tr.z. a návrhu na spolupráci podané na podatelně NSZ, ÚS a NS ČR dne 21.7.2016, podavatel: Dušan Dvořák, předseda Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

28.7.2016 pod č.j. 11 Tul 1/2016 (Jan Šabata) v trestní věci 6 Tdo 323/2016, resp. 2Nt 1151/2014 vedené u soudu prvního prekurzoru v dějinách OS Prostějov, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.
Odmítnutí vyloučení soudců prekurzorů z projednávání věci – Stanislav Rizman, Antonín Draštík a Karel Hasch -, dále napaden pro podjatost soudce originál prekurzor Milada Šámalová, Vera Kůrková, Jan Bláha, Jan Engelmann, Ivo Kouřil, Vladímír Veselý

29.7. 2016 a 29.8. 2016 sp. zn. Zin 99/2016 (předseda)
Odmítnutí vydání informace, zda se výše jmenovaní soudci v rozhodnutích vypořádali s doloženými – soudním znalcem – spáchanými trestnými činy uvedenými v dovoláních, jak tvrdí nepravdivě NSZ, VSZ, KSZ, MSZ, OSZa MSP, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

2. 8.2016 sp.zn. Sm 254/2016 (místopředseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

3.8. 2016 sp. zn. Sm 259/2016 (místopředseda), dále také dne 4.8.2016, 25.10.2016 (4x) a 25.11.2106 pod stejnou sp. zn. Sm 259/2016
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory s důkazy desatera kárných provinění, neexistence podání zmocněným Hanáckým večerníkem, podavatel pro rozhodnutí 3.8.2016 František Dvořák, Open Royal Academy, starší Konopné církve (dále Ateliér ALF, z.s. - František Slavík, Slavomil Boudný, Art Language Factory,z.s. - Josef Pospíšil, Jana Dvořáková, Dušan Dvořák

4.8. 2016 sp.zn. 11 Tul 1/2016-I-22 (Stanislav Rizman)
Každý soudce prekurzor NS odmítá jakékoliv prekurzorové pochybnosti a drze prekurzorově vzkazuje: zdržte se urážlivých výroků k soudcům prekurzorům, budete sankcionován, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

4.8.2016 sp. zn Sm 259/2016 (místopředseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Jana Dvořáková, Společenství, starší Konopné církve


9.8.2016 č.j. S 316/2016 (předseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Ivan Chalaš, Cannabis is The Cure,z.s., člen Konopné církve


9.8.2016 č.j. S 316/2016 (předseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Josef Pospíšil, Art Language Factory, z.s., pastor Konopné církve

2.9.2016 sp.zn. Sm 308/2016 (místopředseda)
Věc se projednává dle obsahu sdělení a rozhodnutí jsou řádně odůvodněna. Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

20.9. a 2.10.2016 č.j. Zin 139/2016 (předseda)
Odmítnutí vydání informace, zda nepravdivým tvrzením o prekurzorech nespáchali st. zástupci a soudci tr. čin, odmítnutí vydání informace, na základě jakého předpisu mohou soudci a státní zástupci lhát, neuvést odůvodnění a nevyjádřit se k netrestnosti dle §§ 28 a 31., odst. 1 tr.z. podavatel za ORA: Miloslav Tetour, Konopí je lék,z.s.

18. 10. 2016 č.j S 456/2106 (předseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory, podavatel: Miloslav Tetour, Konopí je lék, z.s., pastor Konopné církve

25.10.2016 (4x) sp. zn. Sm 259/2016 (místopředseda)
Odmítnutý kárný podnět na soudce prekurzory s důkazy desatera kárných provinění, neexistence podání zmocněným Hanáckým večerníkem, podavatel: František Dvořák, Open Royal Academy, starší Konopné církve

15.11.2016 a 22.11.2016 sp. zn. Zin 178/2016
Odmítnutá stížnost na průtahy MS v Brně (šetření způsobilosti) , odmítnuté vydání osobních informací o předsedovi NS pro MS v Brně, odmítnutí vydání informace, zda si předseda NS uvědomuje, zda nepodáním kárných podnětů páchá trestnou činnost, podavatel Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

22.11. 2016 sp. zn.Zin 179/2016
Odmítnutá informace, zda může mít nemajetný občan , kterému soud odmítá k dovolání přidělit advokáta, podat dovolání bez advokáta a ůže občan očekávat, že NS věc zašle ministru k přezkumu. podavatel Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

6.12:2016 sp. zn. Zin183/2016
Odmítnutá informace, zda statutární zástupce poučí nebo poučil, že konopí není prekurzor a že trestné činy musí být doloženy a argumentace obhajoby vyvrácena, pokud mají být občané kriminalizováni. Aleš Skřivánek, Konopí je lék,z.s.
Fakta NSZ ČR


2004 - 2016

10.3.2016 sp.zn. 4 NZN 8072016-10 (NSZ pověřen ředitel odboru Miroslav Růžička)
Odmítnutí podání kárného podnětu (nedůvodné) na základě šetření vnitřním dohledem nad rozhodnutím NSZ dne 21.1.2016 sp.z. 6 NZN 1004/2016 (Jiří Hajda) a opakované předání věci VSZ v Olomouci, podavatel Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

7.4.2016 sp.zn. 1 SIN 21/2016-13 (náměstek Jiří Pavlík)
Odmítnutí informace, který postup piolicie při měření THC v konopí a určení vzorku k měření je správný dle judikatury, podavatel Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s.a velekněz Konopné církve

21.7.2016 sp.zn. 6 NZN 1278/2016 26 (Bohumíra Kopečná od roku 2005)
Odmítnutí podání kárného podnětu na státní zástupce kryjící a participující na zločinech, podavatelé Jana a František Dvořákovi, starší Konopné církve

21.7.2016 sp. zn. 6 NZN 1278/2016 – 26 (Bohumíra Kopečná od roku 2005)
Odmítnutí podání kárného podnětu na státní zástupce kryjící a participující na zločinech, podavatel Vladimír Dopita, Ateliér ALF,z.s.

26.7.2016 sp. zn. 6 NZN 1303 /2016 – 9 (Bohumíra Kopečná od roku 2005) právnické osobě
Odmítnutí přijetí opatření k zastavení zločinů na základě žádosti společnosti Cannabis is The Cure, z.s., vyjádření se k netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 tr.z. a návrhu na spolupráci podané na podatelně NSZ, ÚS a NS ČR dne 21.7.2016, podavatel: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

14.9. a 21. 9. 2016 sp. zn. 1 SIN 49/2016 - 12 a dne 26.10.2016 sp. zn.. 1 SIN 110/2016 – 14 (náměstek Jiří Pavlík a náměstek Pavel Pukovec, v odvolání náměstek Igor Stříž a NSZ Pavel Zeman)
Odmítnutí vydání informace, zda nepravdivým tvrzením o prekurzorech nespáchali st. Zástupci a soudci tr. čin, odmítnutí vydání informace, na základě jakého předpisu mohou soudci a státní zástupci lhát, neuvést odůvodnění a nevyjádřit se k netrestnosti dle §§ 28 a 31., odst. 1 tr.z. podavatel za ORA: Miloslav Tetour, Konopí je lék,z.s.

14.10.2016 sp. zn. 1 NZN 412 – 14 (Jana Mezulianková)
K trestnému podnětu ORA z 14.5.2016. Přikázání VSZ v Praze předat šetření tr. činnosti soudců a státních zástupců NSZ, NS a ÚS k prošetření MSZ v Brně. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

2.11.2016 sp.zn. 6 NZN 1303/2016 – 41 a 1 SIN 58/2016- 11 ( Bohumíra Kopečná a náměstek Pavlík)
K trestnému podnětu (fyzická osoba, DD) ORA z 22..10. 2016 na soudce a státní zástupce OSZ a OS Prostějov: předáváme jako vždy KSZ v Brně a nic vám neřekneme k netrestnosti, proti zločinům nic neuděláme, PC nevydáme. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve. Uvedeno, že podání se šetří podle obsahu (Kopečná)

9. 11.2016 sp.zn. 1 SIN 111/2016 (náměstek Jiří Pavlík a NSZ Pavel Zeman)
Zamítnutí stížnosti na nevydání informací, kde konkrétně NS v usneseních kdy uvedl, že se justice či žaloba vyrovnala s netrestností skutku členů výzkumu Cannabis is The Cure a se spáchanými doloženými zločiny soudců a státních zástupců (nejen) OS a OSZ v Prostějově, jak nepravdivě tvrdí MSZ v Brně a Praze, KSZ v Brně, Olomouci, Českých Budějovicích ad., VSZ v Olomouci a VSZ Praze a odmítnutí podání kárných podnětů na zkorumpované st. zástupce. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

23.11.2016 sp.zn. 1 SIN 113/2016 -8 (náměstek Jiří Pavlík)
Odmítnutí vydání informací o osobních údajích, zdravotním a duševním stavu NSZ Pavla Zemana, informace, zd asi uvědomuje, že nepodáním kárných podnětů sám páchá trestnou činnost. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

30.11.2016 sp. zn. 6 NZN 2550/2016-75 (Bohumíra Kopečná od roku 2005)
Trestnou činnost soudců a státních zástupců a MSP a MV ČR bereme na vědomí, snad ji ÚS prošetří. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve
16.12.2016 sp.zn. 1 SIN 67/2016 -11 (náměstek Jiří Pavlík)
Odmítnutá informace, zda statutární zástupce poučí nebo poučil, že konopí není prekurzor a že trestné činy musí být doloženy a argumentace obhajoby vyvrácena, pokud mají být občané kriminalizování Podavatel za ORA: Aleš Skřivánek, Konopí je lék,z.s.


Fakta ÚS ČR


2004 - 2016

29.4.2016 sp. zn. SPR ÚS 294/16 (poradce Petr Chládek)
O naléhavosti II. 1091/2016, II. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/15 rozhoduje ÚS. Druhá stížnost II. ÚS 396/16 není vedena jako naléhavá (podáno cca 150 podnětů od občanů?!) Podavatelé za ORA: Jana a František Dvořákovi, starší Konopné církve

8.7. 2016 sp. zn. SPR ÚS 3/16 (předseda Pavel Rychetský)
Kárný podnět nepodáme. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

22. 7. 2016 sp. zn. SPR ÚS 155/16 (poradce)
Kárný podnět nepodáme. Podavatelé za ORA: Ivan Chalaš, Cannabis is The Cure,z.s., František Slavík, Ateliér ALF,z.s. a Josef Pospíšil, Art Language Factory, z.s.

22.7. 2016 sp. zn. SPR ÚS 3/16 (a 24.7.2015 sp. zn. SPR ÚS 433/15), poradce fyzické osobě k návrhu na zastavení zločinů z podatelny ÚS dne 21.7.2016
Žádné opatření k zastavení zločinů nepřijmeme. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

10.10.2016 sp. zn. SPR ÚS 92 /16 (předseda)
K desateru kárných provinění. Kárný podnět nepodáme. Podavatelé za ORA: František Slavík a Slavomil Boudný, Ateliér ALF,z.s. a Josef Pospíšil, Art Language Factory, z.s. , pastoři KC

11.10.2016 odlišně a 2x odlišně dne 13.10. 2016 sp. zn. SPR ÚS 312/16 (předseda Pavel Rychetský) fyzické osobě
Odmítnutí vydání informace, zda nepravdivým tvrzením o prekurzorech nespáchali st. zástupci a soudci tr. čin, odmítnutí vydání informace, na základě jakého předpisu mohou soudci a státní zástupci lhát, neuvést odůvodnění a nevyjádřit se k netrestnosti dle §§ 28 a 31., odst. 1 tr.z. podavatel za ORA: Miloslav Tetour, Konopí je lék,z.s., pastor KC

14.11. 2016 (generální sekretář) a 8.12.2016 (předseda) sp. zn. SPR ÚS 3/16-166
Odmítnutí vydání osobních informací, zdravotní dokumentace a zráv o duševním stavu předsedy, dále informací, zda chápe, že nepodáním kárných podnětů sám páchá trestnou činnost. Podavatel za ORA: Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure,z.s. a velekněz Konopné církve

1.12. 2016 a 8.12.2016 (generální sekretář) sp.zn. SPR ÚS 855/16
Odmítnutá informace, zda statutární zástupce poučí nebo poučil, že konopí není prekurzor a že trestné činy musí být doloženy a argumentace obhajoby vyvrácena, pokud mají být občané kriminalizování Podavatel za ORA: Aleš Skřivánek, Konopí je lék,z.s.