Vládě a médiím

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 23. srpna 2015 4:11
Předmět: Fwd: Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc - odvolání a stížnost
Komu: redakce@piratskenoviny.cz, "redakce@denikinsider.cz" <redakce@denikinsider.cz>, redakce@czechfreepress.cz, olomouc@ctk.cz, idnes@idnes.cz, "OZ dekriminalizacia.sk" <info@dekriminalizacia.sk>


Tisková zpráva

Prezident Lieberlandu Vít Jedlička má pod zraky více než 33 svědků od 21. srpna 2015  od Noci básníků v Ospělově v Evropské konopné církvi číslo 62. Dušan Dvořák má číslo 77
Jana Dvořáková má číslo 8
Michal Mořický má číslo 13
Onkologicky zdevastovaný mladík Pepe má číslo 17
Mnoho dobrých duší je členy církve.
Jdu na pouť po Evropě pochopit.
Nejprvena Slovensko a pak do Polska a zpět na Moravu a do Čech a pak Německo a Lucembursko.
Na dveře Soudního dvora EU v Lucemburku přibiju těchto 11 otázek + 1, které je mi zakázáno předat Soudu EU k rozhodnutí českým nejvyšším i ústavním soudem v rozporu s mezinárodními závazky 'ČR
http://europe-cannabis.eu/
3. řijna 2015 bude mít Vídeňskou deklarací Evropská konopná církev sídlo v Lieberlandu, podpis smlouvy na konferenci Cultiva včetně občanství.
Práva Evropanů bude/budeme vymáhat.

---------- Přeposlaná zpráva ----------

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 23. srpna 2015 3:42
Předmět: Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc - odvolání a stížnost
Komu: Posta <posta@vlada.cz>


Věc: Odvolání a stížnost na nevydání informací

Vážený pane premiére
opětovně Uřad vlády v hrubém rozporu se správní řádem neoznačil žádost o informace vlastní identifikací žádosti o informace. nelze tedy zjistit, co bylo žádáno vědět a znát.
Viz rozhodnutí úřadu ze dne 19.8.2015 pod Čj. 11940/2015-OPK
Viz http://vlada-cr.blogspot.cz/2015/08/v-praze-19.html
Důležité pasáže zvýrazněny

Žádám Vás, pane premiére,
přikázat Vašemu úřadu doložit, zda lze společensky prospěšného jednání (léčby konopím) dosáhnouti jinak než úmluvami, právem EU a právem Evropy garantovaným pěstováním a zpracováním konopí vlastními občany (viz judikatura Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU). Měsíc vynuceného neodborně zákonem poslanci určeného konopí ke kouření bez notifikace u Evropské komise stojí v lékárně i více než 50 tisíc Kč, jinak vězení a konfiskace majetku a v nejlepším případě podmínka u trestního soudu a další rok už jen vězení za porušení podmínky. 
At Vaši úředníci doloží důkaz, že existuje informace, že lze společensky prospěšného jednání garantovaného dle §31, odstavec 1 trestního zákoníku dosáhnouti jinak.
Pokud ano, napište jak přesně má občan postupovat.
Vyčíslete časovou osou od první žádosti o 180 gramů konopí měsíčně pro invalidu s 8 tisisíci Kč důchodu
Povolení k výrobě konopných mastí a tinktur nikdo nevydává a jev rozporu s úmluvami přikázáno konopí pouze kouřit.
Nebo toto jako premiér přikažte vydat jako informaci všem zainteresovaným resortům.
Vydejte společné stanovisko vlády
Lhůta tak může být až měsíc k dopovědi a rozhodnutí, tzn. 23. zaří 2015

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
- elektronicky a poštou-

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/