Univerzita Palackého, 9.8.2015, oportunistiOd: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 9. srpna 2015 11:31
Předmět: Re: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce
Komu: Hladky Rostislav <rostislav.hladky@upol.cz>, rektor@upol.cz, Petr Bilík <petr.bilik1@gmail.com>

Děkuji vám, soudruhu rektore,  za oportunistický postoj Univerzity Palackého.
Kdyby lidem hlavy uřezávali, vy byste servilně mlčeli a dělali, že nic nevidíte
Hlavně se si zvěte do Olomouce  myslitele a vědce, abyste pak v reálně situaci dosvědčovali,
že jejich poznatky a mravní integrita pro vás znamenají jen akademické žvanění a hájit pravdu se na olomoucké univerzitě nenosí jako za bolševika a šosák je značkou vzdělance

Jestli mi zbyde sil, doložím akademickému senátu, jaké jste kreatury a karikatury odbornosti, aby každý student této univerzity věděl, že se ocitl v žumpě nikoliv chrámu vzdělanosti

Čest práci, soudruzi z Palackého Univerzity hanácké provinční stupidity a vlezdoprdelismu

Dušan Dvořák

Dne 9. srpna 2015 10:07 Hladky Rostislav <rostislav.hladky@upol.cz> napsal(a):

Vážený pane Dvořáku,

z pověření rektora UP  prof.  Jaroslava  Millera reaguji na Váš dopis s žádostí o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce a níže přikládám vyjádření Právnické fakulty UP k poskytnutí odborného stanoviska k Vámi předloženým otázkám.

Vyjádření Právnické fakulty vystihuje  postoj Univerzity Palackého a všech dotčených součásti k této věci. Univerzita Palackého v Olomouci neshledala důvod hodný zřetele a nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k Vašim otázkám.

S přáním pěkného léta
PhDr. Rostislav Hladký
Kancléř
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Vyjádření PF UP v Olomouci k žádosti pana D. Dvořáka o stanovisko univerzity


Právnická fakulta UP v Olomouci nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k otázkám, které svým dopisem ze dne 10. 7. 2015 pan D. Dvořák předložil rektoru UP v Olomouci, a to z následujících důvodů:

UP v Olomouci (ani PF jako její složka) není znaleckou institucí, která by měla zákonem založenou povinnost poskytovat (na žádost) svá odborná stanoviska. Rozhodnutí o vypracování odborného stanoviska je tudíž dobrovolné a přichází do úvahy tam, kde univerzita (fakulta) plní pozici společensky odpovědné instituce nebo v případech poradenství osobám nacházejícím se v sociální tísni, nebo v případě smluvně dojednaného závazku mezi objednatelem stanoviska a UP v Olomouci. Možnost dobrovolného vypracování stanoviska na žádost však v tomto případě nepřichází v úvahu. Jak totiž plyne ze samotné žádosti pana Dvořáka, stanovisko univerzity hodlá využít v rámci podání a projednání své ústavní stížnosti k ÚS ČR. Zde připomínáme, že řízení před Ústavním soudem je založeno na podmínce tzv. povinného advokátského procesu, když účastník musí být zastoupen advokátem (z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Vyjádření se k otázkám pana Dvořáka je tudíž věcí advokáta, kterému za jeho právní služby náleží odměna. Úkolem Právnické fakulty UP není suplovat povinnosti advokáta v řízení o ústavní stížnosti. V případě nejasností nebo potřeby odborného výkladu se na UP může advokát obrátit s žádostí o vypracování odborného stanoviska. Zde však musí být připomenuto, že poradenskou/analytickou činnost provádí Univerzita (Právnická fakulta) v takovém případě na základě smluvního ujednání. Za vypracování stanoviska/rozboru problematiky pro dotčeného advokáta náleží fakultě poplatek/cena, která se pohybuje v návaznosti na rozsah a náročnost práce.

[zpracoval prod. Hamuľák]

________________________________________
Odesláno: 7. srpna 2015 16:41
Komu: rektor@upol.cz; Horakova Jana; podatelna@upol.cz; Novotna Ludmila
Kopie: Jana Macakova; Jarab Josef; lumir hanus; peter.ondra; Ales Skrivanek; Radek
Matlach; Dušan Dvořák; Petr Bilík

Předmět: Re: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce

Vážený pane rektore
Pondělí 10.8. s doručením na mou adresu do středy 12.8.2015 je nejzazší termín k Vašemu vyjádření k níže uvedené žádosti, kterou jsem rovněž podal v tištěné podobě na podatelnu rektorátu a podatelny zainteresovaných fakult.

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/

Dne 10. července 2015 22:40):

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Univerzita Palackého

Věc: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce

Vážený pane rektore
V loňském roce jsem Vám k mé osobě doložil vyjádření emeritní rektorky profesorky Jany Mačákové[1] a emeritního rektora profesora Josefa Jařaba[2] i se smlouvami spolupráci s Univerzitou Palackého již od roku 1996, dokládám dále odborná vyjádření kolegů a expertů ve věci povolaných docenta Petera Ondry[3] z Ústav soudního lékařství a čestného doktora univerzity docenta Lumíra Hanuše[4] Mohl bych doložit celou řadu dalších referencí[5]  a jsem Vám v žádosti plně k disposici, bude –li třeba.

Omluvte mne prosím za formální záhlaví. Vaše rozhodnutí bude přílohou páté stížnosti ve věci práva na výzkum a dostupnost léčby konopím, důkazy porušování Listiny základních práv a svobod v řadě klíčových článků včetně práva na život a zákazu mučení doložených i soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem[6], mohu doložit další a další[7]. Žádná vyjádření znalců a argumentaci však dosud ani ústavní soud nepřijal, ani se k nim nevyjádřil, ani mi nepovolil přístup k Soudnímu dvoru EU. Vyjádření univerzity nepřehlédnou, doufám.

Žádost se týká vyjádření tří fakult – přírodovědecké, právnické a lékařské.

Velmi snažně Vás prosím o souhrnné vyjádření Univerzity Palackého. Jsem opravdu velmi unavený a v časové tísni vyjednávat s fakultami zda vůbec odpoví. Z otázek pochopíte proč.

Otázky k vyjádření:
1)     Je konopí prekurzor?
2)     Je konopí škodlivinou, nebo jedním z nejbezpečnějších přírodních léčiv na světě?
3)     Jsou rozdíly obsahu účinných látek v konopí odlišné, když obsah např. kanabinoidu
THC změříte z celé rostliny včetně kořene, z celé nadzemní části rostliny, pouze z plodonosných, nebo naopak kvetoucích vrcholíků, nebo dokonce změříte obsah kanabinoidů pouze a jen z květu?
4)     Je možné Nařízení ES (o prekurzorech) přímo transponovat do zákona[8]?
5)     Je judikát netrestnosti cannabisterapie z ledna 2008[9] „podepřen“ v novém trestním zákoníku §§ 28 a 31, odst.1[10]?

Děkuji předem za Vaši laskavost a přeji pevné zdraví a klidný čas.

V Ospělově dne 10.července 2015              Dušan Dvořák v.r.

________________________________

[1] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/prof-mudr-et-phdr-jana-macakova-csc.html

[2] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/profphdr-josef-jarab-csc.html

[3] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/doc-rndr-peter-ondra-csc.html

[4] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/docrndr-lumir-ondrej-hanus-drsc-drhcmult.html

[5] http://dusandvorak.blogspot.cz/2015/02/reference-na-dusana-dvoraka.html

[6] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-radek-matlach.html

[7] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html

[8] http://europe-cannabis.eu/  (zapovězená otázka SDEU číslo 1)

[9] http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/pravni-argumentace-k-netrestnosti.html

[10] Při vědomí nedostupnosti cannabisterapie, kdy poslanci přikázali občanům pouze kouřit vysoce omamný květ z Holandska a neomamné odrůdy vhodné například na epilepsii a neomamné či omamné cílené metody (spray, čípek, mast, tinkturu nebo kapky) nelze produkovat a dostat povolení, jak dokládá nenotifikovaný § 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách ve spojení s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou v nouzovém režimu pro katastrofy a cenou terapie pro občana 10-50 tisíc Kč/měsíčně v lékárněUniverzita Palackého v Olomouci
Symbol temna, oportunismu a šosáctví


Datum: 9. srpna 2015 13:05: Emaily níže uvedené se vrátily jako nedoručitelné
Šosáci Palackého Univerzity
řekněte v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím,
jaké podmínky musí splnit člověk, aby mohl kandidovat na rektora
a pročistit  notně hamburgery v palicích zasraný Augiášův chlív Palackého Univerzity
Mám nejméně 15 tisíc citací v oblasti medicínského práva
viz http://up-olomouc.eu/

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>

Předmět: Re: Žádost o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce
Komu: Hladky Rostislav <rostislav.hladky@upol.cz>, rektor@upol.cz, Petr Bilík <petr.bilik1@gmail.com>
Kopie: "peter.ondra" <Peter.Ondra@fnol.cz>, lumir hanus <lumirh@ekmd.huji.ac.il>, Veronika Pragerova <pragero@yahoo.com>, Ales Skrivanek <skrivanek@g-centrum.cz>, Jindřich Štreit <jindrastreit@mujbox.cz>, novotnym@psp.cz, olomouc@ctk.cz, olomoucky@denik.cz, redolo@mfdnes.cz, redakce.olomouc@ceskatelevize.cz, josef.jarab@upol.cz, Oto Kaderka <info@otosport.cz>, "Pavel Andrle, advokát" <mgr.pavel.andrle@gmail.com>, Miroslav Burget <miroslav.burget@burgetkalabis.cz>, "Mgr. Milan Popelka" <ak.popelka@seznam.cz>, Richard Nigrini <nigrini@v-n.cz>, mudr.prikrylova@seznam.cz, tip@blesk.cz, olomouc@olomouc.cz, "Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka" <kovarikova@akkovarikova.cz>, Pavel Bednařík <pavel.bednarik@gmail.com>, Pavel Nováček <pavel.novacek@upol.cz>, lastany <martin.bednar@caritas-vos.cz>, zurnal@upol.cz, e-podatelna@upol.cz, absolvent@upol.cz, martin škabraha <skabraham@centrum.cz>, Martin Poliačik <martin@poliacik.sk>, Monika Fryčová <promin.kvetinko@gmail.com>, Fabiano Golgo <fabianogolgo@gmail.com>, Meriem Fadil El Alaouiova <meriemalaouiova@gmail.com>, "Newsletter Legalizace.cz" <info@legalizace.cz>, Studentská právní poradna PF UP <pravniporadenstvipfup@seznam.cz>, Lenka Holá <lenka.hola@upol.cz>, Lubomír Smékal <lsmekal@gmail.com>, Jiri Svarc <Jiri.Svarc@bohnice.cz>, Hana Müllerová <hannah.salom@seznam.cz>, Jiří Kučera <jiri.kucera@kuceraidea.cz>, Jiří Tošner <jiri.tosner@hest.cz>, Bozena Jirku <Bozena.Jirku@bariery.cz>, milejo12 <milena.johnova@kvalitavpraxi.cz>, tereziemarie@gmail.com, Baxová Pavla <pavlab@rytmus.org>, Richter Jiří <richter@sananim.cz>, Těmínová Martina <teminova@sananim.cz>, Štefan Bakoš <ozrastatata@gmail.com>, Laco Deczi <nys.deczi@gmail.com>, David Koller <kollerdavid@hotmail.com>, Olga Sommerová <olga@sommerova.cz>, "marta.kubisova" <Marta.Kubisova@seznam.cz>, romea@romea.cz, Jaroslav Hutka <jaroslav@hutka.cz>, Jaroslav Winter <winter@brezen.cz>, "JUDr. Jaroslav Klimeš" <klimes@bezucha-klimes.cz>, "film@rokkonopi.cz" <film@rokkonopi.cz>, Oliver Malina Morgenstern <o.malina@volny.cz>, Zuzana Dideková <zuzana.didekova@gmail.com>, Zuzana Majer <zuzamajer@gmail.com>, Zuzana Mosná <zuzulala.mosna@gmail.com>, zuzana@meisner.ch, Kratochvílová Zuzana <Zuzana.Kratochvilova@nkp.cz>, "zbudilova@volny.cz" <zbudilova@volny.cz>, Vlastimil Blaťák <vblatak@seznam.cz>, katerina.eliasova@lidovky.cz, Horakova Alena <horakova@mail.ctk.cz>, pdpv@seznam.cz, hana.rys@seznam.cz, Petra.Klimkova@mfdnes.cz, petr.protivanek@ceskatelevize.cz, daniela.tauberova@denik.cz, monika.bezuchova@ceskatelevize.cz, Poláček Michal <michal.polacek@mfdnes.cz>, Michal Rusek <michal.rusek@seznam.cz>, Michal Řehák <michal.rehak@cannafest.cz>, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, galgonek <Galgonek@mail.ctk.cz>, admin@prostejovske-platky.cz, prostejovsky@denik.cz