Kaple, 8.8.2015, policie -domluva v naléhavém režimu
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Policie ČR

Věc: Žádost/podnět

Jak dokládáme na http://ludmirov.blogspot.cz/ s dostatečnými důkazními materiály, starostka obce 798 55 Ludmírov Jana Grézlová zneužíváním úřední funkce a funkce při správě svěřeného majetku způsobuje občanům vymáhajícím svá zákonná práva útisk, omezování svobody vyznání, porušování svobody sdružování a shromažďování a poškozování cizích práv, nejen porušení přestupkového práva.

Žádáme laskavě Policii ČR, aby v rámci předběžného opatření nařídila starostce obce okamžitě ukončit tuto nezákonnou činnost. Pokud starostka obce policii neuposlechne a kapli v Ospělově do 21.8.2015 občanům nezpřístupní, žádáme, aby bylo zahájeno šetření výše uvedených trestných činů a vyhodnoceno rovněž přestupkové řízení doložené na http://ludmirov.blogspot.cz/

Máme maximální snahu věc řešit mimosoudně a domluvou, ale více než 5 let ignorance, cynismu a lhostejnosti k ústavně garantovaným právům občanů stačilo. Aby nám starostka obce říkala, že se máme chodit modlit do lesa, což pochopitelně každý, kdo má rád přírodu, činí, leč zde je věc jiného významu, tak takové papalášské jednání již není součástí právního řádu.Kromě Krajského úřadu Olomouckého kraje nám v této věci odpovědné úřady v dřívějším období vůbec nepomohly (ministerstvo vnitra, úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přestupková komise). Obáváme se totiž, že uvedené úřady nám nepomohou opět, i když je o to žádáme, jak je doloženo na http://ludmirov.blogspot.cz/  

Děkujeme
V Olomouci dne 8.8.2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Na vědomí: Obecní úřad v Ludmírově, starostka Jana Grézlová a předseda kontrolního výboru a zastupitel obce Ospělov ing. Josef Popelka
Zveřejněno na http://ludmirov.blogspot.cz/