Magistrát hl.města Prahy, 8.8.2015, exekuce
Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101. Poštovní adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

Magistrát hl.města Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01, Praha 1

Na vědomí
Městská část Praha 3
- zasláno elektronicky a poštou a v kopii  povinnému -

Věc: stížnost na nevydání informací k exekuci

Dne 19.června 2015 podali skrze elektronickou podatelnu MČ Praha 3 níže uvedenou žádost o informace týkající blokování finančních prostředků na našem účtu Prahou 3. Dne 13.července 2015  jsme žádali MHMP přikázat povinnému informace vydat. Povinný sdělil, že nám je nevydá, což je absurdní. Do dnešního dne MČ Praha 3 neodpověděla a informace nevydala, z jakého titulu nám vznikla exekuce. Je zhola jedno, zda jsme se ptali v režimu informačního či jiného zákona. Od toho je úředník placen, aby nás informoval, kde jsme pochybili, resp. kde pochybili podvodníci, kteří se souhlasem exekutivních a soudních institucí a veřejné správy zmocnili společnosti a tu rozkradli a mnozí jim v tom účinně pomáhali včetně OS Praha 3. V tomto odkazu http://edicepetlice.blogspot.cz/ vidíte výpis z účtu, že jsme exekuci Prahou 3 beze zbytku uhradili. Žádáme MHMP, aby povinnému přikázal informace vydat a zaslat elektronicky nebo na poštovní adresu.
 Děkujeme

V Olomouci dne 8. srpna 2015                

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Předchozí komunikace:
Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101. Sídlo: Bořivojova 90, Poštovní adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.
 Magistrát hl.města Prahy
Prostřednictvím
Městská část Praha 3
- zasláno elektronicky a poštou povinnému -
Věc: stížnost na nevydání informací dle zákona informací
Dne 19.června 2015 jsme v souladu s judikaturou elektronicky se všemi identifikačními údaji podali skrze elektronickou podatelnu MČ Praha 3 níže uvedenou žádost o informace týkající blokování finančních prostředků na našem účtu Prahou 3.
Do dnešního dne MČ Praha 3 neodpověděla v rozporu se lhůtami dle zákona o informací.
Žádáme odvolací MHMP, aby povinnému přikázal informace vydat.
V Olomouci dne 13.července 2015                
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha:
Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101. Sídlo: Bořivojova 90, Poštovní adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.
 Praha 3
Věc: Žádost o informace dle zákona informací
 Na našem účtu 4261244001/5500 je pod těmito identifikačními údaji  504 12.6.2015 Úřad městské části Praha 3 22680101 č.j. UMCP3 055536/2015 A706627 blokována pohledávka vašeho úřadu proti naší společnosti
Sdělte prosím co nejpřesněji, o jakou pohledávku se jedná, kdy vznikla a jiné náležitosti. Děkujeme
V Olomouci dne 19.června 2015           Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady