Váš výsledek psychologického testuVáš výsledek psychologického testu

 Jste rození vůdcové. Žijete ve světě možností, kde vidíte všechny možné výzvy, které mohou být překonány, a vy chcete být za jejich překonání zodpovědní. Máte sklon pro leadership, což je vhodné s ohledem na bystrost, s jakou zvládáte složitosti.
Jste hodně zaměření na kariéru a velmi přirozeně zapadáte do světa firem. Neustále zkoumáte vaše prostředí a potenciální problémy, které umíte přeměnit na řešení. Celkově vidíte věci z dlouhodobé perspektivy a jste většinou úspěšní v identifikování plánů k řešení problémů. Většinou býváte úspěšní ve světě obchodu, protože jste zaměření na získání vedoucího postavení. Jste neúnavní ve svém pracovním úsilí pohánět „společnost“ kupředu a ke svému cíli. Pro tyto důvody jste přirozenými vůdci společností.
Ve vašem osobním světě není mnoho místa pro chyby. Občas se zřejmě stáváte nevrlými, zvláště, když je vaše trpělivost zkoušena.. Nejste přirozeně zaměřeni na lidské pocity. Je velmi nepravděpodobné, že byste mohli přizpůsobit své úsudky s ohledem na pocity lidí.
Občas míváte problém vidět z jiné perspektivy než vaší vlastní.  Ale na rozdíl od mnoha jiných lidí máte alespoň malou trpělivost pro lidi, kteří věci nevidí stejně jako vy. Proto více vnímejte názory a pocity ostatních lidí. Při absenci tohoto povědomí někteří lidé vašeho typu působí jak prudící, strach nahánějící, panovační jedinci.
Máte úžasné množství osobní energie a síly, která vám pomáhá k dosáhnutí vašich cílů a jste velmi rozhodní jedinci. Rozhodnutí děláte rychle a jste pohotoví při vyjadřování vašich názorů a rozhodnutí okolnímu zbytku světa. Snadno a rychle dostáváte skvělé nápady a rozhled nad situacemi, avšak vaše jednání vedoucí k řešení problémů může být nedůsledné. Máte výborné vůdcovské schopnosti. Pokud se lidé s vašimi dovednostmi vyvinuli méně než ideálně, stávají se „diktátory“ -  nabroušení a dotěrní lidé, rozkazující směr „pochodu“ bez ohledu na lidi a náznaku důvodu, proč tam jít.
Ačkoliv nejste přirozeně zaměřeni na lidské pocity, míváte možná i vy často silné sentimentální záblesky. Často jsou tyto záblesky pro vás velmi silné, ačkoliv je pravděpodobně schováváte před obecným povědomím, protože si myslíte, že pocity jsou slabou stránkou. Svět pocitů a hodnot není totiž místo, kde přirozeně fungujete. Někdy můžete dělat cenná rozhodnutí a lpět na „potopených“ citech, což je nevhodné a bude vám to způsobovat problémy.
Milujete interakci s lidmi. Není pro vás nic víc potěšující a uspokojující, než živá, vyzývavá konverzace. Respektujete lidi, kteří jsou schopni se vám postavit a argumentovat z vašeho pohledu přesvědčivě. Není mnoho lidí, kteří by to udělali, protože jste velmi prudká a dynamická osoba, která má neuvěřitelné množství sebedůvěry a úžasné slovní komunikační dovednosti. I jedinci s největším sebevědomím mohou zakusit chvíle nejistoty při debatě s vámi.
Chcete mít krásný domov, dobře vybavený a efektivně fungující. Je pro vás velmi důležité, aby vaše děti byly dobře vzdělávány, toužíte po spřízněném a věrném přátelství s vaším partnerem. Doma potřebujete „velet“ stejně jako ve vaší kariéře. Protože jste zaměřeni hlavně na vaši kariéru, mají někteří lidé s vašimi schopnostmi problém s neustálým odtržením od domova, ať už fyzicky nebo duševně.
Máte mnoho darů, které vám dávají velký kus osobní energie, pokud nezapomenete v životě udržovat rovnováhu. Jste asertivní, inovativní, jste myslitelé vidící daleko dopředu s vynikající schopností překládat teorie a možnosti do pevných plánů. Jste ohromně silné osobnosti a máte nástroje k dokončení jakýchkoliv cílů, které si určíte.

Vy a vztahy

Vkládáte do svých vztahů mnoho úsilí a nadšení. Váš největší požadavek od života je neustále přijímat znalosti a měnit je v něco užitečného. Pokoušíte se ze všeho získat poučení. V souvislosti se vztahy to bude znamenat, že budete neustále vyhledávat znalosti a prověřovat pravidla a definice vašich vztahů. Svých vztahů si vysoce ceníte. Zvláštní uspokojení a náklonnost vám přinášejí vztahy, které pro vás představují nové výzvy a stimulují vaše učení. Nezajímají vás vztahy, které nedávají žádnou možnost růstu nebo učení. Podobně jako v ostatních oblastech života, i ve vztazích přebíráte odpovědnost. Vaše řeč je velmi přímá a konfrontační. K ostatním můžete být vysoce kritičtí a nároční. Lidé, kteří mají s vámi blízký vztah, musí mít dostatek osobní síly. Těm, kteří ji mají, máte hodně co nabídnout.

Vy jako partneři

Jste ohnivými a nadšenými partnery, kteří své závazky berou opravdu vážně. Podobně jako v jiných oblastech života, i zde chcete být vůdci a berete na sebe odpovědnost za to, že vztah funguje. Jste tvořivými vůdci a pravděpodobně se budete angažovat ve vztazích, které podporují váš neustálý růst a učení. Protože neustále zkoumáte okolní prostředí a hledáte nové myšlenky a věci stojící za učení, můžete často měnit "pravidla" vztahu, i když váš závazek zůstává stále stejný. Pokud bude zjevné, že vám vztah už nenabízí žádné další možnosti růstu nebo učení, tak nemáte problém ho ukončit bez ohledů na to, co bylo.
Jste obvykle velmi úspěšní v kariéře, výborně hospodaříte s penězi. To může přispívat k mnoha konfliktům, které se týkají finančních záležitostí. Jiný problém může nastat, když jako workoholik věnujete příliš mnoho času na růst a rozvoj vztahu.
Nejste přirozeně naladěni na pocity a emoce vašeho partnera. Pokud dovolíte sami sobě strávit nějaký čas o samotě a rozvinete introspektivní stránku své přirozenosti, stanete se citlivějšími osobnostmi, které jsou si více vědomy emocionálních potřeb svých partnerů. Toto uvědomění je ale téměř vždy vaší vědomou snahou, než přirozeným rysem. Pokud se nepokusíte se více naladit na vaše partnery, budete stále zvažovat pouze své názory a pocity, a můžete se proto ocitnout v nevyváženém vztahu, ve kterém se skutečná komunikace téměř nevyskytuje. Tyto situace představují pro vaše vztahy dvojsečnou zbraň. Chcete mít odpovědnost, ale pokud jí máte mnoho, dusíte své partnery a eventuálně vás vztah začne nudit.
V sexu jste dominantní, máte představivost a nadšení. Váš přirozený instinkt vás vede k touze být v této oblasti života stejně dobrý jako v ostatních. Svého partnera povedete k tvořivému, lásku povzbuzujícímu dobrodružství, jehož středem je vzájemné učení a láskyplné sdílení. Můžete mít sklon sex relativně plánovat.
Jste obvykle sebevědomí a nevnímáte silné emocionální potřeby. Ačkoliv rádi slyšíte, že jste milováni a ceněni, nemusíte slyšet tento typ vyznání tak často, jak byste chtěli. I když vynakládáte vědomé úsilí, můžete mít problémy nejen uvědomit si emocionální potřeby ostatních, ale také jim porozumět.
Přistupujete ke konfliktům jako k příležitosti růst a učit se. Obecně je to velice zdravý náhled na věc, ale v blízkých vztazích to může být problém u citlivějších partnerů. Ti obecně nenávidí konflikty a kritiku a vyhýbají se jim. Máte sklon být konfrontační a citlivější osobu můžete doslova zastrašit. Pokud máte dobře vyvinutou i emocionální stránku, můžete dobře pracovat i s partnerem s pocitovými preferencemi. Budete mít pravděpodobně úspěšný vztah s partnery, kteří jsou logičtí, extrovertní, a kteří nemají extrémně silné pocitové preference.
Obecně máte hodně co nabídnout svým intimním partnerům. Jste odevzdaní a nadšení, ochotní vložit velké úsilí do toho, aby věci fungovaly. Přebíráte odpovědnost a očekáváte, že ji budete mít. Vyhovuje vám vztah založený na oboustranném respektu, neustálém růstu a rozvoji.

Vy jako rodiče

Berete vaše rodičovské role velice vážně. Úkol předat dětem své hodnoty a cíle považujete za své největší poslání. Cítíte se zodpovědní za to, abyste zajistili, že vaše děti se boudou neustále rozvíjet a učit se.  Jako rodiče jste spíše direktivní a od svých dětí máte velmi vysoká očekávání.
Jako rodiče velmi podporujete učení a nezávislé myšlení. Svou lásku ke znalostem přenášíte na své děti a vybízíte je, aby důkladně porozuměly svému postavení a perspektivě. Očekáváte, že děti budou následovat vaše vedení. Máte tendence na své děti neustále dohlížet. Očekáváte, že vaše děti budou ctít své rodiče a dodržovat pravidla a postupy, které jsou v rodině stanoveny. V těchto očekáváních jste důslední a při porušení pravidel saháte po přísné rodičovské autoritě. Vaše děti díky vaší důslednosti k vám mají hluboký respekt.
V období puberty pravděpodobně zaznamenáte u dětí ve vztahu k vám vzpouru. Ačkoliv je to situace obvyklá, speciálně to platí u osob s vašimi povahovými rysy. Dospívající děti si nepřejí být kontrolovány a dospělí, kteří byli zvyklí je kontrolovat, mají problém s tím přestat. Proto je moudré vaši kontrolu zmenšit do té míry, abyste nemuseli dělat kompromisy s tím, co cítíte jako správné.
Děti na vás budou vzpomínat s láskou a oceňovat vás za všestrannou náročnost, která je podporovala v růstu a rozvoji. Snaha o získání vědomostí se obvykle stává celoživotním zvykem vašich dětí, které vyrostou v odpovědné a nezávislé dospělé.

Vy jako přátelé

Jste bystří, energičtí a společenští lidé, kteří se opravdově zajímají o myšlenky, teorie a perspektivy druhých lidí. Máte zálibu se angažovat v kvalitní konverzaci s lidmi, kteří sdílí podobná hlediska jako vy, nebo od kterých se můžete něco nového naučit. Jsou to podnětní, zajímaví a dynamičtí přátelé a důvěrníci.
Máte ze srdce rádi živou intelektuální konverzaci - vítáte ji jako příležitost pro všechny zúčastněné něco se naučit. Při interakcích s ostatními lidmi máte sklon být direktivní a vyzývaví a snažíte se druhé dostat do defensivy. Přesně po tom pasete - chcete se naučit to, co zná, umí druhá osoba, a porozumět tak mnoha nuancím jejích znalostí, jak jen to kontext vaší konverzace dovolí. Jdete za znalostmi velmi přímým a konfrontačním způsobem. S tímto přístupem se naučíte nejen faktickou stránku znalostí, ale také pozadí postoje, který partner k daným znalostem zastává. Jak člověk rozumí problému? Kolik investoval do svého postoje? Tato metoda "zviklávat" lidi oživuje konverzaci a stimuluje učení, pokud ostatní účastníci konverzace jsou ochotni vystát od vás takový výslech. Lidé, kteří nemají takové vybízení rádi, nebo kteří jsou si v diskutovaném tématu méně jistí, se pravděpodobně nevyjádří. Je to škoda, neboť mnoho lidí má co nabídnout, ale nejsou ochotni stát na vrcholu "hory" a řvát svůj názor na svět.
Pravděpodobně vyhledáváte společnost lidí, kteří mají podobné názory a zájmy. Nemáte trpělivost s lidmi, kteří mají hodně odlišný životní styl a názor na svět. Jako lidé s velkým energickým potenciálem jste silně přitahováni k lidem s výraznou sebeprezentací. Obdivujete takové lidi, i když s nimi nemusíte souhlasit.