OS Prostějov, 25.5.2015, důkazní listina do spisůDušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Okresní soud v Prostějově


Věc: Důkazní listina do spisů (protokol z veřejného zasedání s výpovědí znalce - příloha)
·        3 Nt 1151/2014
·        2 T 104/2010
·        2 Nt 1257/2013
·        2Nt 1151/2014
·        0 Nt 843/2014


1.     S ohledem na fakt, že řízení 3 Nt 1151/2014 proběhne již zítra 26.5.2015 v 8.30 hod. a v příloze uvedený klíčový dokument  Okresní soud v Olomouci zaslal před pár minutami, omlouvám se soudu i panu advokátovi, že je daný důkazní dokument z důvodů prodlení přímo na podatelnu soudu, nikoliv doložen prostřednictvím pana advokáta.  
2.     Jak bylo soudu doloženo ve znaleckém posudku č. 750 znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD., tento zcela zpochybnil znalecké závěry znalců, kteří v předchozím období pro výše uvedená trestní řízení zkoumali zdravotní – duševní stav Dušana Dvořáka a (vědomě) mylně uváděli, že Dušan Dvořák není z důvodů duševní choroby trestně odpovědný. V příloze uvedeném dokumentu, který je zápisem z veřejného zasedání u OS v Olomouci v řízení 5 Nt 120/2014 ze dne 14.5.2015 jsou poznatky znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD. rozváděny a je doloženo, že MUDr. Jana Zmeková, na základě jejíhož posudku byla v řízení 2 T 104/2010 (první konfiskace v roce 2009) dne 6.8.2013 stanovena ochranná léčba Dušana Dvořáka, je zcela neodborný a vůbec se nezabýval meritem věci –tzn. duševním stavem Dušana Dvořáka  v době údajného trestného činu. Projevy údajných bludů, schizofrenních či paranoidních reakcí či dokonce vymizelých rozlišovacích a ovládacích schopností daný znalec neshledal a uvedl, že jiní znalci by rovněž neshledali sníženou míru trestní odpovědnosti Dušana Dvořáka. Vzhledem k tomu, že i řízení 3 Nt 1151/2014 probíhá v režimu, kdy bylo Dušanu Dvořákovi státními zastupitelstvími a ústavním soudem upřeno právo se soudit (na základě posudku MUDr. Hany Kučerové, která jen opsala prvotní účelově nepravdivý posudek MUDr. Jiřího Bilíka, jehož cílem bylo ochránit Dušana Dvořáka před trestním stíháním, což nebylo po znalci nikdy žádáno), je zde doložen další klíčový argument pro meritorní projednání údajné trestnosti skutku Dušana Dvořáka, a to ve všech výše uvedených kauzách.  
3.     Dovoluji si informovat soud i pana advokáta, že v naprosto analogickém trestním řízení jako je 3 Nt 1151/2014 (čtvrtá konfiskace, 2012), a to v řízení 2Nt 1151/2014 (druhá konfiskace, 2010) dne 21.5. 2015 rozhodl o dovolání Dušana Dvořáka Nejvyšší soud pod č.j. 11 Tdo 181/2015.

V Ospělově dne 25.května 2015                             Dušan Dvořák,v.r.


Příloha: Protokol z veřejného zasedání OS Olomouc ze dne 14.5.2015 ve věci 5 Nt 120/2015