Zastavení exekučních řízení a vyplacení dávek hmotné nouze Josefu Pospíšilovi, návrh ke spolupráci ze dne 17.listopadu 2017
xx
x

x


x


x