Spisy ke dni 28.10.2017

Červeně jsou ke dni 28.10.2017 uvedena aktivní soudní a správní řízení vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka (1962, Olomouc) a asociace Cannabis is The Cure,z.s., které je Dušan Dvořák předsedou a zastupuje poškozené investory a členy výzkumu sdružené v asociaci Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a zřizovatele Edukativní konopné kliniky, kterými jsou Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. Dále jsou uvedena důležitá rozhodnutí evropské a české justice a exekutivy vůči Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu v letech 2010 – 2017.
Evropský soud pro lidská práva
sp. zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16

Evropská komise

sp. zn. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930
Ústavní soud ČR
sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 (MT), II. 3196/15, III. US 396/16 (obnova II.US 664/2012, DD a RD), II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16
Správní sp. zn.: SPR ÚS 13 /17, Správní Cannabis is The Cure,z.s.: sp. zn.: SPR ÚS 49/17
Nejvyšší soud
Dovolání: 8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016
Správní: Desítky rozhodnutí v roce 2017

Nejvyšší státní zastupitelství
č.j. 3 SPR 24/20163 SPR 24/2017 kárný podnět
č.j. 3 SPR 24/2017 ,3 SPR24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 3 SPR 24/2016, 6 NZN 1292/2017 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 1315/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN 2509/2017, 6 NZN 1320/2017 ,6 NZN 1347/2017
Nejvyšší správní soud:
č.j. 4 Ads 165/ 2011, č.j. S 916/2017, Aprk 2/2017, Aprk 6/2017, Aprk 12/2017, Aprk 14/2017, Aprk 16/2017, Aprk 18/2017, sp. zn. Na 286/2016, č. j. Tm 110/2017, Tm 314/2017
Vrchní soud v Olomouci
č.j. 4 To 33/2017 (DČ a DV, 16.5.2017, odvolaní na rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 23.2.2017, č.j. 61 T 1/2017-326), S 370/2016 (na předsedu KS v Brně), S 13/2017, S 291/2017, 5 Cmo 157/2017, 3UL 27/2017 a 3UL 20/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, Ncp 43/2017, Cpj 21/2017, Nc 64/2017
  Vrchní soud v Praze
7 Cmo 346/2017 (AA), 11 To 48/2017 (Ko), S 269/2016, 11 To 96/2016 (Ko), 7Cmo 467/2016 (AA) a 11 To 33/2015 (MT)
VSZ v Praze
1 VZN 174/2016, 1 VZN 2639 / 2016
Krajský soud v Brně
sp.zn. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 17 Co 98/2017
Aktivní: 7 To 118 /2017 a 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017, 22 A 70/2016 a odvolání na rozhodnutí OS v Prostějově č.j. 9 C 217/2017 , 62 Na 10/2017-18 – finanční úřady žaloba
Stížnosti a kárné podněty: sp. zn. Spr 4774/2011, Spr 5336/2012, St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014 , Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, St 84/2016

Městský soud a státní zastupitelství v Praze
MSZ: 3 KZN 1117/2012 k přezkumu OSZ na Praze 3 č.j. 3 ZN 82/2012 a spisu č.j. KZT 337/2012 k přezkumu OSZ na Praze 1 č.j. 2 ZT 214 /2011
MS: 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016 , 53 Co 140/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 21 Co 531/2012, 2 Ad 59/ 2010, St 89/2017, St 17/2017

Obvodní soud a OSZ na Praze 3
OSZ: sp.zn. 3 ZN 83/2012 (trestní podněty na Bohemp) OS: 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015, 7 Nc 2/2016


Obvodní soud a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
OSZ: 2 ZT 214/2011 (MSZ v Praze č.j. KZT 337/2011) a OS: 6 T 21/ 2012


Okresní soud v Šumperku
3 T 109/2017 (MR)
Městský soud v Brně
23 NC 906/2016 (PZ)


Okresní soud a státní zastupitelství v Prostějově
0Nc 7044/2016, 9 C 217/2017, 3 T 131/2017, 11 T 130 /2016, 2 T 104/2010, 2 T 65 /2011, 2 Nt 1257/2013 (usnesením dne 18.10.2016 bylo 2 Nt 1151/2014 spojeno s 3Nt 1151/2014)

Sp.zn. 5 C 596/2009, 0 Nt 815/2009 (DP), 0 Nt 822/2010 (DP), 2 T 65/2011 (2 Nt 1257/2013), 0Nt 820/ 2011, 0 Nt 825/2011 (DP), 0Nt 836/2012 (DP), 0NC 1986/2012 (NEP), 2 T 104/2010 - 803 (NEP), 2 T 104/2010 – 811 (OLA), 2 T 104/2010 – 828 (OLP), 0 Nt 843/2014 (DP)


Krajský soud Ostravě, pob. v Olomouci
75 Co 110/2010 (AA), 75 Co 84/2013 (AA), 70 Co 261/2014, 1 Co 198/2014, 70 Co 262/2014, 70 Co 441/2015, 12Co 150/2016, 68To 89/2017


Krajský soud v Ostravě
St 19/2017,


Okresní soud v Olomouci
27 C 92/2017, 24 C 141/2017 (VB/ DD), 17 C 572/2009 (ALF), 39 Nc 1631/2012 (ZPU/ 37 L 9/2003 a 40 L 10/2003 – 2014) , 5 Nt 120/2014 (OL), 5 Nt 111/2016 (OL), 19 C 102/2016


Kauza Ospělov 2008 – 2012


  1. Okresní soud v Prostějově dne 27. 10. 2010 č.j. 2 T 104/2010-352 a Krajský soud v Brně dne 9. 3. 2011, č.j. 3 To 25/2011 rozhodli rozsudkem, že Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci je pachatel zločinu nedovolené výroby konopných drog a jeho zkonfiskované majetky podléhají exekuci státem, protože věc údajně nepatří Soudnímu dvoru pro porušení nadřazeného práva, neboť konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých rozhodují členské země a zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, a proto nepodléhá notifikaci novelizace technických předpisů daná tímto zákonem v databázi TRIS. Okresní soud v Prostějově dne 26.6.2015 č.j. 2 T 104/ 2010- 1238 a č.j. 2 T 104/ 2010-1239 a Krajský soud v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a 4 To 271/2015 se nevyloučili z obnovy řízení na návrh Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci pro podjatost a účast na organizovaném zločinu a rozhodli, že návrh obnovy řízení č.j. 2T 104/2010 na návrh Dušana Dvořáka je nedůvodný, protože Dušan Dvořák nebyl v době trestného činu příčetný prokázat, že zločiny exekutivy a justice je nutno projednat.
  2. Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 stáhlo podanou žalobu za nedovolenou výrobu konopných drog Dušanem Dvořákem, nar. 12.1.1962 v Olomouci vedenou u OS v Prostějově pod č.j. 2 T 65/2011 pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci a s takovouto stejnou argumentací nepovolující Dušanu Dvořákovi řádný soudní proces opětovně rozhodlo Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90. Stížnosti Dušana Dvořáka na OSZ v Prostějově za stažení žalob z důvodu údajné nepříčetnosti Dušana Dvořáka zamítlo Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16.


Kauza Bílá voda
Vrchní soud v Olomouci  sp.zn. S 325/2014 a Cpj 217/2014 (marně odkázáno na podklady u KS v Olomouci sp. zn. 1 Co 198/2014)
  •   KS v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 70 Co 449/2014 
  • OS Jeseník sp.zn. 10 L 6/2014 a sp. zn. 18 St 1/2014
  • Policie ČR v Jeseníku: č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171
  • OSZ v Jeseníku sp.zn. ZN 2013/2014-18 a ZC 302/2014
  • KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. 2 KZN 7009/2014
V roce 2016  podány tyto kárné/trestní podněty na soudce a státní zástupce a stížnosti na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu a žádosti o informace v předmětné věci evidované u ústavního soudu pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016,nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 a ministerstva spravedlnosti pod č.j. MSP - 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP, MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV.