Kárný podnět na předsedu Krajského soudu v Brně

Cannabis is The Cure,z.s., IČ:266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Krajský soud v Brně č.j. St 90/2017


Věc: Kárný podnět na předsedu Krajského soudu v Brně za opětovně odmítavé rozhodnutí nepodat za doloženou justiční korupci a kartel na OS a OSZ v Prostějově a KS a KSZ v Brně kárný podnět za krytí spáchaných zločinů na soudce a předsedu OS v Prostějově, a to dne 23.10.2017 č.j. St 90/2017

Odůvodnění

  1. Jak je doloženo v odvolacím rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 3 To 25/2011 vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék a řediteli Edukativní konopné kliniky Dušanu Dvořákovi, soudci Krajského soudu v Brně si dne 9.3.2011 vymysleli bohapustou lež, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem a spor proto nepatří Soudnímu dvoru k projednání. Že je konopí prekurzor vylučuje zákon o prekurzorech drog a nutnost novelizací technických předpisů výroby konopí jako léku vylučuje databáze TRIS. Justice tak jednala z důvodu nezákonné ochrany organizované zločinecké skupiny prostějovských státních zástupců a soudců důvodně podezřelých z porušení § 149 odst. 4 a § 401 trestního zákoníku doložených na důkazech v rozhodnutích Policie ČR č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 ze de 6.10.2017 a Národní protidrogové centrály č.j: NPC-1668/Čj - 2017-2200KR ze dne 17.10.2017 a uvedených na https://policie-cr.blogspot.cz s trestními podněty poškozených členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky doložených na http://pravnistat.blogspot.cz Jak známo z judikatury Soudního dvora, neoznámený předpis je nevymahatelný předpis.
  2. Tuto průhlednou a veřejnoprávními medii dosud stále cenzurovanou justiční korupci a kartel s exekutivou při nevyšetřování trestních podnětů s označením spáchaných zločinů následně jako údajně zákonné rozhodnutí pokryli naprosto zkorumpovaní justiční manekýni u Nejvyššího soudu (č.j 8 Tdo 1231/2011) a Ústavního soudu ČR ( č.j. II. US 664/12 ) a následně soudkyně OS Praha 3 JUDr Markéta Písaříková podala dne 4.9.2012 na Dušana Dvořáka návrh na omezení svéprávnosti, což znalci, rodina a kolegové od roku 2013 opakovaně vyvraceli, dne 12.12. 2017 znalecký ústav Bohnice uvedl, že problém Dušana Dvořáka není psychiatrický, ale právní a pokusy justice omezovat právní způsobilost Dušana Dvořáka v letech 2012 – 2016 byly nedůvodné.
  3. Tato situace však vyhovovala Okresnímu soudu v Prostějově a Krajskému soudu v Brně vědomě mylně tvrdit, že Dušan Dvořák není právně způsobilý prokázat spáchané zločiny prokurátorů a justičních manekýnů na členech výzkumu a vyvrátit lži justice, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem výroby konopí jako léku a justice odvolání, dovolání a stížnosti Dušana Dvořáka odmítala řešit pro jeho údajnou nepříčetnost. Konkrétně Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29.7. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 ,dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90 stáhlo žaloby na Dušana Dvořáka a stížnosti zamítlo jako nedůvodné Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. 2013 č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16 Konkrétně u KS v Brně šlo o řízení č.j. 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017. Nejvyšší soud takto podvodně rozhodoval pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016). Ústavní soud pod č.j.  IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16.
  4. Toto podvodné jednání bylo opakovaně předáno předsedovi KS v Brně jako kárný podnět a vždy bez jakéhokoliv řádného projednání ( předsedovi Okresního soudu v Prostějově rovněž) , konkrétně nejméně jsou stížnosti a kárné podněty vedeny u KS v Brně: St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014, Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016 a St 84/2016.
  5. Závěrem doložme přílohou, že soudkyně OS v Prostějově Mgr. Otrubová soudící v předmětných sporech od samého počátku Dušana Dvořáka (č.j. 2 T 104/2010, 2 T 64/2011) kooperovala s níže žalovanou soudkyní OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou, když zapůjčila soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkové dne 30.7.2012 ze spisu č. 2 T 64/2011 nepravdivý posudek MUDr. Bilíka ze dne 30.6.2012 na Dušana Dvořáka . Soudkyně JUDr. Písaříková pak uvedený posudek dne 4.9.2012 zneužila a podala návrh na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka. Když se tento kartel nepodařil, soudkyně OS v Prostějově dne 6.8.2013 Mgr. Otrubová ustanovila Dušanu Dvořákovi ochrannou léčbu (ukončeno dne 20.2.2017), což označil znalecký ústav PN Bohnice dne 12.12.2017 za nedůvodné.


Žádáme řádné projednání kárného podnětu, neboť nejde o právo na soudní názor, ale vědomou lež a přírodovědecký fakt.

Dne 23. 10 . 2017


Mgr Ivan Chalaš, statutární zástupce

--------------------------
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, přechodně Rehabilitační sanatorium – Lázně Darkov, Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná - Hranice, zastoupen v žalobním řízení asociací Cannabis is The Cure,z.s. , datová schránka ID 4ex7c9p


Obvodní soud pro Prahu 10 č.j. 67 Nc 8008/2017
Městský soud v Praze č.j. č.j. 11 Co 246/2017Věc: Žádost žalobce o zaslání informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a Městskému soudu v Praze
  1. Dne 12.10.2017 obdržel žalobce, který je vedoucí výzkumu Konopí je lék, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 10 k žalobě projednávané pod č.j. 67 Nc 8008/2017 usnesení Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 ze dne 11.9.2017. Usnesení se vyrovnalo toliko s odvoláním žalované, když její nároky seznalo, na odvolání a námitky žalobce v usneseních a rozhodnutích Městského soudu v Praze (č.j. 11 Co 246/2017, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016) a Obvodního soudu na Praze 10 (č.j. 67 Nc 8008/2017), Obvodního soudu pro Prahu 3 (č.j. 7 Nc 2/2016) a dalších soudů, které žalobu projednávaly, uvedené soudy vůbec nereagovaly. Protože žadatel o informace je po úrazu a bude dlouhodobě v rehabilitačním sanatoriu a termín dovolání je časově limitován a žalobce nemá jinou možnost, jak zjistit ze spisu u obou soudů předmětné informace nezbytné k podání dovolání, podává tuto žádost o vydání informací oběma subjektům elektronicky s žadostí o sdělení ceny za vyhledávání těchto informací. K žádosti číslo 1 sdělme, že žalobce jako další důkaz porušování práv zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s., Art Language Factory,z.s.) dle § 131 a § 132 o.z. a tedy prvoinstanční projednání žaloby na soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou Městským soudem v Praze dle § 9 odst. 2 o.s.ř. zaslal dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná,, Darkov) Městskému soudu v Praze do spisu č.j. 11 Co 246/2017 důkazy s rozhodnutími justice a exekutivy dokazující jejich kartel nejen při zajištění ochrany žalované soudkyně, ale i dalších zkorumpovaných soudců ignorujících zákony a nadřazené právo a úmluvy. Šlo o originály rozhodnutí kárných podnětů, stížností, odvolaní a žádosti o informace členů výzkumu Konopí je lék (právnických a fyzických osob) Ústavního soudu ČR pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále analogická rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále Nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 Sdělte dle infozákona, zda bylo toto poštovní podání (obálka A4, pošta Karviná, dne 12.10.2017) Městským soudem v Praze zasláno Obvodnímu soudu v Praze do spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 (č.j. 11 Co 246/2017), neboť žalobce toto nemůže osobně ověřit ze spisu k podání dovolání. Pokud některá ze stížnstí žalobce Městskému soudu v Praze č.j. St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017 a St 89/2017 byla Městským soudem v Praze vloženo do spisu u OS na Praze č.j. 67 Nc 8008/2017, pokud nikoliv, jejich kopie zašlete.
  2. Žádost číslo dva: Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Sdělte dle infozákona číslo jednací a zašlete kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2017 nebo případně i jiného data, kterým Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Byla již tehdy Městským soudem k odvolacímu řízení určena spisová značka č.j. 11 Co 246/2017
  3. Žádost číslo tři: Žalobce zaslal Městskému soudu v Praze dne 30.7.2017 první žádost o informaci, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Na uvedenou žádost Městský soud nereagoval. Druhou žádost o informace s 5 dodatky a důkazy do spisu zaslal žalobce Městskému soudu v Praze ode dne 18.8.2017 do 7.9.2017 a opětovně žádal vědět, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517. Dne 13.9.2017 podal žalobce Městskému soudu v Praze stížnost na nevydání informace žádané od 18.8.2017. Tetí stížnost na nevydání informace Městským soudem v Praze byla žalobcem podána dne 4.10.2017. Městský soud v Praze dne 6.10.2017 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017" Sdělte dle infozákona: A) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 30.7.2017, B) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 18.8.2017, C) jaké skutečnosti MS v Praze bránily předat ministesrtvu spravedlnosti stížnost na nevydání informace ze dne 13.9.2017, D) jaké skutečnosti vedly MS v Praze k tomu, že odvolací řízení dne 7.9.2017 obživlo a co tento pojem v praxi znamená a na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (kdy, kým, pod jakým č.j.), že žalobní spis doložený MS v Praze dne 10.8.2017 byl odložen a řízení nebylo aktivní a obživl dne 7.9.2017, E) jaké skutečnosti vedly MS v Praze dne 6.10. 2017 ke sdělení, že odvolací řízení č.j. 11 Co 246/2017 ještě nebylo rozhodnuto, když bylo rozhodnuto již dne 11.9.2017, což Městský soud v Praze potvrdil dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017, F) Obsahuje/neobsahuje spis č.j. 67 Nc 8008/2017 důkazní dodatky zaslané žalobcem Městskému soudu v Praze od 18.8.2017 do 4.10.2017 k žádostem o informaci o číslu jednacím žalobního řízení a stížnostem na nevydání této informace? Vložil tyto dodatky MS v Praze do spisu, když byly zasílány datovou schránkou žalobce?
  4. Žádost číslo čtyři: Městský soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti." V tomto rozhodnutí č.j. Spr 962/2017 Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“. Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a Městskému soudu v Praze , který o žalobě tolikrát jednal (celkem nejméně 4x), vyjádřit se k opakovaným námitkám žalobce, že spor patří dle žalobce prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
  5. Žádost číslo pět: MS v Praze rozhodl o odvolání za 4 dny o přijetí spisu, neboť jak Městský soud uvedl, žaloba byla dne 7.9.2017 obživlá a jak je uvedeno v usnesení č.j. 11 Co 246/2017, byla dne 11.9.2017 rozhodnuta. Sdělte dle infozákona, jaká je průměrná délka projednání žalobních řízení u Obvodního soudu v Praze a MS v Praze Pokud souhrnnou statistiku nevedete, sdělte průměr doby projednávání žalob u civilních a trestních sporů.
V Darkově dne 23.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA