Statistika rozhodnutí a podání členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a odborné společnosti Konopí je lék,z.s. od letního Slunovratu 2004 a 2008 do zimního Slunovratu 2016
Pod rozhodnutím Parlamentního institutu z 28.března 2012 výše uvedeným a níže uvedeným rozhodnutím soudních znalců a lékařů MPSV ČR k apoptóze buněk rakoviny kanabinoidy, a totiž, že konopí není prekurzor a novelizaci výroby produktů (výrobků) z konopí je potřeba oznámit Společenství do databáze TRIS, jinak je zákon neúčinný-nevymahatelný, je uvedena celková statistika rozhodnutí a podání členů asociace Open Royal Academy od letního Slunovratu a svátku sv. Bastily dne 14.července 2004 do k zimního Slunovratu 2016 dne 20.prosince 2016


1. Zakladatelé, statutární zástupci a členové odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (založeno 14.července 2008 v Ospělově) a výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) podali v letech 2004 - 2016 celkem 14 právně přípustných ústavních stížností, z toho předseda mezinárodní asociace Cannabis is The Cure,z.s. (založeno 14.července 2014 v Olomouci) a vedoucí výzkumu, který byl od 16.ledna 2010 (Jan Palach) do 17.listopadu 2016 (Jan Opleltal) v souvislosti s realizací, obhajobou a prosazením výzkumu celkem nejméně 10 x obviněn a z toho 5 x obžalován v kategorii zločin dle § 283 tr.z. a který podal do 10.10.2016 celkem nejméně 10 ústavních stížností a do 10.12.2016 celkem nejméně 10 stížností Evropskému soudu pro lidská práva a od 14.července 2010, resp. 2012,2013,2014, 2015 do 10.prosince 2016 je s ním vedeno na popud redaktora časopisu Reflex (2010), soudkyně Obvodního soudu na Praze 3 (2012), soudkyně Okresního soudu v Prostějově (2013), profesora Karlovy univerzity (2014), státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prostějově (2015) a profesora Univerzity Palackého v Olomouci (2016) řízení o omezení jeho svéprávnosti a umístění v psychiatrickém ústavu. Takové jednání justice a exekutivy od 14.července 2010 - 10.12. 2016 odsoudili čtyři soudní znalci, dva znalecké ústavy, tři rektoři Univerzity Palackého, primátor Olomouce, lékaři, rodina a kolegové a přátelé vedoucího výzkumu. 
2. Uvedené právnické a fyzické osoby jsou prostřednictvím projektu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Sanitas Animae (založeno 14.července 2000, resp. 14.července 1994 v Olomouci) spoluzakladatelé asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabs is The Cure,z.s., dále pak od 6.1.2014 a smlouvy v německém Bad Sachsa a 5.2.2014 ve slovenské Levoči spoluzakladatelé a členové asociací Open Royal Academy Europe, Grand Moravia a zástupci asociace Open Royal Academy CZ, což je doloženo ve spisu Cannabis is The Cure,z.s.. u KS v Ostravě Sp. zn..  L 6401
3. Členové asociace Open Royal Academy jako právnické a fyzické osoby podali od 14.července 2004 do 10.prosince 2016 celkem nejméně 666 podnětů České televizi a rozhlasu, 333 stížností a odvolání oběma komorám Parlamentu ČR, Vládě ČR a trestní exekutivě, nejméně 111 stížností ministru spravedlnosti pro porušení zákona, nejméně 77 trestních podnětů na osoby zastupující veřejnou moc, nejméně 33 kárných podnětů na soudce a státní zástupce, nejméně 15 žádostí o policejní ochranu, nejméně 12 žalob na orgány veřejné moci a stížností Veřejnému ochránci práv, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě České televize, Ombudsmanovi Českého rozhlasu, dále podali nejméně 3 petice, 3 legislativní návrhy a 3 podněty na omezení právní způsobilosti předsedů Ústavního a Nejvyššího soudu a nejvyššího státního zástupce.