Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

Podání členů Open Royal Academy od Mezinárodního dne pro lidská práva dne 10.12.2004 do dne Mezinárodního pro lidská práva dne 10.12.2016 Cannabis is The Cure,z.s. má transparentní účet 8243027001/5500.