Žádost ÚS, NS a NZS a Msp o informace dle zákona o informacích č.106/1999


Žadatele o informace a podavatele podání
Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6

A. Žádost ÚS, NS a NZS a Msp o informace dle zákona o informacích č.106/1999 Sb a žádost a rozhodnutí prosím předložte do předmětných níže uvedených spisů

B. Opakovaná stížnost na Městský soud v Brně na průtahy a vědomě nezákonná rozhodnutí ve věcech sp. zn.24 Nc 909/2016 , 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016 , naposledy dne 13.10.2016 – viz níže, neboť spis informace obsahuje a žádané jsou nadbytečné i dle zákona

I.
Spisy

Ústavní soud ČR
č.j. IV.ÚS 3238/16
k opakované lži justice, že konopí je prekurzor
(chemická látka k výrobě chemických drog)
a věc nemusí řešit Soudní dvůr
a zločiny justice a exekutivy nesmí být vyšetřeny
cca 100 kárných podnětů v roce 2016 marných

Nejvyšší soud
č.j. S 265/2016 a SM 259/2016
k dovoláním na rozhodnutí
Vrchního a Městského soudu v Praze
k opakované lži justice, že konopí je prekurzor a věc nemusí řešit Soudní dvůr
a zločiny nejsou zločiny a basta fidly bez odůvodnění, když máme razítka
č.j. 11 To 96/2016 a č.j. 67 To 289/2016

Ministerstvo spravedlnosti
Nejvyšší státní zastupitelství
Urgence člena Konopí je lék,z.s. ve věci
nevydání rozhodnutí na odvolání na nevydání informací
k justičně exekutivnímu kartelu a korupci a spáchaným zločinům
zakazovaným vyšetřit všemi stupni policie a SZ a justice a Msp

Městský soud v Brně
č.j. 24 Nc 3151/2016
(podnět k řízení o omezení právní způsobilosti)
II.
Role Městského soudu v Brně pro žádost o vydání informací

Ode dne 26. 7. 2016 jsou u Městského soudu v Brně z podnětu právního zástupce členů asociace Open Royal Academy (Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc pod sp. zn.24 Nc 909/2016 vedena řízení o omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. pod sp. zn.22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Úkolem soudců Městského soudu v Brně je posoudit, kolik vteřin, minut, hodin, dnů a týdnů jsou uvedení schopni udržet v paměti a porozumět textu znalce, že jednáním justice a exekutivy byli zabiti a zmrzačeni lidé a 90% majetku se ztratilo, což uvedení zakazují prošetřit, důkaz viz soudní znalec Radek Matlach a další zřizovatelé Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 justici a trestní exekutivě http://soudniznalec.blogspot.cz/ - zakázáno vyšetřit přes stovky kárných podnětů a stížností ministru spravedlnosti stejně jako justicí nezákonně zamítaná cesta k Soudnímu dvoru lživým tvrzením, že existuje norma na měření vzorku konopí na obsah THC a že konopí je prekurzor, což znalecký ústav PřF Univerzity Palackého a řada dalších označili rovněž za mylné tvrzení, viz důkazy na http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/

III.
Kontext žádosti o informace dle rozhodnutí MS v Brně
Městský soud vyzval dne 13.10.2016 a explicitně pro všechny zkoumané dne 24.10.2016 pod č.j. SI 176/2016 podavatele podnětu sp. zn.24 Nc 909/2016 na omezení svéprávnostipředsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. A dále sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 na omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana., aby ve lhůtě 15 dnů doložil Městskému soudu v Brně
1. soukromou adresu, datum narození a zprávu o duševním stavu (zdravotnickou dokumentaci ) JUDr. Pavla Šámala, PhD. JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Pavla Zemana
2. Vysvětlení zkoumaných předsedů NS a ÚS a vedoucího NSZ, jestli umí česky a chápe/chápou, že nepodáním kárných podnětů na označené zkorumpované, prolhané a cynické soudce a státní zástupce páchají sami trestnou činnost a kryjí organizovaný zločin s neodůvodněnými rozsudky a lživým tvrzením justice a exekutivy, že konopí je prekurzor. Nejlépe provést test čtení textu soudního znalce ze dne 11.5.2011 o zabitých a zmrzačených lidech a schopnosti si jej zapamatovat a vysvětlit.


IV.
žádost o informace

1) Zašlete informace žádané Městským soudem dle článku III body 1-2 výše k osobě předsedů NS a ÚS a vedoucího NZS


2) US : Sdělte, zda je označený předseda JUDr. Pavel Rychetský z více než stovky kárných podnětů členů a partnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zcela pomatený a strnule čeká, kdy ten podvod ústavních soudců a české justice a exekutivy praskne, když přes upozornění obecného zmocněnce Konopí je lék,z.s. na vážnou správní vadu v odvolání odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na nevydání informací k justiční korupci a kartel své odvolací rozhodnutí předseda ÚS dne 11.10 a 13.10.2016 rozhodl zcela odlišnými rozhodnutími č. j. SPR ÚS 312/16, která jsou však opět emailem adresována a určena někomu jinému, než odborné společnosti Konopí je lék,z.s.. Sdělte též, kdy bude ústavním soudem rozhodnuto a co se dosud ve věci učnilo, že sp.zn. mé další ústavní stížnosti IV.ÚS 3238/16 je řešena k projednání pod "prekurzorovým" senátem soudce Suchánka (3x prkurzor) a Filipa (2x prekurzor) sp. zn.III.ÚS 3354/16. Proč není o žádosti advokáta o jednu ústavní stížnost dosud vyřešena a co tomu brání? Budou v ústavní stížnosti na opětovně za mylnou obžalobu dle § 283 tz a nepředání věci Soudnímu dvoru sp. zn. IV.ÚS 3238/16 z pléna ÚS vyloučenii předseda ÚS všichni korupci a kartel ctící aktivní soudci ÚS prekurzorových senátů č. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16


2) NS: Sdělte, zda je označený předseda JUDr. Pavel Šámal z více než stovky kárných podnětů členů a partnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zcela pomatený a strnule čeká, kdy ten podvod praskne, když přes upozornění na vážnou správní vadu stížnost členky Open Royal Academy a starší Konopné církve J.D. na nevydání informací rozhodne o stížnosti dne 25.10.2014 místopředsedou soudu pod číslem jednacím SM a ne SI, a to číslem SM 259/2016, které je totožné jako číslo SM 259/2016 pro rozhodnutí z téhož dne 25.10.2016 k odmítnutí kárného podnětu pastorů Konopné církve na J.P., S.B. a F.S., když navíc standardně je rozhodnutí ke kárným podnětům vedeno pod č.j. S, viz např. jeden z mnoha odmítnutých podnětů č.j. S 265/2016 na závažná kárná provinění soudců NS a ÚS uvedených i se seznamem korupčního jednání na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html Dodejme, že předseda ÚS tento kárný podnět odmítl projednat a organizovaný zločin odsoudit na Světový den pro duševní zdraví dne 10.10.2016 pod č.j. SPR ÚS 92/2016


3) NSZ: Sdělte, zda je označený nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman z více než stovky kárných podnětů členů a partnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zcela pomatený a strnule čeká, kdy ten podvod praskne, když přes upozornění na vážnou právní vadu rozhodnutí NSZ od roku 2005 dle stížnosti a podání členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Open Royal Academy teprve dne 14.10.2016 pod č.j. 1 NZN 412/2016 -14 přikázal se závazným pokynem VSZ Praha nechat prošetřit spáchané zločiny proti lidskosti a zničený výzkum, avšak jen v Praze, když největší zločiny spáchali prostějovští soudci a státní zástupci spadající pod VSZ Olomouc. Proč není možné moravskou mafii v talárech vyšetřit policií? Sdělte též, proč vedoucí NSZ odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v řízení č.j. 1 SIN 49/2016 odmítá nad zákonný limit rozhodnout ve věci odolání/stížnosti


4. MSP: Sdělte, zda je ministr spravedlnosti JUDr. Vít Pelikán z více než stovky kárných podnětů a stížností pro porušení zákona justicí a exekutivou od členů a partmnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zcela pomatený a strnule čeká, kdy ten podvod praskne, když přes upozornění na vážnou právní vady a ode dne 8.6.2016 podané další a další stížnosti a kárné podněty neprojednal a na odvolání a stížnost Konopí je lék,z.s. na rozhodnutí č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV dosud stále nerozhodl a stále tvrdí, že nedošlo k porušení zákona, jako by snad neuměl česky.


V.
Stížnost na průtahy a nevhodné chování (nezákonné a obstrukční rozhodnutí)
Městského soudu v Brně (viz níže a výše uvedené)

Od 27.7.2016 je u MS v Brně pod sp. zn.24 Nc 909/2016 šetřeno omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. a dále pod sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016. Po zaslání celé řady dalších důkazů soud po 3 měsících vydal rozhodnutí hraničící s mentální insuficiencí, viz rozhodnutí ze dne 13.10.2016 výše uvedené. Řešte kárně nebo raději rovnou takové osoby vyhoďte z úřadu, když nepoužívají mozek, je to škodná rozpočtu! Viz pokusy justiční mafie zbavit mne právní způsobilosti a zavřít do ústavu ve vyjádření znalce MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 na http://bolsevici.blogspot.cz/ dokládající postbolševické mafiánské praktiky justice a trestní exekutivy. Informujte mne, jaká opatření jste přijali.

Dne 4.11.2016
Dušan Dvořák, MMCA, v.r.