Naléhavé - pokyn - prosba - advokátům a soudem určené lékařce dne 28.10.2016

Naléhavé - pokyn - prosba - advokátům a soudem určené lékařce

Milá a vážená paní doktorko, vážení pánové advokáti, vážená justice v Brně (IV. ÚS 3238/16), Prostějově a Olomouci, kde mne oslovení advokáti zastupují v opakované stížnosti na Nejvyšší soud ČR, Okresní soud v Prostějově a trestních řízeních u OS v Olomouci a Prostějově.

Všechny mé spory od roku 2010 s Českou republikou jsou v důsledku mé údajně nedovolené výroby konopných produktů pro cannabisterapii a výzkum, kdy prokazuji jen a jen prospěch v přiměřené regulaci věci za válečného stavu s ČR!

Paní doktorko, je to mučení a psychický teror, když jsme měli v Ospělově opět dne 17.10.2016 další domovní prohlídku a přišla mi dne 24.10.2016 další obžaloba a obvinění za totožnou věc, kterou od roku 2010 odmítá justice projednat? Řeknete to prosím justici a mým advokátům pro soudní řízení.

Byl jsem opětovně 17.10.2016 na opakovaný příkaz státního zástupce z OSZ Prostějov Ivo Černíka a na příkaz soudkyně Otrubové z OS Prostějov za tutéž jimi od roku 2010 opakovaně v trestních řízeních šetřenou činnost obviněn policii z údajně nedovolené výroby konopných produktů pro cannabisterapii a výzkum dle § 283 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU (č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271) a byl mi sebrán NTB s důkazy pro cca 30 - 50 řízení právnických a fyzických osob včetně mne samotného. To vše za situace, kdy máme zřejmě jako jediní v ČR možnost doložit atest pro léčebné konopí dle vyhlášky se všemi mašličkami, viz příloha (vyjádření společnosti Aquatest).

Jsem podesáté obviněn od 19.1.2010 se souhlasem státního zástupce Černíka a soudkyně Otrubové za tytéž a analogické skutky při vymáhání práva a jsou zkonfiskovány všechny majetky pro výzkum a terapii a justice lživě tvrdí, že konopí je prekurzor a znalci a znalecké ústavy a ministerstvo zdravotnictví to vyvrací a v zákoně rovněž není konopí jako prekurzor uvedeno. Dne 24.10.2016 jsem byl pod sp.zn. ZT 397/2015-133 opětovně obžalován opětovně státním zástupcem Černíkem (konfiskace 2014 a 2015) Obvinění z 17.10.2016 je za ospělovskou úrodu 2016, kdy byla justice a exekutiva v Prostějově opětovně od 20.7.2016 a zahájení pouti Tour de Franz žádána o spolupráci a zabránění škod jako v letech 2008 -2016 a v letech 2009 - 2014 s 15 žádostmi o policejní ochranu a ta na příkaz vždy mé trestné činy soudící soudkyně Otrubové opět konfiskovala ospělovskou farmu (sp.zn. 0 Nt 1362/2016)


Pokyn -prosba - advokátům číslo jedna:

Žádejte prosím každý za sebe naléhavě Ustavní soud ČR, kde mne pan advokát Andrle zastupuje v řízení sp.zn. IV. ÚS 3238/16 , že se připojujete k naléhavosti projednání a ZPLNOMOCNUJI VÁS TÍMTO navrhnout US dle §  39 zákona o ústavním soudu přikázat Okresnímu státní zastupitelství v Prostějově vydat mi počítač (kopírování je 5 minut) zabavený na příkaz státního zástupce Černíka dne 17.10.2016 č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271, kde jsou důkazy pro desítky řízení v Evropě a ČR a došlo by k porušení práva na spravedlivý proces. Viz příloha 1 s důkazy v zkonfiskovaném NTB

Pokyn -prosba - advokátům číslo dva:

Žádejte prosím každý za sebe naléhavě Ustavní soud ČR, aby byla má všechna Trestní řízení u OS a OSZ Prostějov  nařízena sloučit  v jedno řízení dle § 283 TZ a řešena jiným soudem a soudci, než OSZ a OS v Prostějově, kdy jde o konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 - 2016 a soudci a státní zástupci vědomě přes důkazy lžou, že konopí je prekurzor a odmítají projednat netrestnost dle judikatury a trestního zákoníku a jsou důvodně podezřelými pachateli zločinů dle §§ 401 a 149 odst.4 TZ a jde o střet zájmů a podjatost odsoudit své vlastní kriminální chování. K tomu žádám laskavě pana advokáta Horáka zaslat všem zúčastněným posudek Znaleckého ústavu PN Bohnice, že jsem byl v letech 2008 - 2016 vždy právně způsobilý a žádnou ochrannou léčbu jsem nikdy nepotřeboval.

Pokyn -prosba - advokátům číslo tři:
Žádejte prosím každý za sebe naléhavě Ustavní soud ČR, aby zodpověděl právní otázku, na kterou nemá policie, soud a státní zastupitelství od roku 2010  informace, a totiž, že policie opětovně dne 17.10.2016 konfiskovala ospělovskou farmu a soudkyně Otrubová v příkazu k domovní prohlídce opět lhala, že vyrábím Dronabinol (THC), aniž bych měl jedinou laboratoř a svědčil pro to jediný důkaz a já tak ani nikdy nečiním, nebo je to pro nemocné podvod na terapii. Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak ochránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku.


Aktivní řízení advokátů je u
Krajského soudu v Brně (advokát Milan Popelka, věc: neoprávněná pokuta policie zakázaná dát Nejvyšším soudem, neoprávněně schválila soudkyně Otrubová a  státní zástupce Černík)
Okresního soudu v Prostějově (advokát Ivo Pavlů, věc: obžaloba za nedovolenou výrobu a distribuci konopných produktů v letech 2014 a 2015  - dvě konfiskace dne 3.9.2014 a 2015 -, opět státní zástupce Černík)
Okresního soudu v Olomouci (advokát Petr Horák, věc: lékaři a znalci opakovaně označená nedůvodná ochranná léčba a žádost o zrušení od roku 2014 pro vady usnesení prostějovské soudkyně Otrubové, zlovolný pokyn pražské soudkyně Písaříkové zbavit mne způsobilosti a soudní znalkyně Musilové a Hosáka zavřít mne do stavu, což řeší u OS v Olomouci od roku 2014 soudce Bednář)  


Důkazy v příloze pro všechna řízení:
1) Stanovisko Aquatest ze dne 28.10.2016
2) Další důležité listiny - domovní prohlídka, obžaloba
3) Trestní podnět poškozených ze dne 14.5.2016


V Ospělově
Dne 28.10.2016
Dušan Dvořák, MMCA

Příloha1 : Aktivní řízení Dušana Dvořáka a dále také klíčová řízení členů výzkumu, která jsou zabráním NTB zcela narušena, nebot NTB obsahuje důkazy.  
Evropský soud pro lidská práva
37746/16 (stížnost II. 3196/15 a III. ÚS 396/16) 
A PŘIPRAVOVÁNO NA II. ÚS 1091/2016


Ústavní soud
IV. ÚS 3238/16 

Krajský soud v Olomouci
žaloba a na KUOK a zřejmě 59 A  19/2016

Okresní soud v Olomouci
5 Nt 111/2016
19 Nc 702/2016
17 C 284/2016

Krajský soud v Brně
Stížnost na OS Prostějov 0 Nt 820/2011


Okresní soud v Prostějově
Obnovy v roce 2016
0 Nt 820/2011
2 T 104/2010
2 Nt 1151/2014
3 Nt 1151/2014

Dále NTB obsahuje důkazy pro řadu soudních řízení řady českých a moravských členů asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Ty nejvýznamnější spisy  vyjímám.


Evropský soud pro lidská práva
·    35796/16 (stížnost na I. ÚS 2431/15)

Nejvyšší soud
připravované dovolání na rozhodnutí
MS v Praze 67 To 289/ 2016

Vrchní soud v Praze
11 To 96/2016 -hlavní líčení za měsíc

Městský soud v Praze
53 Co 140/2016 - řešena nepřípustnost zastoupení
8 A 127/2016 - vedeno jako naléhavé

Městský soud v Brně
39 Nc 255/2016
24 Nc 3151/2016
24 Nc 909/2016
22 Nc 904/2016
23 Nc 906/2016


Dne 28.10.2016

Dušan Dvořák, MMCA