Spolky- místopředsedům a předsedům soudů

Společnost pro sociální ekologii  
Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303,
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Společenství podpory 
Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. IČ: 706 31 298 a  
Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, společně sídlem na adrese
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Členové asociace Open Royal AcademyPředsedkyně KS Ostrava
Místopředseda KS Olomouc
Na vědomí: Senátorka Daniela Filipiová 

Věc: opakovaná stížnost členů asociace Open Royal Academy na průtahy rejstříkového soudu KS Olomouc při zavedení změn našich nevládních organizací a podnět na kárné řízení

Odůvodnění:
1. Předsedkyně KS Ostrava a místopředseda KS Olomouc v průběhu posledních dvou měsíců celkem 5x odmítli stížnost na průtahy a kárné podněty při zavedení změn výše označených nevládních organizací dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a v minulých dvou týdnech nám rejstříkový soud a místopředseda KS Olomouc napsal, že máme podat návrhy nové a nové souhlasy majitelů a vše ověřené a místopředseda KS Olomouc odkázal na naše vadné podání návrhů změn ze dne 6.6.2016 a z toho vzešlá prošlá usnesení, neuvedl však, že jsme dne 30.6.2016 podali na podatelně KS Olomouc řádně opravené návrhy nové a v záchovné lhůtě také dodali (opakovaně a všemi statutárními zástupci) jak úředně ověřené zmocnění obecného zmocněnce Dušana Dvořáka, tak dne 12.7.2016 souhlasy všech majitelů obou nemovitostí v Olomouci a Ospělově a odkázali na dodané dokumenty a nové stanovy podané dne 28.6.2016 rovněž na podatelně soudu (což bylo rejstříkem vytýkáno), což můžeme doložit důkazy scanů podání na http://openroyalacademy.blogspot.cz/2016/06/stanovy-clenu-asociace-open-royal.html a v příloze s návrhy změn ze dne 30.6.2016 s razítkem podatelny.

2. Jak bylo KS Olomouc uvedeno, pouze a jen nevládní organizace Konopí je lék,z.s. byla ze všech veřejných členů asociace Open Royal Academy v ČR řádně rejstříkovým soudem (MS v Praze) přeregistrována, přestože všechny nevládní organizace předložily dne 30.6.2016  totožné nové návrhy na změny (návrhy z 6.6.2016 byly vadné, a proto opravené) a situace u rejstříku KS Olomouc je analogická situaci s přeregistrací Ateliér ALF,z.s. u MS v Praze, viz níže.

3. Chceme věřit, že věc nebude třeba řešit žalobou na rejstříkový soud a dojde promptně k řádné přeregistraci našich nevládních organizací, neboť průtahy nám činí značné škody a jen ověřování podpisů na všechny dokumenty stály stovky korun.

V Ospělově dne 6.11.2016

Art Language Factory, z.s,
Josef Pospíšil, předseda
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.
Martin Očenášek, předseda
Cannabis is The Cure, z.s.
Dušan Dvořák, předseda, zmocněn k podpisu podání poštovní formou KS Olomouc


Příloha:

Bezbariérová společnost 
Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
Člen asociace Open Royal Academy


Předseda MS v Praze - Spálená
Místopředseda MS v Praze - Slezská
Na vědomí: Senátorka Daniela Filipiová 

Věc: opakovaná stížnost na průtahy rejstříkového soudu při zavedení změn a podnět na kárné řízení

1. Přestože usnesení o změně pražské adresy Ateliér ALF,z.s. je již dva měsíce platné, změna byla zavedena teprve minulý týden a rejstříkový soud si vymýšlel, že věc je v odvolacím řízení u VS v Praze, což nebylo pravda a což VS v Praze doložil a soud z toho nevyvodil žádné opatření, stejně tak jako nevyvodil žádné opatření ze stížnosti, že nám jsou rozhodnutí přes naše stížnosti zasílána na adresu, která je 3 roky neplatná. Stejně tak nám dodnes soud nevysvětlil, jak mohl do civilního řízení u MS v Praze k rozhodnutí dne 18.7.2016 dodat tak závažné nepravdivé informace, že nemáme statutární orgán, když toto bylo čitelné i z veřejné Sbírky listin na webu justice.cz a ověřené dokumenty z Valné hromady dne 14.5.2016 měl soud k dispozici již 6.6.2016!!! Dodejme jen, že spis je stále veden v Praze, ne u KS v Brně.

2. Přestože jsme opakovaně doložili všechny ze zákona potřebné dokumenty a personální náležitosti a také plnou moc zmocněnci Dušanu Dvořákovi a dne 29.9.2016 předseda správy soudu Slezská přislíbil obecnému zmocněnci a expředsedovi společnosti Dušanu Dvořákovi, že pokud dodáme v příloze uvedený - nadbytečný, opakovaně doložený - dokument s ověřeným podpisem, bude věc promptně vyřízena, dodnes nejsou na www.justice.cz ve veřejném rejstříku tyto změny uvedeny, tzn. kdo za společnost jedná atd. 

3. Opakovaně sdělujeme, že nám tato netečnost a nezákonné jednání rejstříkového soudu působí značné komplikace, nemateriální, materiální a finanční škody. Pokud se domníváte, že řešením je žaloba na rejstříkový soud, domníváme se, že toto je až poslední krok po vyčerpání všech možných na zákonnost jednání upozorňujících sdělení a stížností. Pokud nebudou změny promptně provedeny, v žalobě škody vyčíslíme a budeme žádat k úhradě. 

V Ospělově dne 6.11.2016

Dušan Dvořák                                    Vladimír Dopita

Zmocněnec a ex předseda            člen správní rady a statutární orgán