Stížnost na nevydání informací dle infozákona
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apaptyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov

Krajský soud v Olomouci
Studentská 7
779 00 Olomouc
Věc: Stížnost na nevydání informací dle infozákona 

Dne 6. 9. 2016 jsme v souladu s judikaturou elektronicky se všemi identifikačními údaji zaslali povinnému KS v Olomouci žádost o informace ke spolkům naší asociace Open Royal Academy, citujme:  
                           
„Sdělte informaci, proč jsou nevládní organizace Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303 a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 na http://portal.justice.cz/ vedeny s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně.  Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání? 

Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s., na http://portal.justice.cz/ vedena se starou adresou do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně adresy. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?“

Povinný v zákonné lhůtě na žádost na informace vůbec nereagoval a rozhodnutí s informacemi nevydal. Žádáme odvolací orgán, aby povinnému informace nařídil vydat. 

1. 10. 2016 Miloslav Tetour, MCA, předseda