Dovolání 2016: Spisová značka 3 Nt 1151/2014 u OS Prostějov, výzva předsedy OS Prostějov ze dne 17.2.2016 a reakce na výzvu ze dne 21.2.2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

č. j. 3 Nt 1151/2014

Okresní soud v Prostějově

Mgr. Miroslav Burget
a
Mgr. Pavel Andrle

Věc:  Reakce na výzvu předsedy OS Prostějov ze dne 17. 2. 2016 k dovolání Nejvyššímu soudu ČR ve věci nezákonnosti 4 konfiskace výzkumnické farmy konopí v Ospělově v roce 2012 č. j. 3 Nt 1151/2014
K výzvě soudu oznamuji, že panem advokátem pro jednání u Soudního dvora EU, resp. dovolání NS v řízení č.j. 3 Nt 1151/2014 je pan advokát Mgr. Miroslav Burget, který je dále zmocněn přijímat písemnosti.

Doložte prosím do spisu:
1.    Vyjádření soudem určené lékařky podavatele MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 15. 2. 2016 pro pana advokáta Mgr. Pavla Andrleho k aktivním ústavním stížnostem dovolatele ( http://constitutional-court.blogspot.com/ ) s dalšími důkazy o justičním kartelu s tzv. ochrannou léčbou a násilí páchaném na členech výzkumu uvedené také na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ v bodu 1 s dalšími důkazy o zločinech a svědectvími lékařů a soudních znalců.
2.    Rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství ze dne 17.2.2016 č.j. 1 SIN 12/2016-9 a č.j. 6 NZN 1004/2016 ze dne 21.1.2016 odmítajícího opětovně šetřit doložené zločiny při odmítání šetření trestních podnětů všemi složkami policie  včetně GIBS a ÚOOZ (opakovaně), OSZ, MSZZ, KSZ, VSZ v Praze i Olomouci a NSZ (dlouhodobě).  Na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com  je toto jednání doloženo včetně důkazů (od roku 2005) v opakovaně nešetřených zločinech, od roku 2009 pak také prostějovských soudců a státních zástupců dle §§ 401 a 149 ve 4 odstavci trestního zákoníku, o čemž byli informováni také soudní funkcionáři OS Prostějov od roku 2010 opakovaně, v roce 2011 pak soudním znalcem, jak je doloženo. OSZ a OS Prostějov ve zločinech přesto i nadále pokračovalo a pokračuje. Viz naléhavá žádost Ateliér ALF,o.s. nejvyššímu státnímu zástupci a policejnímu prezidentovi ze dne 13. 2. 2016 uvedená za přílohou 1.
3.    Zhruba stá stížnost ministru spravedlnosti na porušení zákona od roku 2008 a opětovný návrh ze dne 18. 2. 2016 na zahájení trestního/kárného řízení s označenými soudci a státními zástupci. Stížnost ministru spravedlnosti je také uvedena i s razítkem podatelny a dalšími důkazy lhostejnosti a zvůle odpovědných a trestněprávně postižitelných osob od roku 2008 na  http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

V Ospělově dne 21.2.2016                 Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Přílohy 1-3