Česká televize ke zločinům proti lidskosti dne 18.2.2016 - obligatorní hlášení

Dobrý den,
Váš e-mail předáváme kolegům do redakce Zpravodajství.
S pozdravem
Zuzana Bohatová
ČESKÁ TELEVIZE
Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 136 113
Fax.: 261 014 101
e-mail:info@ceskatelevize.cz
http://www.ceskatelevize.cz


------------------- Původní zpráva -------------------
Od: Dvořák, Dušan
Přijato: 17.2.2016 22:42
Komu: Dvořák, Dušan; mzcr@mzcr.cz; podani@usoud.cz; Sekretariat.ministra@mzcr.cz
Kopie: CRM - CTNamety; CTnamety@czech-tv.cz; ČT - Náměty RZ; ČT - Rada ČT; Divácké centrum ČT
Předmět: Naléhavá, opakovaná a před žalobní stížnost na MZ ČR na opětovné nevydání o informací/stanoviska v zákonné lhůtěCannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Vážený pan
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Ministr MZ ČR


Ústavní soud - naléhavé
č. j. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015


Elektronicky a osobně

Věc: Naléhavá, opakovaná a před žalobní stížnost na MZ ČR na opětovné nevydání o informací/stanoviska v zákonné lhůtě

Vážený pane ministře

Jak bylo doloženo v naší žádosti ze dne 2.1.2016 přijaté podatelnou MZ ČR dne 4.1.2016 pod č. j. MZDRX00SUUC4 a dne 21.1.2016 pod č.j. MZDRP01GKE83 při osobním podání s připomenutím naléhavosti žádosti, MZ ČR opakovaně odmítá reagovat na žádosti o informace/stanoviska, za jejichž nesplnění mohou být občané postižení ztrátou osobního svobody, zdraví a majetků a být mučeni a týráni cynickým administrativním systémem s neúctou k právu a mezinárodním závazků

MZ ČR informace/stanovisko opětovně nevydalo!

Dne 30. 1. 2016  jsme podali opětovně stížnost na nevydané informace/stanovisko přijaté podatelnou MZ ČR dne 4. 1. 2016 pod č. j. MZDRX00T9HEH  

MZ ČR informace/stanovisko dosud opětovně nevydalo!

Žádáme urgentně provést o nápravu a splnit zákonnou povinnost.

Děkujeme

Dne 18. 2. 2016                       Mgr. Ivan Chalaš, MMCA, místopředseda