MZ ČR, 21.5.2015, žádost o vydání povoleníSpolečenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, IČ: 706 312 98
Přichystalova 180/14, 779 00  Olomouc, http://onfam.eu/

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor inspektorátu OPL


Věc: Žádost o vydání povolení k výrobě produktů cannabis, resp. zaslání všech potřebných tištěných formulářů

1.     Žádáme vás o zaslání tištěných formulářů k výrobě produktů cannabis (masti, čípky, tinktury, kapky, spray atd.) s obsahem látek zapsaných v lékopise (CBD, THC, olej ze semen) včetně výroby uvedené v § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách. Zašlete proto prosím k rukám našeho právního zástupce (zmocněnce, viz níže) Cannabis is The Cure, z.s. formuláře pro pěstování, získávání, skladování, výrobu a distribuci cannabis a jeho produktů včetně výroby produktů cannabis dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách.
2.     Sdělte našemu zmocněnci částku a číslo účtu úhrady zaslání všech tištěných formulářů potřebných k výše uvedeným činnostem. V případě, že na některé výše uvedené jednání výroby produktů cannabis nemá MZ ČR formulář/-e, toto našemu zmocněnci sdělte. Internetové odkazy na formuláře našemu zmocněnci prosím nezasílejte.
3.     V případě, že je pravdou tvrzení uvedené v dokumentu „Ministerstvo zdravotnictví zakazuje výrobu produktů cannabis“ na http://www.konopijelek.cz/  v sekci Dokumenty a studie, kdy kvůli znění nenotifikovaných ustanovení §§ 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách nelze údajně námi žádané povolení získat, toto našemu zmocněnci sdělte rovněž.

Zmocňujeme tímto právního zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (viz stanovy na http://portal.justice.cz/) Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc, http://cannabis-is-the-cure.eu/ zastoupeného předsedou správní rady Dušanem Dvořákem,MMCA ke všem řízením s orgány veřejné moci vedoucím k vydání povolení k výrobě produktů cannabis. Souhlasíme, aby se tato žádost stala přílohou dodatku stížnosti a odvolání rozkladové komisi č.j. MZDRP01GLGXV ze dne 18.5.2015 na rozhodnutí MZ ČR ze dne 30.3.2015 č.j. 12700/2015-1/OPL


V Olomouci dne 21.května 2015                


MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., místopředseda správní rady
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů


Zmocnění k výše uvedenému řízení a činnostem přijímámeDušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Cannabis is The Cure, z.s.