KSZ Brno, 16.5.2015, doplnění informacíCannabis is The Cure,z.s, IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc
 Krajské státní zastupitelství Brno

Věc: Reakce na výzvu KSZ ze dne 12.2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-8

V Olomouci dne 16.května 2015     Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní radyCannabis is The Cure,z.s, IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc
 Okresní státní zastupitelství Prostějov
 Věc: důkazní listiny (zaslány pouze elektronicky z adresy openroyalacademy@gmail.com) k 
 I.                 vydání předběžného opatření k zastavení policejního šetření páté konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově také s ohledem na § 31 odst. 1 trestního zákoníku a vydání podkladů k zahájení řízení o náhrady škody (přesné váhové objemy cannabis dle zákonných definic dle zkonfiskovaného majetku a stop) a vrácení majetků (semen)
II.               zahájení šetření spáchaných zločinů dle § 149 trestního zákoníku orgány činnými v trestním řízení za jednání proti výzkumu a členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2009 – 2015
III.
 1) V dokumentu Měření THC k určení neomamného cannabis je doložena vědomá nepravda soudů vůči vedoucímu výzkumu Dušanu Dvořákovi, MMCA, že policie měří obsah THC podle normy OSN. Policie vůbec žádnou právní normu nemá a unijní normu odmítá používat, stejně tak neprobíhá měření dle definice cannabis dle § 2 ZoNL. Negativní důsledky tohoto faktu v dokumentu podrobně rozebírají excelentní soudní znalci doc. Hanuš a doc. Ondra
 2)     V dokumentu ZoNL jako technický předpis je českým a zejména unijním právem analyzována  vědomá nepravda soudů vůči vedoucímu výzkumu, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES. Je tudíž zákonnou povinností Nejvyššího soudu předložit věc Soudnímu dvoru EU, který je jediným zákonným soudcem dané kauzy, což ten odmítá 4 roky udělat. V závěru dokumentu jsou stanoviska Parlamentního institutu a Úřadu pro normalizaci a zkušebnictví, že ZoNL je technickým předpisem, musí být při novelizaci výroby cannabis oznámen Komisi a není-li, je ZoNL nevymahatelný a nemohlo tedy jít o nelegální aktivitu účastníka řízení.   
3)     V dokumentu Právní fakta legality cannabisterapie a výzkumu cannabis je pouze na legislativě a judikatuře včetně unijní doloženo, že jak z českého, tak unijního práva bylo jednání vedoucího výzkumu vždy v souladu se zákonem (následně byl podán návrh na omezení právní způsobilosti a ochranná léčba).  
4)     V dokumentu Ministerstvo zdravotnictví zakazuje je doloženo, že ještě v roce 2015 žádný člověk nezíská povolení k výrobě produktů z cannabis, protože to legislativa zakazuje, což ovšem nesmí. Představa, že zákonodárci schválili, že se smí cannabis jen kouřit jako tzv. marihuana je zcela scestná a nezákonná. Soudci se ptají, proč prý nemá vedoucí výzkumu povolení, když dokáže léčit rakovinu, cukrovku atd., tady je přiložena odpověď důkazem.  
5)     V dokumentu Předběžné otázky SDEU je doloženo porušení práva EU, zákaz přístupu žalobce k SDEU byl ryze účelový a vědomě nepravdivý (následně byl podán návrh na omezení právní způsobilosti a ochranná léčba).  
6)     V dokumentu Advokát Mgr. Miroslav Burget důkazní návrh  - svědci  je doloženo, že kdyby směli svědci mluvit u soudu a byli přizvání (soud je odmítá pozvat od roku 2010), bylo byly by doloženo další svědectví o zákonnosti jednání vedoucího výzkumu.  
7)     V dokumentu MUDr. Radek Matlach je tímto soudním znalcem doloženo, že prostějovské OČTŘ, kde byl účastník řízení opakovaně obviněn za nedovolenou výrobu produktů z cannabis, způsobily občanům těžká ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti.
 8) V dokumentu Advokáti JUDr. Jaroslav Klimeš a JUDr. Richard Nigrini, PhD. je doloženo stanovisky soudní znalkyně MUDr. Silvie Musilové se soudněžnaleckým posudkem MUDr. Jiřího Švarce, PhD. č. 750, že ochranná léčba žalobce (společenská nebezpečnost za pěstování konopí?) je zcela nepatřičná a jde o účelovou psychiatrizaci justičního problému.
 K tomu uveďme citace aktuálních důkazů o zločinech a porušení práva ČR z veřejných zdrojů, kromě již doložených zločinů OČTŘ (nejen) vůči žalobci uvedená v oscanovaných originálech  na http://soudniznalec.blogspot.cz/
 9.dubna 2015: Kromě vědeckých důkazů z celého světa (již 20 let) dokonce i jindy militantní a protikonopný Americký Národní ústav pro otázky zneužívání drog (NIDA), což je státní výzkumné zařízení s ročním rozpočtem přesahujícím miliardu dolarů, připouští, že cannabis může zabíjet určité rakovinné buňky a další pak dokáže redukovat.
 28. dubna 2015: Poradce ministra zdravotnictví ČR tvrdí, že konopná vyhláška č.221/2013 Sb.není platná, a pokud by ji někdo napadl u soudu, byla by zrušena ... zda je vyhláška o užití léčebného konopí neplatná, odpověděl citátem: „Kde není žalobce, není ani soudce.“ 
 Podáno na podatelně bez důkazních příloh zaslaných pouze elektronicky.
 V Olomouci dne 3.5.2015