Pokyn prostějovskému advokátovi ze dne 7.11.2017 k podání dovolání NS ČR

   K pokynu advokátovi k položení předběžných otázek a dovolacím důvodům

  Důvodem pro podání dovolání je to, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, tedy důvod dle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu a dle § 265b odst. 1 písm. k) trestního řádu, a to v důsledku toho, že v rozhodnutích některé výroky chybí nebo jsou neúplné, např. zda je soud podjatý – vůbec nic, ani slovo, zda bylo vyšetřeno porušení § 149 odst. 4 trestního zákoníku soudci a státními zástupci - nic, zda je zákon o NL technickým předpisem k výrobě konopí jako léku -nic, zda je konopí prekurzor-nic, zda je vymahatelný neozámený předpis č. 141/2009 Sb. novelizující výrobu konopných léčiv (viz § 8zákona o NL¨) -nic, zda je právně přípustné, že policie měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a se zcela odlišnými výsledky u téže rostliny - nic)

  1. Rozhodnutí soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adély Pluskalové ze dne 17.4.2014 č.j. 3 Nt 1151/2014-73 bylo zamítnuto nejvyšším soudem dne 10.12.2017 č.j. 6 Tdo 1493/2014, NAJDETE ZDE http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/19D64783637D681CC1257DDA00534401?openDocument&Highlight=0,null,
  2. Dne 31.05.2016 čj. 6 Tdo 323/2016 odmítl Nejvyšší soud ČR dovolání dovolatele na rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově ze dne č.j. 3 Nt 1151/2014, NAJDETE ZDE http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F92B98E68A020653C125802600471804?openDocument&Highlight=0,null,
  3. Dne 10.2016 podaná ústavní stížnost dovolatele č.j. III. ÚS 3354/2016 na uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu čj. 6 Tdo 323/2016 byla dne 5.10.2017 ústavním soudem odmítnuta.
  4. Vzhledem k tomu, že analogický právní spor dovolatele u Okresního soudu v Prostějově čj. 3 Nt 1151/2014 a č.j. 2 Nt 1151/2014 byl rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově sloučen, odkažme také na odmítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.05.2015 č.j. 11 Tdo 181/2015 na rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově čj. 2 Nt 1151/2014, NAJDETE ZDE http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B60350FC0F7265FFC1257E9E0046C747?openDocument&Highlight=0,null,
  5. Dne 30.10.2015 podaná ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/15 na uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu č.j. 11 Tdo 181/2015 byla dne 14.4.2016 ústavním soudem odmítnuta.
  6. K dalšímu odmítavému usnesení Okresního soudu v Prostějově 5.10.2017 č.j.3 T 131/2017 -368 soudkyně JUDr. Adély Pluskalové nevyloučit se pro podjatost z trestního řízení vůči dovolateli, viz http://os-prostejov.blogspot.cz

  K tomu: Soudkyně JUDr. Adéla Pluskalová se stejně jako další soudci Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně nikdy nevyloučili z rozhodování pro extrémní podjatost, přestože je od 18.8.2009 a schválení první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově (č.j. 2 T 104/2010 - č.j.3 T 131/2017) daná soudkyně opakovaně důvodně podezřelá z opakovaného porušení § 149 odst. 4 tr. zákoníku v předmětné věci ve spojení s § 401 trestního zákoníku, viz důkazy na http://pravnistat.blogspot.cz a vysvětlením spáchaných zločinů a doložením důkazů na http://policie-cr.blogspot.cz