Exekutorům, soudu a úřadům dne 17.listopadu 2017

Josef Pospíšil, narozený dne 25.3.1986, trvale Art Language Factory,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, přechodně ke styku s úřady a osobní komunikaci Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc, zmocnil asociaci Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p k podávání podání a přijetí rozhodnutí od veřejněprávních korporací a jimi oprávněných osob skrze datovou schránku ID: 4ex7c9p zmocněné asociace Cannabis is The Cure, z.s.


Okresní soud v Olomouci
MPSV, Úřad práce Olomouckého kraje
Exekutorské úřady 
Magistrát města Olomouce


Věc: návrh spolupráce součinnost při řešení exekucí a platebních rozkazů na nemajetného Josefa Pospíšila, narozeného dne 25.3.1986, bytem Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc


I.
Návrh
Obracíme na vás ve věci návrhu spolupráce ve vyřešení exekučního zatížení majetků nemajetného Josefa Pospíšila, který je bez jakýchkoliv příjmů a dávek ve třetím stupni invalidního důchodu, pomáhá stejně nemocným a vede ve věci obhajoby (nejen svých) práv jako dobrovolník a poškozený člen výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), viz kapitola II. , řadu právních řízení a je přímým poškozeným nebo spolu poškozený v řadě žalobních řízení. V bodu III. níže dokládáme zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s. zastupovat pana Josefa Pospíšila a na veřejné adrese http://artlanguagefactory.blogspot.cz/2017/11/zmocnenisidlo-najemni-smlouva-zapis-z.html dokládáme úředně ověřené zmocnění předsedy správní rady Art Language Factory,z.s. (čestná funkce) Josefa Pospíšila, zmocnění Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (čestná funkce zmocněnce) a vlastní zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Navrhujeme exekutorským úřadům a Okresnímu soudu v Olomouci, aby exekuční tituly a platební příkazy vydané na Josefa Pospíšila byly: 1. prominuty pro nemajetnost, nebo 2. stanoven splátkový kalendář 100 Kč/měsíc u jednoho exekučního titulu

Navrhujeme Magistrátu města Olomouce a MPSV ČR - Úřad práce Olomouckého kraje:
 1. poskytnut Josefu Pospíšilovi finanční příspěvek v hmotné nouzi, příspěvek na léky a podpůrné a pomocné prostředky k léčbě, které zdravotní pojišťovny nehradí, právní poradenství a asistenci, nebo příspěvek na právní pomoc, příspěvek na stravu, oblečení (zimní)
 2. poskytnout Josefu Pospíšilovi průkaz ZTP-P a příspěvek na automobil

II.
Hlavní moravská soudní a správní řízení v roce 2017
Josefa Pospíšila jako poškozeného a spolu poškozeného předsedy dobrovolnické nevládní organizace Art Language Factory,z.s., statutárního zástupce od 14.5.2016 a zmocněnce Art Language Factory, o.s. ode dne 10.12.2014 a spolu poškozeného ve věci vymáhání práv u neoprávněné kriminalizace a diskriminace a trýznění nemocných občanů léčících se konopím a snahy státních orgánů tyto osoby činit právně nezpůsobilými nebo zavírat do vězení jako za středověké inkvizice

 1. Ústavní soud´ČR, č.j. SPR ÚS 732/17, SPR ÚS 734/17 – poškozený
 2. Nejvyšší státní zastupitelství ČR, č.j. 3 SPR 24/2017 – poškozený (další SZ neuváděna)
 3. Okresní soud v Olomouci č.j. 23 C 300/2017, 27 C 92/2017, 24 C 141/2017 – poškozený
 4. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 59 A 19/2016, 68 To 89/2017, L 8187/RD238/ KSOS, Fj 75681/2017/ KSOS, Fj 75681/2017, L 8187, L 4845/ RD131/KSOS, Fj 40289/2017/ KSOS, poškozený
 5. Krajský soud v Brně, č.j. 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 8 Cm 236/16, 17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017, 22 A 70/2016 poškozený
 6. Okresní soud v Šumperku, č.j. 3 T 109/2017 - poškozený
 7. Městský soud v Brně, č.j. 23 NC 906/2016
 8. Okresní soud v Prostějově, č.j. St 7/2017, St 8/2017, 9 C 217/2017, 3 T 131/2017 – poškozený
 9. Krajský soud v Ostravě, čj. St 19/2017, SPR 2444/2017- poškozený
 10. Vrchní soud v Olomouci, č.j 4 To 33/2017, S 370/2016, S 13/2017, S 291/2017, 5 Cmo 157/2017, 3UL 27/2017 a 3UL 20/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, Ncp 43/2017, Cpj 21/2017, Nc 64/2017poškozený

III.
Čestné prohlášení o zmocnění
Zmocněná asociace Cannabis is The Cure, z.s., ID: 4ex7c9p od Josefa Pospíšila zmocnění přijala, a to v souladu s občanským zákoníkem. Současně přijala generální zmocnění Josefa Pospíšila jako poškozeného a oběť trestné činnosti a trestním řádem chráněné osoby, osoby chráněné správním řádem soudním, občanským soudním řádem a dalšími předpisy v důsledku diskriminace Josefa Pospíšila nejen jako onkologicky nemocného člověka, ale také jako statutárního zástupce poškozené dobrovolnické nevládní organizace Art Language Factory, z.s., spoluzřizovatele Edukativní konopné kliniky a člena výzkumu, která od roku 2008 mj. monitoruje veřejnoprávními medii a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání cenzurované vědomé porušování práv členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), důkazy viz https://www.YouTube.com/user/ArtLanguageFactory a https://policie-cr.blogspot.cz a http://artlanguagefactory.blogspot.cz ve věci – nejen členům výzkumu - (ne)dostupné cannabisterapie a (ne)dostupného práva na výzkum, život, zdraví, osobní a rodinný život, majetek, dále ve věci porušování a diskriminace z hlediska nadřazených právních norem, víry, náboženství, světového názoru a zdravotního postižení. Proto dává Josef Pospíšil generální zastoupení asociací Cannabis is The Cure, z.s. a ta je níže uvedeným podpisem do vyřešení právního sporu přijala.


Dne 17.listopadu 2017…………………………………………. ………………………………………...
Art Language Factory, z.s. , Josef Pospíšil Cannabis is The Cure,z.s. Hana Langová


Návrh řešení doporučují zmocnění výše uvedenými spory spolu poškození členové výzkumu a spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a zmocnitelé Cannabis is The Cure,z.s.…………………………………………
Konopí je lék, z.s., Aleš Skřivánek……………………………………………..
Ateliér ALF,z.s., František Slavík


Dále návrh doporučuje asociace investorů výzkumu, která Josefa Pospíšila dlouhodobě podporuje


…………………………………………

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. , Martin Dindoš, zmocněná osoba