Cannabis is The Cure,z.s. k návrhu na obnovu a sloučení

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Prostějově
OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017
OSZ v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013
Na vědomí KSZ a KS v Brně k č.j. 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017
Věc: Návrh na sloučení všech výše uvedených trestních kauz Dušana Dvořáka obviněného za nedovolenou výrobu konopných drog, návrh na obnovu řízení a přijetí poškozených účastníků řízení, tedy sloučení řízení u OS v Prostějově vedených pod č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017 a Okresního státního zastupitelství v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, č.j. 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013, dále návrh na vyloučení OS a OSZ v Prostějově z řízení pro doloženou justiční korupci a kartel při páchání doložených zločinů a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru
Odůvodnění
  1. Okresní soud v Prostějově dne 27. 10. 2010 č.j. 2 T 104/2010-352 a Krajský soud v Brně dne 9. 3. 2011, č.j. 3 To 25/2011 rozhodli rozsudkem, že Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci je pachatel zločinu nedovolené výroby konopných drog a jeho zkonfiskované majetky podléhají exekuci státem, protože věc údajně nepatří Soudnímu dvoru pro porušení nadřazeného práva, neboť konopí je dle Krajského soudu v Brně prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých rozhodují členské země a zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, a proto údajně nepodléhá notifikaci novelizace technických předpisů daných tímto zákonem v databázi TRIS , přestože změny notifikují členské země Společenství a že je konopí prekurzorem drog vylučuje zákon o prekurzorech drog. Okresní soud v Prostějově dne 26.6.2015 č.j. 2 T 104/ 2010- 1238 a č.j. 2 T 104/ 2010-1239 a Krajský soud v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a 4 To 271/2015 se nevyloučili z obnovy řízení na návrh Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci pro podjatost a účast na organizovaném zločinu a rozhodli, že návrh obnovy řízení č.j. 2T 104/2010 na návrh Dušana Dvořáka je nedůvodný, protože Dušan Dvořák údajně nebyl v době trestného činu od dubna do září, když roste v Ospělově konopí, příčetný prokázat, že zločiny exekutivy a justice a jejich kartel je nutno řádně projednat včetně kárných/trestních řízení s těmito vědomými porušovateli §§ 149, odst. 4 a 401 a dalších ustanovení tr. zákoníku .
  2. Výše uvedené tvrzení Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně a níže uvedené tvrzení Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského státního zastupitelství v Brně však vylučuje posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2017 ve spisech obsažený, který uvádí společně s výpovědí znalce MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D. u OS v Prostějově dne 6.4.2017 v řízení č.j. 11 T 130 /2016, že jde o problém právní, nikoliv psychiatrický, znalci nezkoumali duševní stav Dušana Dvořáka v době skutku, ale řešili právní otázky, což trestní řád zapovídá. Tento druh nepříčetnosti nelze odborně obhájit.
  3. Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 stáhlo podanou žalobu za nedovolenou výrobu konopných drog Dušanem Dvořákem, nar. 12.1.1962 v Olomouci vedenou u OS v Prostějově pod č.j. 2 T 65/2011 pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, když do spisu bylo doloženo cca 220 objednávek vypěstování konopí od občanů pro odbornou společnost Konopí je lék,z.s. a s takovouto stejnou argumentací nepovolující Dušanu Dvořákovi řádný soudní proces opětovně rozhodlo Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90. Stížnosti Dušana Dvořáka na OSZ v Prostějově za stažení žalob z důvodu údajné nepříčetnosti Dušana Dvořáka vyvrácené znaleckým posudkem MUDr. Petra Hřibňáka ze dne 1.7.2013 zamítlo Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. 2013 č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16 a řádné projednání právního sporu nepovolilo, předběžné otázky rovněž nebyly položeny Soudnímu dvoru, ač je to pro spor rozhodné.
  4. V příloze zasíláme (opětovně) důkazy oprávněnosti přijetí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.) jako poškozených a oprávněných účastníků řízení a zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s. dle §§ 50 tr. ř. a 441 o.z. a čestné prohlášení o zmocnění poškozené Mgr. Radomíry Dvořákové pro asociaci Cannabis is The Cure,z.s.
  5. Důvodnost sloučení a řádné společné projednání meritorně totožných řízení v příloze doložených trestných činů prostějovských státních zástupců a soudců uvedených ve spisech a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru s vyloučením Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově z řízení pro justiční korupci a kartel je součástí návrhu na obnovu řízení.
Návrh s finálním rozhodnutím svobodné justice ke dni 100 oslav výročí republiky dne 28.října 2018 podává rok předem zájemce o statut účastníka třetího odboje, vedoucí výzkumu mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure, velekněz European Ecumenical Churh of Nature a předseda správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1.1962 v Olomouci, městě světové vědy cannabisterapie

Návrh na obnovu je podán pod supervizí investorů výzkumu sdružených ve Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. v zastoupení zmocněným předsedou odborné společnosti Konopí je lék,z,s. Miloslavem Tetourem, MCA, dále pak pod supervizí a zmocněním dalších zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení předsedy Františka Slavíka, MCA a Art Language Factory,z.s. v zastoupení Josefa Pospíšila, MCA ev. dalších zmocněných.