Ustavní soud SPR. ÚS 433/15 dne 17.8. 2015

Sp. zn.: SPR. ÚS 433/15

Vážený pane Dvořáku,
tímto reaguji na Vaše žádosti o informace ze dne 12. 8. 2015 a 13. 8. 2015 podané podle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Ve svých žádostech požadujete odpověď na níže uvedené otázky:

1) „Kdo je povinným podat kárnou žalobu […] na soudce Ústavního soudu?
Odpovědnost soudců Ústavního soudu za kárné provinění a kárné řízení upravují ustanovení § 132 an. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „ZÚS“). Podle ustanovení § 134 ZÚS o zahájení kárného řízení proti soudci Ústavního soudu rozhoduje předseda Ústavního soudu. O zahájení kárného řízení proti předsedovi Ústavního soudu rozhoduje plénum na společný návrh alespoň tří soudců Ústavního soudu. Ani v jednom z uvedených případů však nelze mluvit o povinnosti výše uvedených osob kárné řízení iniciovat.
2) Dále jste Ústavní soud žádal o sdělení informací, zda členy Vaší „Konopné církve mohou být koně a ovce a každý z obratlovců kdo má endogenní kanabinoidní receptorový systém a bude chtít po deseti letech od registrace pobírat plat duchovního, jak se to pozná třeba u kozy nebo tuto věc judikatura dosud neurčila a ani žádný zákon ji neupravuje[,] a zda je takovou církev […] povinno registrovat ministerstvo kultury nebo je dle zákona registrována u jiného ministerstva“.
Co se tohoto dotazu týče, musím konstatovat, že se na něj zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že tyto otázky nebyly dosud předmětem rozhodovací praxe Ústavního soudu, pak by jejich zodpovězení z mé strany představovalo tzv. vytváření nových informací, na něž se povinnost poskytovat informace podle výše citovaného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím nevztahuje.
S pozdravem
Ľubomír Majerčík
vedoucí analytického odboru


Dobrý den
Sdělte veřejně dle zákona č. 106/|199Sb. 
Kdo je povinným podat kárnou žalobu na státní zástupce a soudce nejvyššího soudu a státního zastupitelství a soudců ůstavního soudu   
KDYŽ kárnou žalobu nebo trestní podněty odmítají podat soudci, VOP, státní zastupitelství, GIBS při prošetřování policie a nežádající odsoudit veřejně činy soudců a státních zástupců, kteří nutili policii podávat obvinění na legálně jednající občany
Policie včetně GiBS má zakázáno soudy a SZ vyšetřovat danými soudci a SZ vědomě či z nedbalosti zabité a zmrzačené a umučené a zneuctěné občany a dokládají to soudům tak všem OČTŘ soudní znalci a lékaři

VIZ  právní věty a důkazy na ústavní stížnosti,kterou odmítá ústavní soud MERITORNĚ  projednat a rozsudek odůvodnit od roku 20|12 celkem 4x v páté ústavní stížnosti zpracované ve spolupráci s  nejméně 5 advokáty a 5 právníky vedoucím výzkumu Dušanem Dvořákem pro pana Miloslava Tetoura podané k 7 výročí založení odborné společnosti Konopí je lék,o.s.

Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Sdělte prosím,
viz příloha, zda členové naší Konopné církve (mohou být koně a ovce a každý z obratlovců http://artlanguagefactory.blogspot.cz/ kdo má endogenní kanabinoidní receptorový systém)
A bude (DANÝ ČLEN CÍRKVE) chtít po deseti letech od registrace pobírat plat duchovního, jak se to pozná třeba u kozy 
Nebo tuto věc judikatura dosud neurčila a ani žádný zákon ji neupravuje a zda je takovou církev je povinno registrovat ministerstvo kultury nebo je dle zákona registrována u jiného ministerstva
Děkuji a jsem s vámi ve víře¨
Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc