Okresní soud Havlíčkův Brod, 14.8.2015, protest k advokátceDatum: 14. srpna 2015 19:55
Předmět: Fwd: Tetour - doplnění
Komu: Jahrider < >, malek@hbnet.cz, openroyalacademy@gmail.com
Kopie: Čermák František < >, Zahradnik Zpravy < >, Miloslav Tetour < >

Michale, píšu to v kopii tvé advokátce
Píšu to i Františkovi, Milovi a Mirkovi, aby bylo svědků
To odvolání je jako bys zradil nejen sebe, ale celou svou rodinu a přátele atd. mne nevyjímaje
co to meleš za kraviny, žes porušil zákon, to ti ta advokátka neumí udělat obhajobu, když měla ode mne všechny podklady a namísto toho ti vymývá mozek takovými blinty?
Advokátce dej písemný pokyn, aby v dalším odvolání postupovala, jak ty řekneš a v kopii to dej mně, Františkovi, Milovi a Mirkovi
když neuposlechne, žádej soud o její okamžité  vyloučení a ustanovení jiného advokáta ex offfo, my ji pak dáme šetřit Advokátní komorou,pro vědomé poškozování klienta a budeme žádat kárné řízení
Toto Napiš
Pokyn advokátovi:
Vážený paní advokátko
Přijmete tento můj pokyn
Napište soudu toto odvolání:
Odvolatel bere zpět podané odvolání, které nahrazuje právní argumentací obsaženou v příloze v dodatku  ústavní stížnosti pana Miloslava Tetoura s vyjádřením Palackého univerzity a textem  ústavní stížnosti pana Miloslava Tetoura, kterou najdete  zde http://svobodu.blogspot.cz/ se všemi potřebnými důkazními přílohami a žádá odvolací soud o položení uvedených předběžných otázek Soudnímu dvoru EU
V případě, že byste mohla uvedené dokumenty a argumentaci shrnout do vlastního podání, tuto variantu preferuji, trvám však na zaslání textu, což nejprve po konzulatci schválím, popř. doplním, většinou však můžete používat klávesy CTRL C a CTRL
Děkuji
Michal Nekvapil
Ahoj

Tohle odvolání jsem poslal k kraji. Po poradě s advokátkou si myslím že je to dobrá taktika. Já budu spokojen s podmínkou. Vím že jsem porušil zákon a i když je stupidní tak soudce se jim prostě musí řídit, tak si myslím ž bude lepší hrát to na tohle notu. Předběžný otázky a další věci jsou jsi mě posílal jsme dávali u okresního soudu a nebrali je skoro v potaz. Samozřejmě že je na kraji znovu položíme, ale to až přímo u lčení
V příloze posílám tu moji odvolačku
Měj se zatím fajně  adržim pěsti v tvém boji
Michal

--
Jahrider aka Dirty GrowaAdvokátní  kancelář
JUDr. Lubomír Málek    JUDr. Marcela Málková
Havlíčkův Brod, Horní 6, tel., fax: 569424412, 569424413, e-mail: malek@hbnet.cz

Krajskému soudu v Hradci Králové,
pobočka v Pardubicích

prostřednictvím

Okresního soudu

Havlíčkův Brod


Ke spis. zn. : 2T 22/2015

Obviněný :          Michal  N E K V A P I L,

Obhájce :             Mgr. Jitka Michálková, advokát, Advokátní kancelář Havlíčkův Brod, Horní čp. 6


O D V O L Á N Í

                                  
proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 30.06.2015, č.j. 2T 22/2015-208

Trojmo

I.


Dne 06.08.2015 mi byl doručen rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č.j. 2T 22/2015-208, kterým jsem byl uznán vinným zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle § 283 odst. 1,2 písm. c) trestního zákoníku, dílem dokonaným, dílem ukončeným ve stadiu pokusu.

Za své jednání jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, když výkon trestu mi byl podmíněně odložen a zkušební doba byla stanovena na 3 roky za současného vyslovení dohledu. V rámci dohledu mi byla uložena povinnost dostavovat se pravidelně k probační a mediační službě a podrobovat se kontrole. Dále mi byl uložen trest propadnutí věci, a to věcí zajištěných při domovní prohlídce dne 16.06.2014.II.


Proti shora citovanému rozsudku podávám v souladu s poučením a v zákonné lhůtě odvolání.

Odvolání podávám pouze, co do výroku o vině, když s uloženým trestem jsem srozuměn a souhlasím s ním. 

Odvolání odůvodňuji následovně :

Od samého počátku vyšetřování  jsem spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a ke svému jednání jsem se doznal, jak v řízení přípravném, tak i u hlavního líčení před soudem prvního stupně. Pokoušel jsem se podrobně objasnit důvody, které mě k pěstování konopí vedly, když z mého pohledu se jednalo pouze o experimentování s léčebnými účinky rostliny s cílem využít je pro vlastní potřebu a potřebu mé rodiny. Mezi mými příbuznými se totiž projevila významná onkologická zátěž /prarodiče a otec na rakovinu zemřeli, matce nádor odstranili/ a do budoucna lze předpokládat další nárůst onemocnění u těch nejbližších. Extrakty z konopí je přitom možné užívat preventivně, v případě propuknutí nemoci pak zklidňují průběh a zmírňují bolesti. Jsou známé a zdokumentované případy, kdy se díky užívání látek z konopí pacient postižený rakovinou zcela vyléčil.

Kromě konopí pěstuji i celou řadu léčivých rostlin, které používám k léčivých směsí a k výrobě bylinné kosmetiky. Snažil jsem se k tomuto účelu zpracovat právě i konopí seté a proto u mě policie zabavila mimo jiné i více než 10 litrů připravené masti.

Velké množství sušiny, kterou policie zajistila při domovní prohlídce, byl fakticky pouze nekvalitní, víc jak 3 roky starý odpad různého původu, smíchaný z všelijakých rostlin konopí s rozdílným obsahem látky THC. Policie v rámci měření pak určila průměrný obsah delta–9-THC v sušině. Sušinu jsem používal jako hnojivo – výluhem z ní jsem zaléval.

Ze zahraniční literatury, odborných studií a lékařských výzkumů s jejichž výsledky jsem měl příležitost se seznámit, vyplývá nezanedbatelný vliv veškerých léčiv, včetně mastí a extraktů, vyrobených z konopí s vysokým obsahem THC, na lidské zdraví stejně jako přínos právě v léčbě rakovinného bujení. Vedle THC se v rámci kůry dle Ricka Simpsna využívají i další látky v rostlině obsažené, hlavně CBD. Musí se přitom jednat o mladé rostliny, pěstované ve zvláštních podmínkách. U více než 80% zabavených rostlin se přitom fakticky ani o rostlinu nejednalo – byla to část stvolu konopí setého zabodnutá do vaty a hlíny, kdy jsem chtěl pokusem zjistit, zda a v jakém množství by se konopí takto ujalo.

Z pohledu zákona se bohužel i v takovém případě jedná o trestnou činnost s vysokou společenskou nebezpečností. Státní zástupce ani soud neuvěřili motivaci mého jednání, kdy je zřejmé, že jsem nikdy nejednal s úmyslem rostliny konopí či jejich části, popř. sušinu a výrobky z nich prodávat, distribuovat či se touto cestou jinak obohacovat na úkor třetích osob a s ohledem na rozsah spáchání činu setrvali na přísnější právní kvalifikaci mého jednání, které podřadili pod druhý odstavec § 283 trestního zákona, písmeno c).

Jak už jsem uvedl shora s výší uloženého trestu se ztotožňuji, stejně jako s podmíněným odkladem.

Podmíněný odklad výkonu mého trestu navrhovala v závěrečné řeči i má obhájkyně, a to zejména s ohledem na skutečnost, že trvale pečuji o osobu blízkou – babičku a nepodmíněný výkon trestu by zasáhl nejen mě, ale celou moji rodinu.

Již dlouhou dobu vedu řádný život. Žiji ve společné domácnosti s přítelkyní a můj finanční příjem slouží k zajištění jejího chodu. Mám dobrou práci ke které jsem se vypracoval během posledních 15 let. Jsem v organizačním týmu největšího EDM festivalu ve střední Evropě, jsem součástí mnoha hudebních projektů a významně se podílím na rozvoji kultury v Havl. Brodě a na Vysočině.

 Podmíněný trest vnímám za daného stavu jako dostatečný, když není třeba na mě nadále výchovně a preventivně působit omezením na svobodě. Navíc mi byl soudem prvního stupně uložen dohled probačního úředníka, kterému jsem připraven se i nadále podrobit.

Už v době vyšetřování jsem absolvoval dohled Probační a mediační služby, z jejíž strany jsem byl velmi dobře hodnocen.III.

Vzhledem k výše uvedenému

n a v r h u j i,

aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a na podkladě zjištěného skutkového stavu a na základě provedených důkazů sám znovu rozhodl.V Havlíčkově Brodě dne 10.08.2015                                                                                                                             

                                                                                                                              Michal Nekvapil

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Komu: Jahrider <jahrider@seznam.cz>
Datum: 4. 7. 2015 22:39:54
Předmět: odvolání, tohle pošli advokátovi jako pokyn advokátovi a žádej, aby ti odvolání, které zaslal soudu, tobě poslal rovněž, měj se, dušan