OS Prostějov, 20.5.2015, sdělení o zrušení soudního řízení

Č E S K Á    R E P U B L I K A
O K R E S N Í     S O U D    V     P R O S T Ě J O V Ě

797 09 Prostějov, Havlíčkova 16, tel.: 582 401 611, fax: 582 342 276, 582 334 213, e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz                                                                                              Spisová značka:  2T 104/2010

 Mgr. Dušan Dvořák

Tylova 2
772 00 Olomouc

Věc: Sdělení

            Ve výše uvedené trestní věci Vám sdělujeme, že veřejné zasedání nařízené na den 21.5.2015 v 10:30 hod. se nekoná z důvodu ustanovení nového obhájce. Nový termín veřejného zasedání zatím není stanoven.
                 

                                                     Okresní soud v Prostějově
                                                           dne 20.5.2015

Za správnost vyhotovení:                                                      Mgr. Ivona Otrubová, v.r.     
Jana Kožušníková, DiS.                               
                         Předsedkyně senátu      
----------------------------------------------------------------------
Dobrý den,
Na základě telefonického rozhovoru ze dne 20.5.2015 ve 15:13 hod. Vám upřesňuji, že
- veřejné zasedání nařízené na 21.5.2015 v 10:30 hod. se nekoná z důvodu ustanovení nového obhájce
-  neveřejné zasedání nařízené v tentýž den 21.5.2015 v 10:15 hod. se bude konat, ale bez přítomnosti veřejnosti, jedná se o neveřejné zasedání.

Jana Kožušníková, DiS.
Protokolující úřednice
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Dobrý den,
 na toto neveřejné zasedání nejezděte, jedná se toliko o zasedání soudního senátu bez veřejnosti a procesních stran.
 
Jana Kožušníková, DiS.
Protokolující úřednice