Ministerstvo zdravotnictví, 24.5.2015, infozákonCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc


Ministerstvo zdravotnictví


Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Sdělte, zda lze za stávajícího znění změn nenotifikovaného §§ 24 odst. 1, 24a), 24 b) a 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. v součinnosti s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou dle naléhavé procedury odst. 7 čl. 9 Směrnice 98/34/ES vyvodit, že MZ ČR nemůže

1)     Vydat povolení k výrobě produktů cannabis jako léčivých přípravků či zdravotnických přípravků (masti, čípky, oleje, tinktury, spray, kapky apod.) s obsahem léčivé látky THC zapsané v lékopise pod názvem Dronabinol s obsahem THC do 0,3 % THC v produktu a vyrobené z cannabis s obsahem do 0,3% THC, pokud by byl cannabis pěstován na území ČR. Pokud dané povolení (licenci) MZ ČR vydat lze, sdělte přesný postup a zašlete všechny potřebné tištěné formuláře.

2)     Vydat povolení k výrobě produktů cannabis jako léčivých přípravků či zdravotnických přípravků (masti, čípky, oleje, tinktury, spray, kapky apod.) s obsahem léčivé látky THC zapsané v lékopise pod názvem Dronabinol s obsahem THC do/nad 0,3 % THC v produktu a vyrobené z cannabis s obsahem do/nad 0,3% THC, pokud by byl cannabis pěstován na území ČR. Pokud dané povolení (licenci) MZ ČR vydat lze, sdělte přesný postup a zašlete všechny potřebné tištěné formuláře.

Sdělte, zda je MZ ČR známo, že výklad zákona o návykových látkách po nenotifikované novelizaci zákonem č. 50/2013 Sb. a k tomu přijaté vyhlášky č. 221/2013 Sb.

3)     Přikázal nemocným cannabis z lékárny pouze kouřit (vaporizovat) a jiné (neomamné) konopné produkty a cílení metody terapie, viz výše, jsou zakázány stejně jako jsou k léčbě zakázány různé odrůdy cannabis kromě 4 ve vyhlášce uvedených (firmy Bedrocan v ceně cca 3000 Kč/gram kanabinoidů CBD a THC - přepočteno) a jediným produktem z cannabis je tak britský spray Sativex s cenou cca 12.000 Kč/gram kanabinoidů CBD a THC-polovina měsíční dávky) a sdělte, zda

4)     Právě připravovaná novelizace vyhlášky č. 221/2013 Sb. zajistí otevřenost v přijetí stovek odrůd cannabis k léčbě (zašlete danou pasáž novely) a sdělte, zda

5)     MZ ČR pracuje na změně zákona o návykových látkách, který by povolil výrobu terapeutických produktů cannabis dle žádosti v bodu 1 a 2 výše.

Kopii vašeho rozhodnutí prosím rovněž předejte rozkladové komisi ministra zdravotnictví pro řízení při napadení rozhodnutí MZ ČR ze dne 30.3.2015 č.j. 12700/2015-1/OPL (např. dodatek  podání ze dne 18.5.2015 č.j. MZDRP01GLGXV), které se týká naší žádosti o vydání povolení k výrobě produktů cannabis. Děkujeme.


V Ospělově 24.května 2015                                                Dušan Dvořák, MMCA
                                                                                   předseda správní rady


Ministerstvo zdravotnictví České republiky
25.5.2015 10:42:37

Vaše zpráva ze dne: 24.5.2015 01:47:37
v souboru: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00PRCNL
Datum zaevidování: 25.5.2015 10:17:53